دیپارتمنت نقاشی

      دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبای هرات همزمان با تأسیس این پوهنځی در سال 1367خورشیدی به فعالیت خود آغاز نمود که به مرور زمان فعالیت های زیادی برای هر چه بهتر شدن کیفیت تدریس در این دیپارتمنت انجام  شده است، به همین ملحوظ تا به حال تغییرات زیادی هم از نظر بلند رفتن سویه کاری اساتید و هم نحوه آموزش برای محصلان به وجودآمده است.

    هم اکنون این دیپارتمنت دارای (12) استاد بوده که هفت تن ازاساتید مردان و پنج تن از خانم ها میباشند، طوری که قبلاً هم یادآوری گردید این دیپارتمنت از بدو تأسیس این پوهنځی، فعالیت مینماید که اکثر پلانهای درسی این دیپارتمنت نیز از همان زمان بوده، منتها با تلاشی که توسط اساتید و مسئولین این دیپارتمنت صورت گرفته تغییرات فراوان و موثر، جایگزین پلانهای قدیم ومندرس شده است.

دیپارتمنت مینیاتور

       دیپارتمنت مینیاتور در سال 1382خورشیدی در چوکات پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات تأسیس و به فعالیت خود آغاز نمود. این دیپارتمنت به مرور زمان گامهای زیادی را برای هر چه بهتر شدن کیفیت هنر مینیاتور و تدریس آن برداشته است. اکنون این دیپارتمنت دارای 9 استاد بوده که 5 تن آن از قشر ذکور و 4 تن آن از قشر اناث می باشند. 

دیپارتمنت گرافیک

      دیپارتمنت گرافیک در چوکات پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات در سال  1390 با منظوری وزارت تحصیلات عالی به فعالیت آغاز کرد.

      این دیپارتمنت دارای هفت استاد برحال  میباشد که دارای رتبه علمی پوهندوی، پوهنمل ،پوهنیار و  پوهیالی میباشند این دیپارتمنت تلاش کرده تا کیفیت تدریس را معیاری نموده با اصول و موازین درسی اکادمیک برابر سازد.

      در این دیپارتمنت لایحه کریدیت و کریکولم تأیید شده یی که از طرف وزارت تحصیلات  عالی آمده تطبیق میشود، و اولین فارغان خویش را در سال 1393 به جامعه تقدیم نموده است با وجودیکه مدت کمی از تاسیس آن میگذرد فعالیت های زیادی انجام داده چندین نمایشگاه گروهی و فردی دایر نموده است.

       در چوکات این دیپارتمنت کتابخانه تخصصی و کارگاه چاپ و صنوف عملی و نظری موجود است.

     اساتید عضویت در شورای علمی پوهنتون، شورای علمی پوهنځی، کمیته تحقیقات علمی، کمیته نظم و دسپلین و کمیسیون برگزاری نمایشگاه ها را دارا میباشند.

    جذب محصلان از طریق کانکور عمومی و کانکور خصوصی صورت میگیرد.