دیپارتمنت‌ها

۱- دیپارتمنت فقه و قانون

این گروه علمی از بدو تاسیس پوهنځی شرعیات در سال 1372 خورشیدی به عنوان بخش پیشتاز این پوهنځی، با بهره­گیری از کادر علمی مجرب به همت دانشوران متبحر پایه گذاری شد. این رشته حوزۀ حقوق اسلامی، فقه، اصول فقه، تشریع (قانون­گذاری) اسلامی و مطالعۀ مقایسوی قوانین وضعی با حقوق اسلام را زیر پوشش قرار می­دهد.

اهداف علمی

 • آموزش و پرورش کادرهای مسلکی در حوزۀ قضا و سایر ارگان­های عدلی کشور.
 • آموزش و پرورش کادرهای علمی ورزیده در زمینۀ علوم فقهی و حقوقی برای نهادهای تحصیلی و تعلیمی کشور.
 • آموزش و پرورش قانوندانان متخصص و متعهد در حوزۀ فقه و حقوق.
 • آموزش و پرورش مفتیان آگاه در مسایل فقهی و حقوقی.
 • آموزش و پرورش مفسران و شارحان توانمند متون قانونی در پرتو فقه اسلامی.
 • آموزش و پرورش مشاوران مسلکی علوم شرعی و حقوقی برای نهادهای اجرایی من­جمله وزارت عدلیه کشور.
 • آموزش و پرورش کارشناسان مسلکی در حوزۀ فقه سیاسی برای نهادهای اجرایی مربوطه، من­جمله وزارت خارجه کشور.
 • ارایۀ راه­حل­های فقهی و حقوقی منضبط و منطبق با نیازهای جامعه در زمینۀ فقه و قانون.
 • پاسخگویی به چالش­ها، نیازها و پرسش­های اساسی مطرح در حوزۀ فقه و قانون.
 • طرح مباحث و گفتمان­های فقهی و حقوقی در سطوح مختلف با کارگیری از شیوه­های متناسب با مقتضیات زمان و مکان.

اهداف آموزشی

 چنانچه قبلا بیان شد پوهنځی شرعیات دارای مرام و هدف خاص بوده که همانا تربیه کادر آگاه، ماهر و خدمت گذار برای جامعه می­باشد. کادرهای تربیه شده این پوهنځی در سیستم عدلی، قضایی و معارف کشور مصروف خدمتگذاری بوده و عملا برای انکشاف محلی، منطقوی، ملی و اجتماعی کار می­نمایند و مرام پوهنځی را در حد امکان تحقق می­بخشند.

زمینه های کاری فارغان

ارگانهای عدلی و قضایی، دستگاه های اجرایی ارشاد، حج و اوقاف، عدلیه و خارجه، کادر علمی معارف و تحصیلات عالی.

کریکولم درسی

مضامین: مجموع کریدت‌های این رشته (151) کریدت می باشد.

دیپارتمنت تفسیر شریف

    این دیپارتمنت همزمان با تأسیس پوهنځی شرعیات ایجاد و بر اساس مکتوب (378) سال 1421هـ ق به دو دیپارتمنت تفسیر و حدیث شریف منقسم گردید و به این ترتیب تفسیر جدا و حدیث جدا گردید، اما این دو دیپارتمنت به حیث دیپارتمنت­های فارغ ده به حساب نمی آیند، که در نظر است تا در پلان آینده به دیپارتمنت فارغ ده تبدیل شود.

رشتۀ تعلیمات اسلامی که تا کنون بیش از هزار محصل دختر و پسر  فارغ داده که در بست­های مهم قضاء، اداری، تعلیمی، دولتی و مؤسسات مختلف فعالیت دارند.

2- اهداف

اهداف علمی

 • آموزش و پرورش کادرهای مسلکی در حوزۀ قضا و سایر ارگان­های عدلی کشور.
 • تلاش گسترده در جهت تحقق بخشیدن بر منهج اسلامی به دور از افراط و تفریط
 • مشارکت در حفاظت از میراث گرانسنگ سلف صالح از راه پخش و نشر گنجینه­های بزرگ علمی آنها
 • رفع شبهات عقیدتی، فکری و قضایای معاصر که نیاز به تبیین و روشنگری دارد.
 • تلاش درجهت خودکفایی جامعۀ افغانی در علوم اسلامی از راه تربیت کادرهای علمی و مسلکی در علوم اسلامی.

اهداف آموزشی

 • تلاش در جهت تربیت نسلی مسلمان و مؤمن که بتواند حقایق اسلامی را درک و با بصیرت آنرا بیان دارد.
 • نشر و پخش علوم شرعی در جامعه از طریق دانشجویان این رشته
 • تربیت کادرهای ورزیده در امور عدلی و قضایی در سطح کشور
 • تربیت نسل متعهد و متخصص معارف اسلامی در معارف کشور

مضامین: مجموع کریدت های این رشته (۱۵۴) کریدت

دیپارتمنت حدیث شریف

دیپارتمنت حدیث شریف درسال 1372 به اثر توجه مقام­های صالحه وقت در كنار سایر دیپارتمنت­های این پوهنځی آغاز به فعاليت نمود.

1- اهداف

اهداف علمی

 • معرفی سنت پیامبر به حیث دومین منبع از منابع عمدۀ تشریع اسلامی
 • زدودن خرافات از جامعه اسلامی به وسیله ترویج سنت رسول الله
 • ترویج و تحکیم اخلاق پیامبر در جامعه.
 • تمییز بین احادیث صحیح و غیر صحیح و سره سازی احادیث.
 • پیروی از خط و مشی صحابه، و
 • معرفی علم الرجال (جرح و تعدیل) و علم الدرایه در حدیث.

اهداف آموزشی

 • تربیۀ کادرهای علمی برای پوهنتون­های اسلامی.
 • تربیه نیروی متخصص برای بخش معارف.
 • تربیه کادرهای متعهد و متخصص عدلی و قضایی.
 • تربیه مدرّسان مسلکی برای مدارس دینی.
 • تربیۀ واعظان، خطیبان و کارکنان فنی برای بخش ارشاد، حج و اوقاف.
 • تربیۀ دعوتگران اسلامی بر منهج و شیوۀ پیامبر(r).
 • تربیۀ کارشناسان حدیث.

اهداف فرعی در سالهای نزدیک

 • فرستادن دو تن از اعضای کادری به دوکتورا.
 • فرستادن سه تن از اعضای کادری به برنامه ماستری.
 • انکشاف دیپارتمنت به دیپارتمنت فارغ ده.
 • جذب چهار تن استاد جدید.
 • مجهز ساختن دیپارتمنت به کتب و لوازم درسی.
 • جذب یک تن مأمور اداری در این دیپارتمنت.
 • طی مراحل دوسیه های کادری اساتید جهت ترفیع علمی.
 • فعال نمودن نشریه ای در این دیپارتمنت.
 • زمینه سازی برای نشر آثار علمی استادان این دیپارتمنت.
 • تجهیز صنوف به وسایل تدریسی مدرن.

4.2- دیپارتمنت ثقافت اسلامی

     دیپارتمنت ثقافت اسلامی از برجسته­ترین دیپارتمنت­های پوهنځی شرعیات پوهنتون هرات می­باشد که در سال 1372 خورشیدی همزمان با تاسیس پوهنځی شرعیات به فعالیت آغاز نمود. این دیپارتمنت دارای هفده استاد برای پیشبرد  مضامین ثقافت اسلامی در سطح پوهنتون می­باشد.

اهداف و پلان­های دیپارتمنت ثقافت اسلامی

 • تدریس مضمون ثقافت اسلامی در کلیه پوهنځی­های پوهنتون هرات.
 • انجام تحقیقات عملی پیرامون موضوعات مختلف دینی – اجتماعی و اقتصادی.
 • پخش فرهنگ اعتدال و دیگر پذیری در بین جوانان و مذاهب مختلف جهان اسلام.
 • ­دهی علمی و اکادمیک به سوالات و پرسش­های دینی جوانان.
 • تلاش در راستای تبیین احکام دینی و توضیح آن با زبان علم و فرهنگ متعالی.
 • ترویج فرهنگ اسلامی در بین جوانان و زدودن آثار فرهنگ­های بیگانه و غیر اسلامی.
 • آراسته کردن دانشجویان به معلومات ناب دینی پیرامون موضوعاتی چون حقوق والدین، زن، زوجین، اطفال، سالمندان، همسایه و افراد غیر مسلمان که در جامعه اسلامی زندگی می­کنند.
 • تلاش در راستای زدودن افکار رهبانیت، افراط و تفریط که فعلاً عالَم اسلامی از آن رنج می­برد.

مضامین دیپارتمنت ثقافت اسلامی

مضامین این دیپارتمنت که در پوهنځی های پوهنتون هرات تدریس میشود  تحت عناوین ذیل میباشد.

 • سمستر نخست: جهان بینی اسلامی.
 • سمستر دوم: فلسفه عبادت در اسلام.
 • سمستر سوم: فلسفه اخلاق در اسلام.
 • سمستر چهارم: نظام سیاسی در اسلام.
 • سمستر پنجم: نظام اجتماعی در اسلام.
 • سمستر ششم: تمدن اسلام.
 • سمستر هفتم: قرآن و پیشرفت های علمی معاصر.
 • سمستر هشتم: تاریخ تشریعی اسلامی.