خلص سوانح رئیس پوهنځی کمپیوترساینس

نام : عاشق الله   

نام پدر: محمد زکریا  

نام خانوادگی: علیزی

سال و محل تولد:  1361  فراه

درجه و محل تحصیل: ماستر پوهنتون تخنیکی برلین

رشته تحصیل: کمپیوتر ساینس، مدیریت سیستم های اطلاعات

آثار علمی 

  • مقاله ( امواج الکترو مقناطیسی و تاثیرات آن بالای  صحت انسان )
  • سمینار علمی  (امواج الکترو مقناطیسی )
  • مقاله (مصونیت دیتابیس)
  • تحقیق علمی ( استاندرد های تضمین کیفیت در آموزش از راه  دور
  • مقاله  DISTANCE EDUCATION FOR AFGHANISTAN
  • CONCEPT FOR A DISTANCE EDUCATION FRAME WORK AND IT IS DEVLOPMENT IN AFGHANISTAN 

سفرهای علمی 

  • پروگرام آلومنی سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ در پوهنتون تخنیکی برلین
  • پروگرام ماستری  پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان

شماره تماس:0795642400

ایمیل:alizai.csf@hotmail.com