بیوگرافی پوهنیار محمد سعید آخوندزاده سرپرست پوهنځی ساینس پوهنتون هرات

پوهنیار محمد سعید آخوندزاده فرزند عبدالرحیم بتاریخ 10/10/1988 میلادی در ولایت هرات در یک خانواده تعلیم یافته چشم به جهان گشود، تعلیمات ابتدائی را در مکتب نوین سفلی، دوره متوسطه و لیسه را در لیسه جمعیت ولایت هرات در سال1383 هجری شمسی به پایه اکمال  رساند و در سال 1385 هجری شمسی شامل پوهنځی ساینس پوهنتون هرات گردید.

پوهنیار محمد سعید آخوندزاده بعد از دوره لیسانس در سال 1388 هجری شمسی شامل کادر علمی پوهنځی ساینس پوهنتون هرات گردید، و مدرک ماستری خویش را درسال 1395 هجری شمسی از کشور آلمان بدست آورد.

موصوف در سال 1397 به حیث سرپرست پوهنځی ساینس تعین گردید.