بیوگرافی پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات

پوهندوی دوکتور عبدالله فایز فرزند محمد اکبر در سال 1353 هجری شمسی در ولایت هرات در یک خانواده روشنفکر چشم به جهان گشود.

دوکتور عبدالله فایز تعلیمات ابتدائی را در مکتب تجربوی، دوره متوسطه و لیسه را در لیسه های سلطان غیاث الدین غوری و انقلاب اسلامی ولایت هرات در سال 1371هجری شمسی به پایه اکمال رساند و در سال 1372 شامل پوهنځی زراعت پوهنتون هرات گردید.

دوکتور عبدالله فایز بعد از اتمام دوره تحصیلی در سال 1376 شامل کادر علمی پوهنځی زراعت پوهنتون هرات گردید.

دوکتور فایز مدرک ماستری را درسال 1389 از پوهنتون زراعتی بنگلور هندوستان (University of Agricultural Science Bangalore India) از رشته توسعه زراعتی بدست آورد و بعد از برگشت از دوره ماستری از سال 1389 الی 1392 به حیث رئیس پوهنځی زراعت ایفای وظیفه نمود، موصوف به سال 1392 بخاطر ادامه تحصیل دوره دکتورا عازم کشور هندوستان گردید و دوکتورای خویش را موفقانه در سال 1395 سپری و بعداً بتاریخ 11/1/1395 به حیث سرپرست ریاست پوهنتون هرات تعین و به تاریخ 4/10/1395 به حیث رئیس پوهنتون هرات مقرر گردید. دوکتور فایز 12 مقاله بین المللی دارد که از آن جمله میتوان مقاله علمی شان که در مجله (Journal of Global Communication) تحت عنوان

  • A Critical Analysis of forest Management Behavior of Village Forest Committee (VFC) Member of Karnatake State           

  و مقاله دیگر شان در مجله Modern Agricultural Science and Technology, ISSN2375-9402,USA تحت عنوان

  • (Knowledge Level of Saffron Growers in Pashtoon Zarghon District, Herat Afghanistan)

میباشد نام برد.