حوزه­های کاری فارغان پوهنحی انجینیری

فارغین پوهنحی انجینیری به نسبت دیپارتمنت های مختلف  توانای ایفای وظیفه در تمامی امورات ساختمانی، معماری، شهرسازی، امورات صنعتی، مکانیکی و حتی برقی را دارا می باشند.

 

شهرت مسئولان اداری و آمران دیپارتمنت­های پوهنحی

1-پوهنمل نورسعید جامی، رئیس پوهنحی

2-پوهنیار غلام فاروق ندیم، معاون پوهنحی

3-پوهنیار احمد وحید رایع ، آمر دیپارتمنت ساختمانی

4-پوهنیار ادریس ناصری، آمر دیپارتمنت مکاترونیک

5- پوهنیار مهسا خطیبی، آمر دیپارتمنت مهندسی

6- پوهنیار پاسون عارفی، آمر دیپاتمنت شهرسازی

 

پل­های ارتباطی

شماره تلفن: 009340230748

شماره مبایل: 0093799280606

ایمیل: eng@hu.edu.af

نشانی: مجتمع پوهنتون هرات، ضلع شمال-غربی، پوهنحی انجینیری