حوزه های کاری دیپارتمنت ها

حوزه های کاری فارغان پوهنځی هنرهای زیبا:  

      فارغان این پوهنځی میتوانند در شرکت های تبلیغاتی، شبکه های تلویزیونی، به حیث معلم  هنر در مکاتب، به حیث استاد در پوهنتونها، در شرکتهای طرح و دیزاین و دیکور منازل، مرمت آثار تاریخی، طرح دیزان داخل شهر، در شرکت های بسته بندی، در بخش فرهنگی هنری شاروالی ها و غیره کار و فعالیت و انجام وظیفه نمایند.

شهرت مسئولان اداری و آمران دیپارتمنت های پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات:

  - پوهنمل محمد توفیق رحمانی، رئیس پوهنځی.

- پوهنمل غلام حضرت حساس، معاون پوهنځی.

- پوهنمل سید نویدالحق فضلی، آمر دیپارتمنت نقاشی.

- پوهنمل محمد توفیق رحمانی، آمر دیپارتمنت مینیاتور.

- پوهندوی فایزه شهیر، آمر دیپارتمنت گرافیک.

- شیما یعقوبی، مدیر تدریسی پوهنځی.

- راضیه سخی، مدیر اجرائی پوهنځی.

 

 

پل های ارتباطی:

 

نشانی: مجتمع پوهنتون هرات، غرب تعمیر اداری پوهنتون هرات، پوهنځی هنرهای زیبا

شماره تلفن:   +93402226771