دیپارتمنت انگلیسی

تأسیس: دیپارتمنت انگلیسی در سال 1376 تاسیس گردیده اما کار خود را از سال 1377 رسماَ آغاز نموده است. این دیپارتمنت دومین دیپارتمنت پوهنحی ادبیات و اولین دیپارتمنت زبان خارجی در پوهنتون هرات محسوب میشود. بخش شبانه دیپارتمنت از سال 1392 آغاز به کار نموده است.

هدف: رسالت اساسی دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی فراهم ساختن زمینه­ های مناسب آموزشی برای دانشجویان در حوزه زبان انگلیسی شامل ادبیات، ترجمه، زبانشناسی و آموزش زبان است؛ به گونه­ای که تعلیم زبان انگیسی مطابق با نیازهای جامعه­ افغانستان و منطقه بوده و بر اساس معیارهای جهانی باشد.

تعداد محصلان برحال دیپارتمنت عربی ۱۳۹۸:

این دیپارتمنت دارای ۲۴۸ محصل میباشد که ازین جمله ۷۶ تن ذکور و ۱۷۲ تن دیگر اناث میباشد.

  استادان  برحال

شماره

اسم

تخلص

اسم پدر

وظیفه

درچه تحصیل

رتبه علمی

دیپارتمنت

1

احمد فواد

کاکر

عبدالوهاب

استاد

لیسانس

پوهیالی

انگلیسی

2

امید

تاجیک

احمدشاه

استاد

لیسانس

پوهیالی

انگلیسی

3

پری گل

نبی زاده

 

استاد

ماستر

پوهنیار

انگلیسی

4

توفیق

سرورزاده

حبیب الله

استاد

ماستر

پوهنمل

انگلیسی

5

جعفر

فرهمند

غلام محمد

استاد

لیسانس

پوهیالی

انگلیسی

6

شگوفه

نور

عبدالحکیم

استاد

ماستر

پوهنیار

انگلیسی

7

ضیاءالدین

خاموش

غلام نبی

استاد

ماستر

پوهنیار

انگلیسی

8

عبدالرحمن

خسروی

فیض محمد

استاد

ماستر

پوهنیار

انگلیسی

9

کویتا

سروری

شاه محمد

استاد

ماستر

پوهنیار

انگلیسی

10

محمد نعیم

ملکی

عبدالباقی

استاد

ماستر

پوهنیار

انگلیسی

11

میرعبدالله

میری

سراج الدین

استاد

ماستر

پوهنیار

انگلیسی

12

نجلا

آذر

عبدالعظیم

استاد

ماستر

پوهنیار

انگلیسی

13

خالد احمد

صدیق

محمد قدیر

استاد

ماستر

پوهنیار

انگلیسی