دیپارتمنت آلمانی

  دیپارتمنت آلمانی ازجمله دیپارتمنت های جوان پوهنځی ادبیات و علوم بشری میباشد. این دیپارتمنت در سال 1385 تاسیس و به فعالیت آغازنمود. در ابتداء استادان آلمانی مانند خانم رابعه و دیگر اساتید آلمانی که به طور کوتاه مدت در هرات بودند، مشغول تدریس در این دیپارتمنت بودند. در سال 1386 ما توانستیم اساتیدی را از پوهنتون کابل هم در کنار استادان آلمانی دعوت نمایم. اولین فارغین این دیپارتمنت توانستند سند فراغت خودرا در سال 1388 به دست آورند و این دیپارتمنت از ابتداء تا  به حال به عنوان یک دیپارتمنت فارغ ده شناخته شده است.

وضعیت فعلی دیپارتمنت آلمانی

این دیپارتمنت دارای 3 عضو کادر علمی بوده، که فعلاً هر سه استاد مصروف تحصیل دوره ماستری به خارج از کشور می باشند و فعلا این دیپارتمت به واسطه اساتید قرار دادی (3 تن) به پیش برده می شود.

کادر علمی

این دیپارتمنت دارای3 عضو کادر علمی با درجه علمی لیسانس و رتبه های علمی پوهنیار و پوهیالی می باشد.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی

شماره

نام

رتبة علمی

درجة علمی

 تجربه کاری

1

غلام ربانی عثمانی

پوهنیار

لیسانس 

7 سال

2

یحیی رضا زاده

پوهیالی

لیسانس 

5 سال

3

مسعود ناصری

پوهیالی

لیسانس 

5 سال

    

آمار فارغان دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی

به تعداد 56 تن از طبقه اناث و 58 تن از طبقه ذکور می باشد.

آمار محصلان برحال دیپارتمنت آلمانی

هم اکنون در صنوف درسی این دیپارتمنت به تعداد 153 تن مشغول تحصیل می باشند که ازین جمله ۵۵ تن ذکور و ۹۸ تن دیګر اناث میباشد.