بیوگرافی  پوهیالی فیروز جهانی سرپرست پوهنځی اداره و پالیسی عامه

پوهیالی فیروز جهانی فرزند شیررحمت در سال 1365 هجری شمسی در ولایت هرات چشم به جهان گشود. پوهیالی جهانی در سال 1386 شامل پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات گردید و پس از اتمام دوره لیسانس در سال 1391 شامل کادر علمی پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات گردید. موصوف در سال 1395 جهت تحصیل در مقطع ماستری از طریق پروگرام فولبرایت عازم ایالات متحده آمریکا شد و در سال 1397 پس از اتمام موفقانه دوره ماستری در پوهنتون آلاباما در بیرمنگهام به کشور بازگشت. پوهیالی جهانی جایزه برترین محصل در مقطع ماستری را در پوهنتون نامبرده در سال 2018 از آن خود ساخت. موصوف پس از اتمام موفقانه تحصیلات ماستری خویش و برگشت به کشور در سال 1397 به عنوان سرپرست پوهنحی تعیین گردید. ازایشان سه اثر علمی و تحقیقی به نشر رسیده است.