بیوگرافی استاد عبدالله انیس سرپرست پوهنځی انجینیری

استاد عبدالله انیس فرزند عبدالکریم در سال 1362 هجری شمسی در ولایت هرات در یک خانواده مجاهد چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدائی را در استان خراسان کشور ایران دوره متوسطه را در مکتب استاد صلاح الدین سلجوقی و دوره لیسه را در لیسه مولانا عبدالرحمن جامی در ولایت هرات در سال 1379 هجری شمسی به پایه اکمال رساند و در سال 1380 شامل پوهنځی انجینیری پوهنتون هرات گردید.

استاد انیس بعد از اتمام دوره لیسانس در بهار 1387 شامل کادر علمی پوهنځی انجینیری پوهنتون هرات گردید.

موصوف مدرک ماستری خویش را در سال 2010 از پوهنتون هارتفورد ایالات متحده امریکا بدست آورد. از ایشان دو اثر علمی و تحقیقی به نشر رسیده است.

استاد انیس در سال 1397 به حیث رئیس پوهنځی انجینیری مقرر گردید.

همچنان ایشان به مدت شش ماه در دفتر ملل متحد بحیث انجینیر ساحوی و به مدت سه سال بحیث انجینیر طراح در دفتر داکار اجرای وظیفه نموده اند.