میزان 23, 1397

در فینال این مسابقات دو تیم فوتبال پوهنحی­های ادبیات و علوم بشری و طب به مصاف یکدیگر رفتند؛ دو تیم توانستند ب

میزان 23, 1397

پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات با دوکتور حسین سلیمی رئیس پوهنتون علامه طباطبائی و هیئت همراه¬ش

میزان 23, 1397

پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات در نشستی با حضور معاونان پوهنتون، در مورد پلان ها، وظایف و مکلفیت¬های مهم