حمل 25, 1397

در آغاز پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات ضمن استقبال از همکاری مشترک با دفتر (فایو) گفت: ا

حمل 25, 1397

این نمایشگاه که با شرکت عبدالحق احمدی رئیس حارنوالی، داکتر نوراحمد حیدری نماینده مردم درشورای ولایتی، استادان و م

حمل 25, 1397

در مراسم توزیع پوهندوی دکتورعبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، عبدالحق احمدی رئیس حارنوالی هرات، الحاج نورالحق احمدی آمر