February 23, 2019

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی و هیئت همراه شان به هدف افتتاح مرکز تحقیقات علمی، واحد داخلی تضمین کیفیت، م

February 6, 2019

سمینار علمی راه لاجورد امروز با حضور محی الدین نوری سرپرست مقام ولایت، هیئت رهبری پوهنتون هرات، روسای ادارات

November 1, 2018

محمد یوسف حمیدیان معین مالی و اداری اداره ملی حفاظت محیط زیست، پیرامون نقش اداره ملی حفاظت محیط زیست در راستا