Appreciation of the best works of art

09 Oct, 2017

شماری از محصلان، فارغان و استادان نخبۀ هنر مینیاتور پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات در محفل اختتامیه ششمین نمایشگاه دوسالانه هرات، طی مراسمی مورد تقدیر و تحسین قرار گرفتند.
 پوهنمل محمد توفیق رحمانی رئیس آن پوهنحی، هنگام اهدای این تحسین نامه ها، ضمن اشاره به جایگاه هنر مینیاتوری در بازتاب استعدادهای جوان و تداوم اصالت هنری افغانستان، آنرا آیینۀ فرهنگ غنامند اجداد هنرمند، خواند و کار هنری وتلاش های بی وقفه استادان و محصلان را در ار باروری هنر مینیاتور ستود.
در این مراسم که در محفل نمایشگاه، برگزار شد، برمبنای قضاوت هیئت استادان، به 155 تن از محصلان هنرمند تحسین نامه و به 62 تن دیگر سند حضور در نمایشگاه دوسالانه آینده تفویض گردید.
 خاطر نشان می¬شود که هیئت رهبری پوهنحی هنرهای زیبا هر دوسال با راه اندازی نمایشگاه های دوسالانۀ مینیاتور در پوهنتون هرات، بهترین صاحبان آثار را انتخاب و تقدیر می¬کنند