بیوگرافی مولوی منت الله آخند زاده

مولوی منت الله آخندزاده فرزند شیخ الحدیث حسیب الله آخندزاده در سال ۱۳۷۰ هـ.ش در ولایت میدان وردک در یک خانواده روشنفکرو روحانی چشم به جهان گشود.
وی تعلمیات ابتدایی و متوسطه را در دارالعلوم شهادت و دورۀ لیسه را نیز در همان لیسه در ولایت میدان وردک در سال 1388 به پایۀ اکمال رساند و در سال1393 شامل پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی پوهنتون کابل گردید.
آقای آخندزاده مدرک ماستری خویش را در رشتۀ تفسیر و هدیث از پوهنتون ننگرهار در سال 1398 دریافت نمود و بعد از تمام این دوره در سال 1400 به حیث نمایندۀ فوق العادۀ وزارت تحصیلات عالی در هرات و معاون مالی و اداری پوهنتون هرات مقرر گردید.