بیوگرافی مولوی منت الله آخندزاده

مولوی منت الله آخندزاده فرزند شیخ الحدیث حسیب الله آخندزاده در سال ۱۳۷۰ هـ.ش در ولایت میدان وردک در یک خانواده متدین و روحانی چشم به جهان گشود.
وی تعلیمات ابتدایی و متوسطه را در دارالعلوم شهادت و دورۀ لیسه را نیز در همان لیسه در ولایت میدان وردک در سال 1388 به پایۀ اکمال رساند و در سال1393 شامل پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی پوهنتون کابل گردید.
آقای آخندزاده مدرک ماستری خویش را در رشتۀ تفسیر و حدیث از پوهنتون ننگرهار در سال 1398 دریافت نمود و بعد ازاتمام این دوره در سال 1400 به حیث نمایندۀ فوق العادۀ وزارت تحصیلات عالی در هرات و معاون مالی و اداری پوهنتون هرات مقرر گردید.