دیپارتمنت پلانگذاری شهری

رشته پلانگذاری شهری یکی از رشته های جذاب و پر اهمیت بوده که در نیم قرن اخیر با توجه به معضلات و مشکلات شهرها در عرصه های مختلف  نظر  بسیاری از متخصصین و کارشناسان را به خود جلب نموده و دانشگاه های مختلفی برای تاسیس و ایجاد این رشته تلاش ورزیده اند. در سطح مسولین نیز آهسته آهسته نیاز به دانش رشته پلانگذاری شهری رو به فزونی گذاشته طوریکه عملا کارمندان ادارات و ریاست های مختلفی که با شهر و شهرسازی سرو کار دارند  با درک این مطلب رو به  دانش تخصصی این رشته آورده اند تا امورات خویش را به نحو احسن  به پیش ببرند .

پلانگذاری شهری و بخش های مختلف آن تقریبا یک رشته علمی جدید  و میان رشته ای  بوده  که بهتر است بگوییم به شکل نقطه ارتباط و هماهنگ کننده بین علوم مختلف عمل می کند . علوم تجربی و فنی مانند: انجینیری ساختمانی (Construction Engineering)؛ انجینیری تاسیسات (Infrastructure Engineering)؛ انجینیری راه سازی (Highway Engineering)؛  انجینیری حمل و نقل Traffic Engineering))؛  مهندسی مهندسی (Architectural Engineering ) ؛ مهندسی  منظر (Architectural landscape)  ؛  و غیره با علوم انسانی و اجتماعی را در یک نقطه به نام شهر به هم پیوند می دهد .