شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات

شورای مشورتی صنعتی پوهنتون یکی از ابتکارات برنامه حمایت پوهنتون ها وانکشاف نیروی بشری افغانستان USWDP)) میباشد. این شورا یک  مرجع داوطلب مشورتی بوده که با هماهنگی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در پوهنتون هرات و 11 پوهنتون دولتی دیگرافغانستان ایجاد گردیده است. این شورا در دفتر ساحوی پوهنتون هرات و دیگر دفاتر ساحوی برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری افغانستان در پوهنتون های دولتی موقعیت داشته و دفتر ساحوی برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری تمام سهولت های لازمه را جهت تسهیل امور شورای مذکور فراهم نموده و از برگذاری جلسات و نشست های رسمی این شورا میزبانی میکند.

هدف

 هدف کلی این شورا، مشوره دهی پیرامون نیازمندی های بازار کاربرای رهبری پوهنتون ، مستحکم ساختن رابطه سکتور خصوصی با پوهنتون از طریق جلسات مشورتی، ایجاد زمینه های اشتغال زایی و کار آموزی برای محصلین و مشوره دهی جهت رشد و طرح نصاب تعلیمی که با نیاز بازار کار هماهنگی داشته باشد می باشد.

تشکیلات

شورای مشورتی صنعتی پوهنتون متشکل از رئیس و اعضای ارشد پوهنتون ، اعضای ارشد اتاق تجارت وصنایع، اعضای ارشدشرکت های صنعتی خصوصی و دولتی که بر مبنای تجارب مرتبط و شایستگی انتخاب شده اند، میباشد. 

رئیس شورا

داکترعبدلله فا ئز فرزند محمد اکبر  متولد سال 1352  در  شهر هرات بوده و تعلیمات ابتدائی را در مکتب تجربوی از سال 1360 الا 1365   و دوره لیسه را از سال 1366 الا 1371 در لیسه ای انقلا ب اسلامی شهر هرات به پایان رسانیده و فارغ سال 1375 از رشته زراعت  پوهنتون  هرات میباشد . وی از سال 1387 تا 1389 درجه مساستری را در رشته زراعت در پوهنتون بنگلور هندوستان به پایان رسانیده  و  از سال 1391 تا 1395 دربنگلور هندوستان موفق به کسب درجه دکتورا گردید .و ی از سال 1376 تا اکنون به صفت استاد فاکولته زراعت  هرات بوده و از سال 1380 تا 1395 به موسسات مختلف بین المللی  همپو نیکو چاپان،  UNOPS/UN و PEPA به صفت Country Coordinator Advisor و رئیس  ایفای وظیفه نموده و از سال 1389 تا 1392 به حیث رئیس پوهنخی زراعت  و اخیرا به صفت رئیس پوهنتون هرات  و رئیس شورای مشورتی صنعتی پوهتون هرات ایفای وظیفه می کند.

 

 

انجینیر احمد سها حافظی فرزند احمد قیوم حافظی متولد سال 1364 هجری شمسی هرات می باشد. وی در سال 1384 از لیسه هاتفی هرات  و در سال 1390 از پوهنحی زراعت پوهنتون هرات به درجه لسانس فارغ گردید. موصوف در سال 1393 دوره ماستری را در پوهنتون اداره تجارت ومدیریت کشور هند آغاز نموده و در سال 1395 به درجه ماستر در رشته مدیریت روابط عامه، از آن پوهنتون فارغ گردید. آقای حافظی از سال 1384 تا کنون به نهاد های اکادمیک داخلی، سازمان های داخلی و بین المللی به شمول سفارت خانه ها( USAID-ACP, ACAAF, IWPR, Saudi RC, SDO, OCAAF, Embassy of Italy, Italian Co., USAID-USWDP) به سمت های مدیر وآمر برنامه ها و پروژه ها، ریاست دفتر، متخصص ارشد در امور زراعت، مشاور امور زراعتی، هماهنگ کننده برنامه های ولایتی، آمر ارشد تفتیش ونظارت و استاد علوم طبعی وزبان ایفای وظیفه نموده است.  و از سال 1394 بدینسو به سمت هماهنگ کننده دفتر ولایتی برنامه حمایت پوهنتون ها وانکشاف نیروی بشر و همچنان از بدو تاسیس شورای مشورتی صنعتی پوهنتون، به صفت سکرتر این شورا نیز ایفای وظیفه می نماید.

 

اعضای شورا 

پوهنوال دکتور محمد حسن فرید فرزند محمد حسین در سال 1331 هجری شمسی در هرات تولد و تحصیلات ابتدایی را در مکتب ابتدایی ابولولید(رح) و دورۀ بکلوریا را در دارالمعلمین وقت هرات سپری نموده است. 

موصوف تحصیلات دوره لیسانس و ماستری را در پوهنحئی طب کابل از سال 1352 تا 1358 به پایان رساند و در سالهای 1361 تا 1366 به صفت استاد در پوهنحئی طب کابل مصروف تدریس بوده است. بعضی از وظایفی که  استاد تا حال انجام داده اند ، رئیس صحت عامه و شفاخانه حوزه وی هرات  بمدت 5سال از واخر سالهای 1366 تا 1370، استاد و مؤسس پوهنحئی طب از سال 1369 تا اکنون، معاون پوهنحی طب بمدت 8سال  واز سال 1391 تا الی حالا معاون علمی و از سال1394 تا اوایل  1395 به حیث سرپرست پوهنتون بودند همچنان عضو نهادهای مدنی و اجتماعی متعدد در سطح ولایت هرات  میباشند.

از آثار علمی – تحقیقی استاد میتوان به سه کتاب علمی _ تحقیقی سزارین سکشن و کتاب ولادی و کتاب امراض نسائی اشاره نمود. همچنان استاد  9 مقاله علمی تحقیقی تحت عناوین عقامت ها، Rh فکتور، DuB و غیره داشته و در زمینه ادبیات و سرودن شعر  استعداد دارند که محصول آن سه کتاب شعری بنام های 1_ زگهواره تا گور دانش بجوی 2_ عشق یعنی 3_ چه باید کرد در حدود 700 صفحه  طبع و نشر کرده است، استاد سخت به اعتلأ و رشد که یگانه دریچه آن تعلیم وتربیت درست است اعتقاد و باور دارند و شعارشان انسانم، مسلمانم و افغانم میباشد. ایشان اخیرا به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون انتخاب شده تا از تجارب و داشته های علمی شان این شورا را یاری رسانند.

 

 پوهاند محمد جمعه حنیف فرزند رحمت الله متولد سال ۱۳۳۳ هجری شمسی هرات می باشد. وی تعلیمات ابتدایی را در مکتب ابومنصورعلی و دوره لیسه را در فوشنج ولسوالی زنده  جان ولایت هرات فراگرفته و در سال ۱۳۵۷ از رشته بیالوژی پوهنحی ساینس پوهنتون کابل فارغ التحصیل گردیده و در بخش های مختلف به تعداد ۵۱ ورکشاپ فراگرفته است. وی  از سال ۱۳۵۸ به این طرف به حیث استاد پوهنتون هرات مقرر و در این میان در جریان سال های ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۸ به حیث معاون تدریسی تربیه معلم هرات و در سال ۱۳۶۸ به  حیث معاون علمی انستتیوت پیداگوژی و در جریان سالهای ۱۳۶۸ الی ۱۳۸۰ به حیث رییس پوهنحی ساینس و در جریان سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۸ به حیث آمر دیپارتمنت ساینس و  در جریان سال های ۱۳۸۸ الی اکنون به صفت رییس پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات ایفای وظیفه می نماید. و از آکست سال ۲۰۱۵ به حیث رییس هییت رهبری دیپارتمنت  مشاوره پوهنحی تعلیم و تربیه مقرر و اخیرا به صفت عضو شواری مشورتی صنعتی پوهنتون هرات تعیین گردیده تا از تجارب و مشوره های خود بتواند این شورا را یاری برساند.

 

الحاج سعد خطیبی متولد سال 1346 ولایت هرات می باشد. وی  تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در ولایت هرات سپری نموده و تحصیلات عالی را در بخش علوم فقهی در مدرسه مولانا فاضلی در ایران فرا گریفت. آقای خطیبی از سال 1370به پیشه تجارت روی آورده  و ازسال 1390 به صفت رئیس ریاست اتاق تجارت وصنایع ولایت  هرات تعین گردید.همچنان ایشان مسئولیت ریاست انجمن خدمت گذاران مسجمد جامع بزرک ولایت هرات، عضویت بنیاد خیریه حضرت ابوبکر صدیق، ریاست  شرکت شهاب سیکلت و شرکت تاجران متحد هرات  و اخیرآ به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات انتخاب شده تا از تجارب خویش این شورا را همکاری نمایند.

 

انجینیر عبدالناصر اسودی باشنده اصلی ولایت هرات بوده و تحصیلات عالی شانرا به درجه لسانس دررشته ساختمانی عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل در سال 1362 به اتمام رسانیدند. ایشان بعد از فراغت منحیث مدیرفنی درپروژه آبرسانی هرات مربوط وزارت فواید عامه و از سال 1373الی سال 1385 منحیث رئیس شرکت ساختمانی خصوصی با تطبیق 40 پروژه انکشافی در سکتور های مختلفه، تدریس مضامین سا ینسی در انستیتوت  پیداگوژی ولایت هرات مصدر خدمت قرارگرفته اند. بعدا ایشان منحیث انجینیر مشاور در موسسه بین ا لملی صلیب سرخ ICRC، منحیث مسئول بخش (آب وحفظ الصحه محیطی) در موسسه یونسف UNICEF ملل متحد، و انجینر ساحوی درموسسه بین الملی IRC ایفای وظیفه نموده است. اکنون محترم اسودی منحیث رئیس اقتصاد ولایت هرات ایفا وظیفه نموده و ازطریق اشتراک شان در شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات میخواهند با فراهم سازی خدمات مشورتی و تخنیکی شان با پوهنتون هرات همکار باشند.

 

پوهنیارعبدالله یمائی فرزند ضیاء احمد متولد سال 1353 هجری شمسی هرات میباشد. وی درسال 1371 از لیسه مولانا جامی هرات فارغ گردیده. و تصیلات عالی را در مقطع لسانس در پوهنتون هرات ازرشته اقتصاد در سال1376 فرا گریفت.سپس در سال 1390 درجه ماستری را از پوهنتون بوخوم جرمنی در رشته اقتصاد کمائی نمود. آقای یمائی مقالات وکتاب های همچو " اقتصاد کلان، ناکارائی اقتصاد باز و مداخلات دولت، افغانستان بانک به عنوان بانک مرکزی افغانستان، چگونگی اندازه گیری دارائی های ثبت و محاسبه استهلاک آن در موسسات دولتی وغیره " را به نشر رسانیده است. همچنان آقای یمائی بعد از فراغت دوره لسانس به صفت استاد و از سال 1393 به صفت رئیس پوهنحی اقتصاد ایفای وظیفه مینماید و اخیرآ به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون انتخاب شده تا از تجارب و نظریات علمی خویش این شورا را یاری برساند.

 

پوهندوی محمد یوسف جامی فرزند خواجه رشیدالدین جامی متولد سال 1351 خورشیدی ولایت هرات می باشد. موصوف مراحله تعلیمی ابتدایی را در مکتب حوض کرباس هرات و مراحل دیگر را هنگام مهاجرت در خارج از کشور  فراگرفت. وی در سال 1376 از دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات به درجه لیسانس فارغ التحصیل گردید و متعاقب آن جذب کدر علمی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات گردید و تا سال 1388 بصفت استاد و همزمان بحیث مدیر تدریسی و سپس آمر دیپارتمنت اگرانومی مشغول کار بوده و در سال 1388 کاندید بورسیه تحصیلی کشور ایران گردید و به سال 1390 با اخذ درجه ماستری در رشته مهندسی زراعت از دانشگاه شاهد  کشور جمهوری اسلامی ایران  فارغ التحصیل شده  مجددا مصروف فعالیت در پوهنحی بحیث معاون و سپس رئیس پوهنحی گردیده است.ایشان اخیرا به صفت عضو شورای مشورتی - صنعتی پوهنتون هرات انتخاب شده اند.

 

عبدالله فیض محمدی فرزند عبدالحی متولد سال .1364 هجری شمسی هرات می باشد . وی تعلیمات ابتدائی را در مکتب لیسه تجربوی هرات فراگرفت و اکنون محصل  رشته انجینیری می باشد.  وی از سال 1390 به حیث رئیس شرکت تولیدی تلاش آسیا  ای فای ظیفه نموده و اخیر به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات تعین گردیده تا از تجارب خویش این شورا را یاری رساند.

 

 

احمد سعید عظیمیان فرزند الحاج عبدالرئوف متولد سال 1351 هجری شمسی هرات می باشد. وی تعلیمات ابتدائی را در لیسه عمر شهید کابل فراگرفت و در سال 1372 از رشته عمران پوهتون پلی تخنیک فارغ گردید. وی از سال 1365 به تجارت روی آورده و تا الحال دست آورد های چشمگیری در حصۀ تاسیس فابریکات صنعتی در کشور داشته است. وی همچنان از سال 1391 الی اکنون به عضویت هیئت مدیرۀ اطاق های تجارت و صنایع هرات انتخاب، که تا الحال مسئولیت دارلانشاء هیئت مدیرۀ ریاست اطاق های تجارت و صنایع هرات را به عهده دارد. همچنان اکنون وی رهبری شرکت صنایع غذایی عظیمیان، شرکت تولیدی صدف دانه و گروپ کمپنی های ماندگار را منحیث رئیس این مجموعه ها عهده دار است. وی اخیر به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات تعین گردیده تا از تجارب و مشوره های خود بتواند این شورا را یاری برساند.

 

داوود شاه فرزند صالح محمد متولد سال 1362 هجری شمسی در هرات می باشد. وی تعلیمات ابتدائی را در مکتب شهید عتیق الله افضلی و تعلیمات لیسه را در مدرسه امام حسین (ع) در ایران فراگریفت و در سال 1393-1394 از رشته حقوق پوهنتون غالب فارغ گردید. وی هم اکنون دانشجوی رشته علوم سیاسی در  دانشگاه آزاد ایران میباشد. وی در جریان سال های 1383-1384 به صفت مدیر عامر خدمات ریاست پوهنتون هرات و از سال 1384-1389 به حیث معاون تلویزیون ساقی  و در سال 1389  به عنوان آمر خدمات ولایت ایفای وظیفه نموده است . وی هم اکنون به صفت رییس اینستیتوت آزما  و عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات می باشد.

 

انجینیربشیراحمد (رشیدی) فرزند مرحوم مولوی عبدالرشید متولد سال 1349 هجری شمسی هرات می باشد. وی تعلیمات ابتدائی را در مکتب صفی الدین از سال 1355الی1359، از1360الی1362 متوسطه سلطان غیاث الدین غوری، از 1363 - 1365لیسه مسلکی زراعت هرات، از 1366  - 1367آمادگی پوهنتون تیموریزوف ازبکستان و از سال 1367  -  1370روسیه پوهنتون زراعت بریانسک فراگرفت و در سال 1370 از رشته زراعت و مالداری پوهتون زراعتی شهر بریانسک جمهوری فدراسیون روسیه  فارغ گردید.  از سال 1371  تا 1373 به صفت سرباز در مربوطات فرقه 17 هرات ایفای وظیفه نمود. همچنان از سال  1374  الی   1382  در مسیر هرات ترکمنستان تجارت و  از اواخرسال  1382  الی 1385 مسئول پروژه موسسه مدیرا در ولایت غور( تیوره، پسابند و چغچران) کارنموده است.از سال 1386 الی 1389 مسئول پروژه های افغان زعفران در فراه، پروان، کاپیسا، پنجشیر وهرات و از سال 1389 تا کنون وی به صفت رئیس اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان و رئیس شر کت های آریانا و هری آریانا زعفران مصروف کار می باشد و اخیرآ به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات تعین گردیده تا از تجارب و مشوره های خود بتواند این شورا را یاری رساند.

 

حمیدالله فروغیار فرزند عبدالطیف متولد سال 1360 هجری شمسی در ولایت هرات میباشد. وی تعلیمات ابتدایی و لیسه را در هرات سپری نموده است. آقای فروغیار رئیس شرکت فرزان فایض و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع ولایت هرات میباشد و اخیرا به صفت عضوشورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات گماشته شده تا از تجارب و مشورهای خویش این شورا را همکاری نماید.

 

 

حمید الله خادم فرزند حاجی عبد العلیم   متولد سال 1350هچری شمسی ولایت هرات میباشد. وی تعلیمات ابتدائی را در سال 1367 درلیسه سلطان ولایت هرات و تحصیلات عالی را در سال 1369 از پوهنتون پولیتخنیک کابل فرا گریفت. وی اکنون به صفت رئیس اتحادیه صنایغ ولایت هرات، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات می باشد.  

 

 

 

حاجی لعل محمد فراهی فرزند تاج محمد متولد سال 1331 ولایت فراه می باشد. وی بعد از ختم تعلیمات ابتدائی در ایام جوانی به بازار کار وتجارت روی آورده و در زمینه سوخت شروع به فعالیت نمود. اکنون وی رئیس شرکت برادران فراهی می باشد و همچنان اخیرا به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات گماشته شده تا از تجارب و مشورهای خویش این شورا را یاری رساند.

 

 

مسعود اصغرزاده  فرزند رضــا متولد سال 1367 هجری شمسی می باشد. وی دوران مکتب را در لیسه سلطان هرات فراگرفت، در سال 1388 وارد پوهنتون هرات  و در سال 1391 از رشته کمپیترسالینس این پوهتون به درجه لیسانس فارغ گردید.  وی در جریان سال های اخیر به  شرکت های خصوصی، موسسات تحصیلی خصوصی و دوائر دولتی به سمت های مختلف وظیفه انجام داده است واز سال 2010 بدینسو به عنوان موسس و رئیس شرکت خدمات تکنالوژی هرات هاست می باشد و اخیرا به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات تعیین گردیده تا از تجارب و مشوره های خود بتواند این شورا را یاری رساند.

 

ننگیالی امین فرزند محمد حسن، متولد سال 1365 هجری شمسی در ولایت پکتیا می باشد. وی تعلیمات ابتدائی را در لیسه سلطان غیاث الدین غوری هرات فراگرفت و در سال 2009 از رشته اقتصاد و مدیریت عامه پوهتون عثمانیه کشور هندوستان فارغ گردید. وی در جریان سال های 2010-11 به صفت هماهنگ کنندۀ ولایتی برنامۀ تحصیلات عالی افغانستان در ولایت هرات اجرای وظیفه نموده است. سپس از اواسط سال 2011 الی اواخر 2014 در وزارت احیا و انکشاف دهات به صفت مدیر خدمات انکشاف تجارتی برنامۀ ملی انکشاف صنایع روستایی افغانستان در ولایت هرات کار نموده است. اکنون وی به صفت معاون و مدیر عامل در شر کت تولیدی صدف دانه مصروف کار می باشد و اخیر به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات تعین گردیده تا از تجارب و مشوره های خود بتواند این شورا را یاری برساند.

 

نذیر احمد عزیزی فرزند شیراحمد متولد سال 1365 هجری شمسی در ولایت هرات می باشد. وی تعلیمات ابتدائی را در سال 1386 در لیسه انقلاب اسلامی و لایت هرات؛ در سال 1389 هجری شمسی تحصیلات عالی را در رشته مدیریت و تجارت در پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات و سپس در سال 1393 درجه ماستری را از پوهنتون مهاتما گاندی هندوستان در رشته مدیریت منابع بشری بدست آورد. وی در جریان سال های 1387 الی 1389 به صفت استاد انگلیسی  در کورس افغان ایفای وظیفه نمود . سپس از زمستان سال 1389 الی ختم سال 1393 در شرکت خدماتی و لوژستیکی فردوس هما به حیث مدیر اداری و مالی مصروف به کار بوده است. و ازسال 1394 به صفت مدیر منابع بشری در شر کت آسیا فارما مصروف کار می باشد و اخیراً به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات تعین گردیده تا با تجارب و مشوره های خود این شورا را یاری رساند.

 

صدیق الله  فرزندحاجی عبدالجلیل متولد سال 1369. هجری شمسی هرات می باشد. وی تعلیمات ابتدائی را در مکتب سلطان غیاث الدین غوری هرات فراگریفت و در سال1391. از رشته اقتصاد تصدی پوهتون فارغ گردید.  وی از سال 1391به صفت معاون مالی واداری دردفتر کمیسیون حقوق بشر ایفای وظیفه نمود . سپس از سال.1395 به صفت .مدیر فروش ومارکتنگ در فابریکه دواسازی اویسن فارما  ایفای وظیفه نموده و اخیر به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات تعین گردیده تا از تجارب و مشوره های خود بتواند این شورا را یاری برساند.

 

سید جمال الدین هاشمی فرزند سید هاشم متولد سال 1350 هجری شمسی هرات می باشد. وی تعلیمات ابتدائی را در مکتب لیسه جامی هرات فراگریفت و در سال 1369 شامل رشته ادبیات علوم بشری پوهتون  هرات گردید.  وی در جریان سال های 1378 به صفت رئیس شرکت محمد نور الله ایفای وظیفه نمود . اکنون وی به صفت رئیس شرکت محمد نور الله و رئیس پروژه زیره پاکی سید جمال الدین افغان و عضو هئیت مدیره اتاق های تجارت  مصروف کار می باشد و اخیر به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات تعین گردیده تا از تجارب و مشوره های خود بتواند این شورا را یاری برساند.

 

حاجی نوید احمد وفا فرزند جاجی سید احمد وفا در سال 1360 در شهر کابل متولد شده، تعلیمات ابتدائی را در مکا تب نازوانا شهرکابل؛ لیسه تجربوی و لیسته مولانا عبدلرحمن جامی شهر هرات مؤفقانه به پایان رسانیده است. وی از سال 1376 در عرصه تجارت مواد نفتی فعالیت داشته که با تاءسیس شرکت تجارتی مهران وفا تجارت خویش را گسترده تر نموده است. درین مدت بحیث رئیس شرکت تجارتی متذکره، عضو هیئت مدیرۀ انجمن مواد نفتی و بعدا به صفت منشی انجمن و سپس درسال 1393 بحیث رئیس انجمن مواد نفتی انتخاب گردیده و اخیر به صفت عضو شورای مشورتی صنعتی پوهنتون هرات تعین گردیده تا از تجارب و مشوره های خود بتواند این شورا را یاری برساند.