سیستم مدیریت کتابخانه

بررسی اجمالی (بیشتر بخوانید)

دسترسی داشتن به کتابخانه هائی با  منابع زیاد به عنوان یک گام برجسته به منظور توسعه اطلاعات برای جویندگان دانش شناخته شده و نقش  حیاتی در آموزش و  تحقیق دارد.

شناخت این  ویژگی  مهم برای توسعه دانش به خصوص در بخش آموزش عالی ما را وادار به ایجاد یک سیستم فوق العاده کتابخانه  همگام باتکنالوژی عصری برای تسهیل دسترسی سریع به منابع مورد نیاز برای تحقیق و مطالعه  کرد.

این پروژه برای رفع مشکلات حدیده موجود درکتابخانه های دانشگاه هرات و جریان کاری دستی آ ن سیستمی رامعرفی و پیاده سازی میکند که راه حلی برای رفع مشکلات موجود میباشد.

به طور کلی,  هدف سیستم مدیریت کتابخانه  جایگزین کردن سیستم ( تکنالوژی عصری) به جای سیستم سنتی و کاغذی و ازکار افتاده درحال استفاده در کتابخانه های دانشگاه هرات بوده   که کارکنان کتابخانه راقادر به انجام تمام وظایف محوله شان به شیوه بسیار موثر میکند .

اجرای این پروژه کارکنان کتابخانه ( کتابدار ) را قادر می سازد به  ثبت منابع کتابخانه یعنی کتاب ، کتاب های الکترونیکی (eBooks)، کاربران (users)، اطلاعیه ها و غیره  همچنین به روز رسانی ، حذف و صدور یک کتاب به عضو ، پیدا کردن اطلاعات مربوط به منابع کتابخانه از قبیل تعداد کل کتاب ها و اعضا به طور دقیق میباشد برای مثال : (لیست کردن) اعضا از لحاظ جنسیت ، دانشگاهها ،  مدیریت ها و کتاب های که برای اعضا صادر شده و (کتابهایکه)در زمان تعیین شده بر  گشتانده نشده.

اعضای کتابخانه می توانند از این پروژه برای پیدا کردن جزئیات مربوط به تمام کتابهای حال حاضر موجود در کتابخانه ها و تعیین اینکه آیا موجوداند, به قرض گرفته شده اند وموعدیکه بایدبرگشتانده شوند استفاده نمایند.

 

نقش یا سطح دسترسی

قوانین مختلفی برای دسترسی به HULMS  وجود دارد که به  شرح ذیل اند:


1. شاگردان: اگر شما می خواهید برای دسترسی به HULMS  به عنوان دانش آموز وارد شوید. شما قادر به جستجو و درخواست برای کتاب  خواهید بود که قرض بگیرید یا برگردانید.


.2 آموزگار: در حال حاضر دارای عین امتیاز با دانش آموز است ، اما در آینده ای نزدیک امتیازهای بیشتری بر روی سیستم برای شان درنظرگرفته خواهد شد مانند: extendibility در طول مدت قرض گرفتن کتاب و غیره.


3. کتابدار:  کاربران با امتیاز کتابداران می توانند امکان دسترسی به بسیاری از ویژگی های سیستم و مجاز به مدیریت منابع کتابخانه ، کاربران، کتابها، کتابها، جدید، وغیره را دارا باشند.

  .4مدیر: اگر به عنوان یک Administrator وارد شوید شما قادر به دستکاری همه منابع کتابخانه خواهید بود.

 به عنوان مثال ذخیره کردن یا بازگرداندن اطلاعات در صورت وقوع کدام حادثه ناگوار، تعریف کتابدار جدید و غیره.

 

 Library Management Systemدرنگاه

ویژگی های کلیدی سیستم HULMS عبارتند از :


1. بخش عمومی(Profile)  : به عنوان یک کاربر (با هر نقش و سطح دسترسی) شما می توانید وارد اطلاعات حساب کاربری خود شده و میتوانید کتابهای وضیعت تمام کتابهای قرض گرفته را مشاهده نموده و همچنان میتوانید اطلاعات شخصی خود را اصلاح نمایید مانند:  تغییر رمز عبور خود ،آدرس ایمیل ، عکس و غیره.


 .2بخش خدمات (Services) : در این بخش ، اشاره به مدیران کتابخانه است که از طریق آن آنها قادر به مدیریت منابع کتابخانه و اعضای کتابخانه می باشند به عنوان مثال ،مدیریت کتب و کاربران ، امانت دادن منابع کتابخانه به کاربران ، سفارشی کردن اطلاعات کتابخانه ها ، خدمات ، و غیره و همچنان می توانید لیستی از کاربرانی را که زمان بازگشت کتاب قرض گرفته شده آنها به پایان رسیده است را مشاهده کنید.


.3 بخش ماستر فایل ها (Master) : این بخش به مدیران(Administrator)  کتابخانه اشاره می کند که قادر به مدیریت اطلاعات فایل های اساسی مثل :ثبت و درج نویسنده گان کتاب ، ناشران ، موضوعات کتاب ، و غیره که برای شناسایی کتاب ها و اعضای کتابخانه مورد نیاز است می باشند.

4. آمار و مجموع (  Statistic and Summery) : این بخش یکی از مفید ترین بخش های سیستم را فراهم می کند که گزارش های مختلف و مفید در مورد منابع کتابخانه یعنی کتب ، کاربران ، کتابها الکترونیکی ، امانت دهی منابع و غیره برای کتابداران را فراهم می کند و آنها را قادر می سازد تا گزارشهای عمومی و نظارت مطلق در وضعیت کتابخانه داشته باشند.


 .5اخبار و رویدادها (  News and Events) : در این قسمت کاربر( با هر امتیازی ) که باشد صرفا می توانند اخبار و رویدادهای مهم را که توسط کتابداران منتشر شده مشاهده نمایند.

سیستم کتابخانه پوهنتون هرات