معرفی مدیریت ورزش پوهنتون هرات

در دنیای امروزه ورزش تبدیل به یک قدرت جهانی شده است که کشورها میتوانند از این طریق قدرت سیاسی، نظامی، فرهنگی خود را به نمایش گیرند. کاری که در گذشته به صف آرایی ولشکر کشی مقدور نبود؛ اما امروز در ظرف کمتر از دو ساعت می توان بر حریف خود چیره شد و سرود ملی خود را نواخت؛ چه،

اگر کمی به ورزش علاقه مندی از طرف مقامات مسؤول انجام گیرد میتواند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد هم در سطح شهر و دیار خویش و هم در سطح ملی و بین المللی.

مدیریت ورزشی  در چوکات معاونیت امور محصلان از بدو تأسیس تا حال با داشتن یک تن کارمند توانسته است فعالیتهای ورزشی مثمری را انجام دهد که میتوان به فعالیتهای زیر اشاره کرد:

  1. برگزاری جامهای ورزشی در رشته های فوتبال، فوتسال، شطرنج (سالهای 1388 الی 1391)؛
  2. برگزاری اولین دور مسابقات ورزشی جام محصل از آغاز افتتاح پوهنتون (1367) در بخش قشر زنان سال 1389در رشته شطرنج؛
  3. تنظیم وترتیب تیمهای منتخب فوتبال، فوتسال، والیبال، و اشتراک آنها در مسابقات کلپهای آزاد؛
  4. برگزاری اولین دور مسابقات جام حذفی محصل در رشتۀ فوتسال همه ساله؛

همچنان مدیریت ورزش پلانهایی به مظور رشد ورزش پوهنتون در نظر دارد که در زیر به مهمترین آنها اشاره میشود:

  1. برگزاری جام وحدت وهمبستگی پوهنتونهای افغانستان به منظورگذاشتن  گام عملی وحدت ملی بین ولایات به میزبانی هرات؛
  2. انتخاب تیمهای منتخب پوهنتونهای افغانستان و شرکت در مسابقات جامهای ورزشی در رشته های مختلف پوهنتونهای کشورهای اسلامی به نماینده گی از افغانستان  که همه ساله در یکی از کشورهای مسلمان برگزار میشود؛
  3. تأسیس تیم فوتبال پوهنتون برای همیشه و گرفتن امتیاز لیگ برتر برای این نهاد، و ملزم بودن محصلان؛ در اشتراک در این مسابقات حداقل تا زمانی که محصل این نهاد هستند (مدت چهار سال یا بیشتر از آن)،  
  4. درصورت امکان استخدام اساتید ورزش برای پوهنحیهای مختلف؛
  5.  شروع ورزش خواهران در شته های مختلف در فضای سرپوشیده (جمنازیوم) در پوهنتون هرات؛
  6. گنجانیدن مضمون تربیت بدنی در نصاب درسی تمام پوهنحیها؛

مدیریت ورزش با داشتن پلانهای اساسی قصد دارد انشالله ورزش پوهنتون هرات را زنده نگه دارد مشروط بر اینکه توجه مقامات ذیصلاح را همراه خود داشته باشد؛ اما بر همه گان واضح  است که بدون امکانات اولیه( زمینهای سپورتی، وسایل ولوازم ورزشی، تشویق وترغیب ورزشکاران و....) این امر تحقق نخواهد پذیرفت.