خدمات و تسهیلات

پوهنتون هرات همواره سعی نموده است تا بهترین خدمات را در فضای اکادمیک برای محصلان ارایه نماید از جمله:

  • مرکز تحقیقات علمی
  • مراکز انترنت و لابراتوارهای کامپیوتر
  • مرکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر ELC
  • فارم تحقیقاتی زراعتی
  • کتابخانۀ عمومی با داشتن بیش از 25 هزار جلد کتب در رشته های مختلف
  • لابراتوار های مدرن اختصاصی برای هر پوهنځی
  • کافیتریا و خدمات نشر و چاپ
  • سیمینار ها و کورسهای آموزشی کوتاه مدت مانند: سیمینار های لایحۀ کریدت، سیمینار روش تحقیق و ...
  • برنامه های کارورزی
  • رادیوی آموزشی صدای جوان