آمریت تکنالوژی معلوماتی

تشکیل و تاسیس آمریت تکنالوژی معلوماتی :

‫پیشنهاد رئیس پوهنتون هرات بعد از تلاشهای زیاد برای ایجاد آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون ‫هرات در سال ۱۳۹۰ به تاریخ ۱۳۸۹/۲۳ از طرف وزارت تحصیلات عالی مورد تأیید قرار گرفت .      این ‫آمریت به تاریخ ۱۳۸۹/۳ بعد از معرفی و تعیین سرپرست و چهار مدیریت اطلا عات، تخنیک ، شبکه ‫و آموزش در جلسهای با حضور داشت رییس پوهنتون هرات، مسولین مراکز آی تی و جمعی ‫ازاستادان پوهنځي کامپیوتر ساینس کار خود را شروع کرد.

 

اهداف آمریت تکنالوژی معلوماتی : 

 • ایجاد ساختار استاندارد و علمي تكنالوژي معلوماتي
 •  واحد و يكسو سازي فعالان و نهادهاي تكنالوژي معلوماتي
 • انتقال و عرضه خدمات تخصصي  آی تی به پوهنتونهاي كشور, بازار و ماركت تكنالوژي معلوماتي
 • ارتباطات و همكاري هاي علمي خارج از پوهنتون با پوهنتونهاي خارجي ونهادها و سازمانهاي داوطلب
 • معرفي پروژه هاي تكنالوژي معلوماتي پوهنتون جهت مبادلات علمي براي استادان و محصلين
 • تامين بودجه و درآمد براي پروژه ها

‫مدیریت های تکنالوژی معلوماتی و پروژه های مربوطه:

کار ها و وظایف تکنالوژی معلوماتی به طور کلی در چهار بخش اطلاعات، تخنیک ، شبکه و آموزش ‫طبقه بندی شده و پیش برده می شوند.

 • مدیریت اطلاعات: پيشبرد برنامه هاي اطلاعات در زمينه تكنالوژي معلوماتي شامل ايجاد نرم افزار ,  وب سايت , كتابخانه ديجيتالي ,  انتشارات مربوط به وب سایت از وظایف این مدیریت میباشد.
 • مدیریت تخنیک: پيشبرد برنامه هاي تخنيكي در زمينه تكنالوژي معلوماتي از جمله  تهيه ، تدارك و ترميم نرم افزار , سخت افزار ,   نظارت بر تجهيزات تكنالوژي معلوماتي , سيستم برق و دیگر مسایل تخنیکی به عهده این مدیریت میباشد.
 • مدیریت شبکه: پيشبرد برنامه هاي شبكه و اينترنتي تكنالوژي معلوماتي شامل طرح و پلان ريزي شبكه , اينترنت , رفع اشكال شبكه هاي كامپيوتري و تامين امنيت شبكه هاي كامپيوتري و اينترنت به عهده این مدیریت میباشد.
 • مدیریت آموزش: ‫مدیریت آموزش سهولت های لازم آموزشی آی تی را برای محصلین پوهنځي های پوهنتون هرات جهت بالا بردن سطح علمی و فنی در زمینه آی تی فراهم میسازد. همچنین نظارت بر فعالیتهای آی تی موسسات خارجی  و مراکز آی تی ایجاد شده توسط آنها در سطح پوهنتون هرات به عهده این مدیریت میباشد.

 

نمونه ای از فعالیتها و دستاوردهای مدیریتهای آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات:

 •  ثبت نام استادان و مسولین پوهنتون در مرکز تکنالوژی معلوماتی ITCH
 • ساخت، توزیع و آموزش ایمیل‌های رسمی تحت نام پوهنتون به تمام استادان و مسولین تحت نام   hu.edu.af        
 • آموزش دادن استادان و مسولین پوهنځي های چهارگانه گانه پوهنتون هرات در نحوه استفاده از ایمیل آدرس
 •  معرفی توانایی‌های آمریت تکنالوژی معلوماتی  و ایجاد همکاریهای مسلکی با نهادهای دولتی. 
 •  تنظیم نظارت و برگذاری ویديو کنفرانس های مختلف در پوهنتون هرات .
 • ارزیابی ومشخص نمودن ضروریات لازم جهت ایجاد پروژه فایبر نوری برای شبکه  پوهنتون هرات
 • نظارت بر اجرای پروژه فایبر نوری و تکمیل این پروژه در سطح پوهنتون هرات مدیریت و توزیع اینترنت در پوهنتون هرات
 • تهیه و برآورد لیست تجهیزات لازم جهت مجهز نمودن تمام پوهنځي ها و و لیلیه پوهنتون هرات به لابراتوارهای مدرن
 • آماده نمودن لابراتوار کامپیوتر و تکمیل آن برای تمام پوهنحی ها
 • ارایه آموزشهای تکنالوژی معلوماتی به پوهنځي ها و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز آی تی
 • همکاری های همه جانبه درجهت تدریس مضامین کامپیوتر با تمام فاکولته های پوهنتون
 • نصب و بکار گیری سیستم تلفن داخلی PBX در پوهنتون هرات 
 • رفع اشکال سخت‌افزار های راجع شده به این آمریت
 • برآورد و تهیه لیست کامپیوتر برای فاکولته های درخواست کننده
 • جمع آوری اطلاعات در مورد امکانات سخت افزاری آی تی در سطح پوهنتون
 • مجهز ساختن سیستم شبکه کمپیوتری کتابخانه رودکی، مرکزی، و پوهنځي کامپیوتر ساینس پوهنتون هرات
 • آموزش استفاده از سیستم کتابخانه الکترونیکی برای کارمندان کتابخانه رودکی و کامپیوتر ساینس پوهنتون هرات
 • ساختن چهاربرنامه کمپیوتری برای مقام ولایت هرات در دیپارتمنت های دیپارتمنت کارشناسی رشد و اداره , دیپارتمنت انکشاف سکتور خصوصی , دیپارتمنت کارشناسی امنیتی و حقوقی