طب دندان

طب دندان‍‍پوهنځی ستوماتولوژی هرات در چوکات ریاست عمومی پوهنتون هرات در سال 1392 ه.ش جدیدا منظور وبلا فاصله شروع بکار نموده است. این پوهنځی در محوطه پوهنتون شروع به فعالیت نموده و باداشتن 3 دیپارتمنت داخله ستوماتولوژی و دیپارتمنت ستوماتولوژی اطفال توانسته جایگاه خاصی را در بین سایر پوهنځی های پوهنتون هرات باز نماید.

مفردات درسی این پوهنځی مطابق نصاب تحصیلی معیاری وزارت تحصیلات عالی قبلا آماده شده و محصلین مطابق به آن دروس خویش را پیش میبرند. ‍پوهنځی ستوماتولوژی تابع سیستم کریدت بوده تمام لوایح و مقررات اکادمیک وزارت تحصیلات عالی را گام به گام تعقیب مینماید . مدت تحصیل در ‍پوهنځی ستوماتولوژی 6 سال تحصیلی بوده که بنابر نصاب تحصیلی معیاری تمام مضامین ساینسی درصنف(PCB)  ومضامین مسلکی طبی همراه با مضامین مسلکی ستوماتولوژی در صنوف اول دوم سوم و چهارم طبق نصاب تحصیلی در تقسیم اوقات معینه تدریس میگردد .

محصیلین ستوماتولوژی در پهلوی مضامین مسلکی طب معالجوی مضامین مسلکی بخش ستوماتولوژی را مطابق نصاب تحصیلی به پیش میروند .

با استقرار دایمی  پوهنځی ستوماتولوژی در مکان تعین شده اقدام تجهیز لابراتوارها, کتابخانه وبخش کمپیوتر لب این پوهنځی نموده و یک فضای مطمئن و اکادمیک را برای تربیه کادر های خوب و ورزیده مساعد خواهیم نمود.

اهداف پوهنځی ستوماتولوژی

تربیه کادر های جوان

معرفی طبابت نوین وپیشرفته

آماده سازی کادر ها برای ظرفیت سازی بهتر و بیشتر

پیوند طبابت امروزی ما با دنیای پیشرفته

زمینه سازی و جستجوی راه های بهتر جهت اعزام کادر ها به دنیای علوم طبی معاصر

معرفی خدمات ستوماتولوژ وستوماتولوگان به شهروندان وهموطنان عزیز

معرفی وظایف ستوماتولوگان وتفریق آنها با دوکتوران دندان.

آگاهی وبلند بردن سطح دانش هموطنان در قبال خدمات مسلکی ستوماتولوژی وستوماتولوگان

ایجاد مراکز پیشرفته تداوی های امراض جوف دهن ,دندانها,فکین وخدمات منحصر به فرد ستوماتولوژِ

زمینه سازی برای کنترول وجلوگیری از تداوی های غیر مسلکی و بی کیفیت توسط اشخاص غیر مسلکی.