معرفی پوهنځی علوم وترنری

 

تاریخچه پوهنځی علوم وترنری

پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هرات در سال 1390 هـ شَ مطابق 2011 میلادی در چوکات پوهنتون هرات تأسیس شد. البته انگیزه داشتن پوهنځی علوم وترنری در چوکات پوهنتون هرات از ایجاد دیپارتمنت وترنری در چوکات پوهنځی زراعت پوهنتون هرات برخاست که در سال ۱۳۸۱ هجری شمسی مطابق به سال ۲۰۰۲ میلادی پیشنهاد و ایجاد شد. بعد از گذشت یک دهه و با درک اینکه بهار انکشاف در رشد مالداری، لبنیات، پرورش ماهی، زنبور داری  و تربیه کرم ابریشم در زیر عرصه پوهنځی زراعت در منطقه شکل گرفته است، پوهنتون هرات گام بزرگی را در تأسیس پوهنځیعلوم وترنری در چوکات این پوهنتون برداشت و به همت اعضای کادر علمی دیپارتمنت وترنری طرح ارتقاء دیپارتمنت به پوهنځی پیشنهاد و نظر به استدلال های قوی که وجود داشت از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی نیز مورد تأیید قرار گرفت و پوهنځی علوم وترنری در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی مطابق به ۲۰۱۱ میلادی در چوکات پوهنتون هرات تأسیس شد. هدف اصلی تأسیس این پوهنځی عبارت از انکشاف آموزش و فراگیری برای انجام تحقیق و ترویج آموزش و انتقال تکنالوژی های جدید به جامعه در ساحات وترنری و مالداری می باشد. این پوهنځی با تربیه متخصصین وکادرهای علمی در رشته وترنری وتقدیم آنها به اجتماع برای پیشبرد خدمات وترنری جهت انکشاف صحت، تولید و آسایش حیوانات وحفظ صحت عامه تلاش می ورزد. این پوهنځی فعلاً در کمپلکس جدید پوهنتون هرات موقعیت دارد که همرای پوهنځی زراعت از یک تعمیر استفاده          می کند. این پوهنځی دارای 13 نفر کادر علمی ورزیده می باشد که درجه تحصیلی ماستر و لیسانس را دارند.

اعضای کادر علمی پوهنځی علوم وترنری

شماره

رتبه علمی و نام

وظیفه

درجه تحصیلی

تخصص

۱

پوهنمل شعیب احمد شاخص

رئیس پوهنحی

ماستر

مایکروبیولوژی

2

پوهنمل عبدالظاهر متین

معاون

ماستر

تغذیه حیوانی

۲

پوهنمل نورعلی مهمند

استاد

دوکتورا

پتالوژی

۳

پوهنمل نذیر احمد توخی

آمر دیپارتمنت پاراکلینیک

ماستر

پرازیتولوژی

۴

پوهنیار محمد حکیم نیازمند

استاد

ماستر

گاینیکولوژی

۵

 

 

 

 

۶

پوهیالی وکیل احمد وسیم

آمر دیپارتمنت پری کلینیک

لیسانس

عمومی

۷

پوهیالی محمد جاوید فضلی

استاد

ماستر

امینولوژی کلینیکی

۸

پوهیالی عبدالقادر پویان

استاد

مقطع ماستری

عمومی

۹

پوهیالی سید عبدالواحد قتالی

استاد

لیسانس

عمومی

10

نامزدپوهیالی ذییح الله ناصری

استاد

لیسانس

عمومی

11

نامزدپوهیالی محمد احسان صدیقی

استاد

لیسانس

عمومی

12

نامزدپوهیالی عبدالله طهیر

استاد

لیسانس

عمومی

13

نامزدپوهیالی محمد امان حقمل

استاد

لیسانس

عمومی

 

نوت: تعداد 13 نفر استاد اعضای کادر علمی این پوهنځی می باشند.

تعداد محصلان این پوهنځی در سال تحصیلی ۱۳۹3 هجری شمسی تقریباً به194 نفر می رسد که حدود 27 فیصد آنها را قشر اناث تشکیل می دهد.

در حال حاضر پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هرات دارای دیپارتمنت های فعال زیر می باشد

1.      دیپارتمنت پری کلینیک (Department of Preclinic)

2.      دیپارتمنت پاراکلینیک (Department of Paraclinic)

3.      دیپارتمنت کلینیک (Department of Clinic)

4.      دیپارتمنت حفظ الصحه و تکنالوژی مواد غذایی (Department of Food Technology)

مجموعه لابراتوارهایی که در این پوهنځی فعال اند عبارت اند از:

1.      مایکروبیولوژی

2.      هیستوپتالوژی

3.      پرازیتولوژی

4.      اناتومی

همچنین این دانشکده دارای یک کلینیک وترنری (Teaching Veterinary Clinic) بوده که در منطقۀ باغ دشت متصل به پوهنتون هرات موقعیت دارد. این کلینیک در چهار منزل بنا یافته که دارای اتاقهای اداری، ثبت حیوانات، معاینه حیوانات کوچک، محل معاینه حیوانات بزرگ، جراحی، فارمسی، کنفرانس، مشاهدات  و اتاق لابراتوار عمومی یعنی لابراتوارهای مجهز مایکروبیولوژی و پرازیتولوژی است.

کتابخانه این دانشکده داری بیش از دو هزار جلد کتاب اختصاصی در بخش های مختلف علوم وترنری و مالداری می باشد. این پوهنځی همچنان دارای کتابخانه الکترونیکی با بیش از ده هزار جلد کتب به لسان های ملی و بین المللی می باشد.

تعهدات

تعهد و هدف اصلی این پوهنځی عبارت از بالا بردن فعالیت هایی در جهت انکشاف وترنری و مالداری, مرغداری و ماهی پروری با یک شعار   "ثروت حیوانی، ثروت ملی" می باشد.

·        مساعد ساختن زمینه برای ترویج و توسعه آموزش در بخش های مختلف علوم خصوصاً علوم وترنری و حیوانی

·        مساعد ساختن زمینه برای پیشرفت فراگیری و تحقیق خصوصاً در علوم وترنری و حیوانی

·        توسعه و ترویج خدمات وترنری، علوم مالداری و دیگر علوم پیوسته آن به جامعه دهاتی کشور

·         اهداف دیگری که می تواند نظر به ضرورت از طرف وزارت تحصیلات عالی و پوهنخی وترنری تعیین شود

اهداف

·        ایجاد سیستم ارائه خدمات وترنری استندارد درکشور و منطقه

·        فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی مسلکی در بخش های مختلف علوم وترنری و مالداری برای محصلان

·        فراهم آوری تسهیلات برای پیشرفت، فراگیری و پیشبرد تحقیق در علوم وترنری و مالداری

·        آموزش، توسعه و ترویج علوم اختصاصی و انتقال تکنالوژی به دهاقین نیازمند در همکاری با ریاست زراعت ولایت هرات

·         اهداف دیگری که می تواند نظر به ضرورت از طرف وزارت تحصیلات عالی تعیین شود

وظایف

پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هرات این را وظیفه خود می داند و سخت می کوشد تا برای تأمین رهبری و تربیه متخصصین وکادرهای  علمی برای آموختن, تحقیق و خدمات آموزشی ترویج وابسته به علوم وترنری و مالداری فعالیت نماید.این پوهنخی سعی می ورزد هر قدمی که بر می دارد از جمله تعمیم و ترویج دانش جدید و  اکتشافات همزمان از لحاظ اجتماعی و  اصول فنی در مطابقت باشد که از این طریق این پوهنځی در انکشاف منابع انسانی عالی و تکنالوژی های جدید و پخش آنها برای خدمت به مالداری و جامعه مالداران ولایت هرات و دیگر مناطق کشور نهایت تلاش می نماید.

انواع فعالیت های اجرا شده وظیفوی

1-    ارتقاء ظرفیت

2-    تهیه وسایل سمعی و بصری

در بخش ساختمانی و تجهیزات

1-   تأسیس کلینیک وترنری به کمک کشور پولند (پروژه آموزش برای صلح) تکمیل آن در سال 1390.

2-   تأسیس کمپیوتر لب در سال 1390.

3-   تأسیس کتابخانه الکترونیکی سال 1391.

در بخش علمی و اکادمیک

1-    اعزام محصلان و استادان به بورس های تحصیلی کوتاه مدت و دراز مدت

2-    تأسیس دیپارتمنت­های پری کلینیک، پاراکلینیک، کلینیک و تکنالوژی مواد غذایی

3-    جذب کدر علمی برای دیپارتمنت های مختلف

4-    اجرای فعالیت های علمی و تحقیقاتی.

5-    اعزام استادان جهت ارتقاء ظرفیت به دوره ماستری و دوکتورا

6-    ایجاد توامیت های علمی با پوهنتون های داخلی و خارج کشور

7-    دایر کردن کنفرانس های علمی

بخش انکشاف نصاب درسی و مفردات درسی

1-    اصلاح کاریکولم درسی سال 1391

2-    به­روز نمودن لکچر نوت ها توسط استادان به اساس مفردات کریکولم جدید

3-    چاپ و تهیه کتب و ممد درسی  

4-    تاسیس کتابخانه الکترونیکی

5-    تهیه طرز العمل استفادۀ لابراتواری

6-    ایجاد کمیته های امتحانات، نظم و دسیپلین، تحقیقات، تضمین کیفیت، بورسیه ها و نشرات و فرهنگی

 

بخش انکشاف:

بخش ظرفیت سازی

تعداد استادانیکه به ماستری و دوکتورا اعزام شده اند

شماره

اسم

سال

ذکور/ اناث

نوع بورسیه

1

نورعلی مهمند

1393

ذکور

دوکتورا کشور جاپان

2

نورعلی مهمند

1388

ذکور

ماستری هندوستان

3

محمد حکیم نیازمند

1394

ذکور

دوکتورا جاپان

4

محمد حکیم نیازمند

1390

ذکور

ماستری هندوستان

5

شعیب احمد شاخص

1388

ذکور

ماستری هندوستان

6

نذیر احمد توخی

1388

ذکور

ماستری هندوستان

7

عبدالظاهر متین

1391

ذکور

ماستری جاپان

8

محمد جاوید فضلی

1392

ذکور

ماستری جاپان

9

عبدالواحد قتالی

1393

ذکور

ماستری جاپان

10

عبدالقادر پویان

1391

ذکور

ماستری هند

 

 

 

تعداد استادانیکه تقرر حاصل نموده اند

شماره

اسم

سال

اناث

ذکور

مجموعه

ملاحظات

1

شعیب احمد شاخص

1386

 

×

 

 

2

نورعلی مهمند

1386

 

×

 

 

3

نذیر احمد توخی

1386

 

×

 

 

4

محمد حکیم نیازمند

1386

 

×

 

 

5

عبدالظاهر متین

1386

 

×

 

 

6

پوهیالی وکیل احمد وسیم

1391

 

×

 

 

7

پوهیالی محمد جاوید فضلی

1391

 

×

 

 

8

پوهیالی عبدالقادر پویان

1391

 

×

 

 

9

پوهیالی عبدالواحد قتالی

1391

 

×

 

 

10

پوهیالی ذییح الله ناصری

1393

 

×

 

 

11

پوهیالی محمد احسان صدیقی

1393

 

×

 

 

12

نامزدپوهیالی عبدالله طهیر

1393

 

×

 

 

13

پوهیالی محمد امان حقمل

1393

 

×

 

 

 

تعداد استادانیکه ترفیع علمی نموده اند

شماره

 

پوهیالی

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

پوهنوال

پوهاند

1

شعیب احمد شاخص

 

 

×

 

 

 

2

نورعلی مهمند

 

 

×

 

 

 

3

نذیر احمد توخی

 

 

×

 

 

 

4

عبدالظاهر متین

 

 

×

 

 

 

5

محمد حکیم نیازمند

 

×

 

 

 

 

6

وکیل احمد وسیم

×

 

 

 

 

 

7

محمد جاوید فضلی

×

 

 

 

 

 

8

عبدالقادر پویان

×

 

 

 

 

 

9

عبدالواحد قتالی

×

 

 

 

 

 

 

 

تعداد استاتیدی که جهت اشتراک در پروگرامهای کوتاه مدت به خارج از کشور سفر نموده اند

شماره

اسم

اناث

ذکور

ملاحظات

1

شعیب احمد شاخص

 

×

امریکا، هندوستان، جرمنی، سلوانیا

2

نورعلی مهمند

 

×

هندوستان و جاپان

3

نذیر احمد توخی

 

×

هندوستان و جاپان

4

محمد حکیم نیازمند

 

×

ایران، هندوستان، تایلند و ترکمنستان

5

عبدالظاهر متین

 

×

جرمنی، سلوانیا و جاپان

6

وکیل احمد وسیم

 

×

هندوستان

 

تعداد محصلان جذب شده طی 4 سال اخیر

شماره

سال

تعداد

ملاحظات

1

1390

10

 

2

1391

60

 

3

1392

147

 

4

1393

80

 

 

 

 

تعداد فارغان پوهنحی علوم وترنری

شماره

سال

ذکور

اناث

مجموع

ملاحظات

1

1390

5

0

5

 

2

1391

18

1

19

 

3

1392

20

0

20

 

 

 

بخش امور محصلان:

          در بخش خدمات محصلان

1-    جذب تعداد بیشتر محصلان از قشر ذکور و اناث

2-    فراهم نمودن فضا هایی برای اجرای کارهای عملی معیاری.

3-    امکان استفاده از کتابخانه و انترنت برای محصلان.

4-    امکانات فعالیت های ورزشی.

5-    استفاده از لابراتوار ها

6-    سهم دهی محصلان در کار های عملی

 

در بخش لیلیه ها و خدمات رسانی

1-    معرفی محصلان به لیلیه مرکزی پوهنتون.

2-    معرفی جهت استفاده از بدل اعاشه از طریق پوهنتون.

در بخش سیمینار ها و کنفرانس ها:

1-    موجودیت امکانات از قبیل پروجکتور جهت ارائه سیمینار ها.

2-    معرفی محصلان به ورکشاپهای  بیرونی

3-    معرفی محصلان به سمینارها.

در بخش تهیه و تدارکات:

1-    تعین اساتید رهنما برای گروپهای معین محصلان.

2-    اعزام محصلان به سیر های علمی از طریق دیپارتمنت ها.

در بخش بهبود ظرفیت های انسانی

1-    انتخاب محصلان نخبه و معرفی شان به پوهنتون 

2-    ارتقاء ظرفیت اساتید محترم

3-    معرفی محصلین سال آخر به دوره ستاژ در کلینیک های وترنری سطح شهر با کمک موسسات همکار

4-    تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها و کنفرانس ها به اساس تقویم اداری پوهنحی برای محصلان از طریق اساتید.

در بخش محیط زیست

1-    فراهم آوردن فضای تفریحی و مطالعه در اوقات فراغت برای محصلان.

دست آورد ها و نتایج حاصل شده از اجراآت:

1-    زیر بنا های بهبود یافته است و حالا پوهنځی دارای کلینیک وترنری با مجموعه لابراتوارهای تشخیصی  میباشد.

2-    افزاش ظرفیت پذیرش: به حدود 60 نفر رسیده است.

3-    گسترش حوزه فعالیت: فعلا دارای 4دیپارتمنت می باشد

-        پری کلینیک

-        پاراکلینیک

-        کلینیک

-        حفظ الصحه و تکنالوجی مواد غذایی

4-    جلب کمکهای مالی دونر ها، اشخاص و موسسات: از طریق تامین روابط با پوهنتون های کشور آمریکا، جاپان، کشور هندوستان، USAID، دفترCRS، UNODC، FAO، USDA، TFBSO وPRTتوانسته خدمات و کمک های زیادی را در قسمت افزایش امکانات و افزایش ظرفیت های استادان و محصلان استفاده نماید.

تجارب حاصل شده:

1-    در صورت افرایش امکانات ساختمانی یعنی تعمیر مستقل برای پوهنځی علوم وترنری و تحقیقی ظرفیت پذیرش محصلان افزاش می یابد.

2-    افزایش زمینه­ها برای تحقیق

3-    با افزایش تعداد دیپارتمنت های تخصصی بخش های مختلف و مرتبط به علوم وترنری توسعه یافته است.

4-    از طریق اصلاح و واحد سازی کریکولم سطح تحصیلی ارتقاء یافته است و مشکلاتی را از این ناحیه کم ساخته است.

5-    افزایش توانائی در قسمت استفاده از امکانات لابراتواری و تخنیکی

6-    فراهم شدن شرایط تحصیلی برای استادان در مقاطع ماستری و دوکتورا باعث افزایش سطح تحقیق و تحصیل میگردد.

پلان انکشافی پوهنځی علوم وترنری جهت تقویت بخشیدن به سطوح اکادمیک

1.      طرح پلان استراتیژی

2.      مساعد نمودن زمینه تحصیل برای استادان در مقطع ماستری و دوکتورا

3.      انکشاف کاریکولم درسی و تکمیل و به روز نمودن مفردات کورس ها از منابع معتبر علمی و مطابق به نیاز های جامعه

4.      تاسیس دیپارتمنت های تولید حیوانات و توسعه وترنری

5.      انتخاب ساحه مناسب برای تاسیس فارم های حیوانی و جای رهایش حیوانات

6.      فراهم نمودن زمینه های بیشتر جهت کارهای عملی محصلین

7.      انکشاف لابراتوار پتالوژی

8.      تاسیس لابراتوار تغذیه

9.      تاسیس لابراتوار بایوکیمستری

10. تاسیس لابراتوار فارماکولوژی و توکسیکولوژی

11. تاسیس مرکز  یا استشن القاح مصنوعی

12. مجهز نمودن اتاق جراحی حیوانات کوچک

13. تاسیس فارم های گاوداری، گوسفند داری و مرغ داری ( تخمی و گوشتی)

14. تاسیس موزیم وترنری

15. انکشاف لابراتوار اناتومی

16. انکشاف کتابخانه الکترونیکی

17. خریداری کتاب های جدید برای کتابخانه

18. افتتاح مرکز خدمات IT برای محصلین

19. اجرای پروژه های تحقیق توسط استادان و همکاری مرکز تحقیقات علمی و موسسات همکار

20. برقرار نمودن توامیت های علمی با پوهنتون های داخل و خارج کشور

21. اعزام استادان و محصلین به سیمینار ها، ورکشاپ ها، کنفرانس های ملی و بین المللی

22. فراهم نمودن سفرهای علمی برای محصلین

23. گسترش توامیت علمی با ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات خصوصاً آمریت­های وترنری و مالداری در قسمت دوره ستاژ محصلین

24. جذب و تربیه تکنیشن های لابراتوار

25. ارزیابی شیوه های درسی استادان