هنرهای زیبا

 

معرفی پوهنځی هنرها

تاریخچه پوهنځی

 پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات درسال 1367 همزمان با افتتاح پوهنتون هرات درچوکات این پوهنتون تأسیس گردید، با یک استاد ودو محصل فعالیت خودرا آغاز نمود . ترتیب ایجاد دیپارتمنت این پوهنحی به شرح زیر صورت گرفت است.

1- تاسیس دیپارتمنت نقاشی درسال 1367 .

2- تاسیس دیپارتمنت مینیاتور درسال 1381 .

3- تاسیس دیپارتمنت گرافیک درسال 1391

درپلانهای انکشافی این پوهنځی درنظراست تادیپارتمنت های سینما- موسیقی وترمیم آبدات تاریخی تاسیس گردد، منظوری دیپارتمنت موسیقی موجود ودر صدد جذب استادان اکادمیک آن رشته میباشیم.         

 

 درحال حاضر این پوهنځی دارای 25 نفر استاد ، از جمله 10 تن ایشان ماستر و 1 نفر درحال تحصیل دورة ماستری در پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل میباشند، سه تن در حال تحصیل ماستری از کشور قزاقستان میباشند و یک تن در حال تحصیل دوره ماستری در کشور هندوستان میباشند. رتب علمی این پوهنځی به ترتیب آتی است. (1)تن پوهندوی ،(4)تن پوهنمل ،(11)تن پوهنیار، (7)تن پوهیالی و(3)تن نامزدپوهیالی میباشد.

  به تعداد (229)   محصل ذکور و(201) محصل اناث ، مجموعا 430 تن ازین پوهنحی فارغ التحصل گردیده اند.

مسئولان این پوهنحی ازآغاز تا به حال :

1-استاد انجینیر سیدعبدالقادر( رحیمی)             

2-  پوهیالی استاد محمدسعید (مفتی زاده )

3-  پوهیالی استاد نعمت الله (عطایار )

4-  پوهنیار استاد احمد وحید (تره کی )

5-  پوهنیار استاد عبدالقدیر (سروری )

6- پوهنمل  استاد محمد توفیق (رحمانی )

7-  پوهنیار استاد محمد یما ( اخوان  )

8- پوهنمل  استاد محمد توفیق (رحمانی )

این پوهنځی به اساس لوایح ومقررات ، برنامه ها وخدمات خود رابرای محصلان واستادان صادقانه  ارائه مینماید موضوعات واهداف پوهنځی به موقع به اطلاع استادان ومنسوبین رسانیده میشود که در مشوره باآنها تصامیم لازم اتخاذ میشود استادان ومنسوبین برای تامین صداقت وامانتداری علمی وراستکاری ،فعالانه کارمیکنند.

سیستم درجه بندی کورسهای به اساس لایحه سیستم کریدت تعین میشود واعطای دیپلوم بعدازطی مراحل اسناد ازطریق پوهنځی، پوهنتون وزارت تحصیلات عالی به گونه ء شفاف صورت میگیرد.

اهداف برآورده شده وظیفوی:

هنربه عنوان یک ضرورت اجتماعی درجوامع بشری همواره مطرح بوده واز جایگاه خاص بر خوردار میباشد، تغیرات وتحولات جوامع ازطریق رشد فکری افراد ممکن میگردد، هنریکی از ابزار قوی برای ارتقاء فکری ، معنوی وحسی جامعه می باشد. سیر تحولات هنری در جهان این مدعا راثابت میسازد.

  افغانستان باتاریخ پنج هزار ساله خود زادگاه وپرورش دهنده ء تمدنهای چون بودایی، تیموری و...بوده است.

هرات یکی از شهرهای کلیدی افغانستان است که باموقعیت جغرافیایی خاص خود ازنظر تجارت وفرهنگ میتواند مرکز تشعشع اندیشه ها وتبادله فرهنگها باشد.

        تاریخ هنرافغانستان ثابت مینماید که هرات مهد تمدن تیموری بوده و در محراق توجه جهانیان قرارداشته، مرکز تبادل اندیشه های صاحبنظران نیز بوده است.

نظربه اینکه آگاهی وعلاقه مردم درزمینه هنر پذیرش آن مساعد میباشد واستعدادهای  بالقوه وبالفعلی که درهرات موجود است، تأسیس پوهنځی هنرهای زیبا دراین شهر یک ضرورت مبرم و حیاتی به شمار می آمد.

         چون اهداف پوهنحی مطابق باخواستهای والای جامعه وضرورت جامعه طرح ریزی گردیده میتواند استقامت دهنده فعالیتهای پوهنځی باشد وآنچه میتواند استقامت بیشتری به فعالیتهای پوهنځی بدهد همانا پشتیبانی مسئولین امورازاهداف طرح ریزی شده میباشد.

 

انواع فعالیت­های اجراء شده وظیفوی

1-شورای علمی پوهنحی تعداد اعضا ( 7 ) عضو.

2- شورای استادان شامل تمام استادان پوهنحی                                               

3-  کمیته نظارت برتطبیق سیستم کریدت : 5 عضو

4- کمیته امتحانات  3 عضو                                                                                                                                 

5-  کمسیون نشرات پوهنحی 3 عضو

6-  کمیته نظم دیسپلین  5 عضو

7- کمیته تضمین کیفیت  3 عضو                                                       

8-  برپایی نمایشگا ه های گروهی وانفردای توسط استادان ومحصلان پوهنځی

9-  معرفی واشاعه ی هنرنقاشی ، مینیاتور وگرافیک با برپایی نمایشگاه ها

10-برگذاری نمایشگاه ها ،ورکشاپ وسیرعلمی برای بالابردن سطح فکری وذوقی محصلان

11-  برگذاری دوسالانه نقاشی (دوسال یکبار) درچوکات این دیپارتمنت درسال 1389 اولین دوسالانه ودرسال 1392دومین دوسالانه نقاشی

12- تدویر نمایشگاه انفرادی نقاشی توسط محترمه فریحه کاوش استاد این پوهنځی درکابل

13- تدویر نمایشگاه انفردای آثار طراحی محترمان : پوهنمل عبدالناصر صوابی ،پوهنیار سید نویدالحق فضلی ،پوهنمل محمدتوفیق رحمانی ،پوهنیار فریحه کاوش ،فیروزی احمد نوری ،میرمحمدنوید مشعوف واحمدشعیب سلجوقی

14-تدویرنمایشگاه نقاشی ،مینیاتور وخطاطی ازآثارهنری اساتید ومحصلان پوهنحی به سالون ولایت باحضور والی ولایت هرات درسال1392

15-نمیشگاه انفردای محصلین صنف چهارم مینیاتور توسط محترمه معصومه وفاطمه

16-نمایشگاه انفردای فریده صبوری محصل پوهنځی

17-برگذاری نمایشگاه دوسالانه مینیاتور که اولین دوسالانه مینیاتور درسال1384آغاز وپنجمین بار برپایی نمایشگاه در سال 1394 انجام یافته است.

18-تدویر نمایشگاه عکاسی توسط محصلین دیپارتمنت گرافیک پوهنځی

19-  تدویر نمایشگاه چاپ دستی توسط محصلین دیپارتمنت گرافیک پوهنځی

20- کاروفعالیت استادان واداره پوهنځی جهت تدویر نمایشگاه دوسالانه نقاشی

21- تدویر نمایشگاه آثار نقاشی مدرن محصلان سال چهارم دیپارتمنت نقاشی   نمایشگاه برپاشده در کمیسیون متستقل حقوق بشر از محصلین  دیپارتمنت نقاشی 

22-برگزاری محفل نقد وبررسی آثار نمایشگاه نقاشی

23-اخذ سند ماستری دوتن ازاستادان ازدانشگاه شاهد ایران درسال 1389

24- تدویر نمایشگاه دوسالانه نقاشی مطابق پلان کاری پوهنحی  

25-تشریح لایحه سیستم کریدت برای محصلان صنوف اول درهفته اول

26 -  معرفی یک تن محصل به ورکشاپ به کشور پاکستان

27-  ارائه دروس برای محصلان وتطبیق برنامه درسی هر دیپارتمنت

28- اخذامتحانات سمستر اول ودوم مطابق فیصله شورای علمی پوهنتون      

29- تدویر منظم جلسات دیپارتمنت ها وشورای علمی پوهنځی

30- تحریر ده مقاله علمی توسط استادان محترم برای نشریه علمی اندیشه

31- طی مراحل پروپوزل های رساله  های علمی 18 تن از استادان پوهنځی

32- تهیه کریکولم درسی رشته گرافیک واخذ منظوری دیپارتمنت گرافیک ازمقام وزارت تحصیلات عالی دوره اولین فارغان این رشته

33- تهیه جدول فارغان از سال 1380 الی 1392به سیستم جدید وارسال آن به مقام وزارت تحصیلات عالی

34-معیاری ساختن پالیسی پلان ها درس دیپارتمنت

35- تدویر جلسات هفته وار دیپارتمنت ها

36- تجلیل از روز معلم توسط محصلین پوهنځی

37-تشویق اساتید برای بلند بردن رتبه های علمی وهمچنین نوشتن مقالات تحقیقی پژوهشی

38- ارسال سه تن ازمحصلین به ورکشاپ جاپان برای حفظ وسترگی باشستن درسال 1382 2003 میلادی

39-اعزام سه تن استاد ودوتن محصل برای آموزشی گرافیکی به کشور سلوانیا درسال 1389

40- ارائه دروس مطابق تقسیم اوقات

41- تدویر سمینار مشترک بین پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل وهرات

42-ارائه کنفرانس سیستم کریدت برای محصلان پوهنځی توسط اساتید

43-ایجاد کنفرانسهای علمی هنری در پوهنحئی

44- ترمیم تزئینات سالون ولایت (خانه هرات) بعدازطالبان

45- ایجاد لابراتوار چاپ

46- انعقاد تفاهمنامه رسمی بین پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هرات و یکی  ازپوهنتون های کشور سلوانیا                                                                                    

47- انجام نقاشی های موزیم نظامی منظرجهاد هرات که یک پروژه بزرگ    

تاریخی میباشد.

48- اهدا 13 قاب تابلو نظربه هدایت رئیس پوهنتون به شفاخانه حوزوی هرات.

49- به تعداد 25 قاب تابلو نقاشی آثارهنری محصلان به تشویق پوهنځی به شفاخانه حوزوی هرات توسط محصلین اهداگردید.

50- ستون  داخل ریاست پوهنتون توسط دوتن ازاساتید باخط ومینیاتورتزئین گردید.

51- تدویرورکشاپ برای تشکیل دیپارتمنت میناتور درقالب پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل توسط سه تن ازاساتید

SHPE پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هرات ازبودجه پروگرام

52-بلند بردن سطح تحصیلی ورسیدن به معیارهای جهانی

53-اخذ منظوری دیپارتمنت گرافیک

54-اخذ منظوری دیپارتمنت موسیقی،

55- ایجاد فضای اعتماد بین اساتید ومحصلان

56- اعزام دوتن به دوره ماستری درکشور تاجیکستان

57-  اعزام سه تن به دوره ماستری به کشور قزاقستان                         

58 - اعزام چهارتن به دوره ماستری به پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل

پوهنحی درامور جامعه وانکشاف سهیم بوده که ازجمله ارائه طرحهای درنقاط مختلف شهرساخت طرح وآرم برای موسات دولتی وغیردولتی تدویرکورسهای آموزش مراکز هنری که توسط استادان وفارغان این پوهنحی ایجادمیگردد.

بخش ساختمانی و تجهیزات

 پوهنحی هنرهای زیبا دارای یک تعمیر چهارطبقه مجهز بوده

 که متاسفانه دوطبقه آن به دسترس، قرارداردودونیم طبقه دیگراز جمله زیرزمینی تعمیر ویک سالون بزرگ طبقه پایین که  مخصوص برای نمایشگاههای پوهنځی میباشد به دسترس  پوهنځی اداره و پالیسی عامه و کتابخانه عمومی پوهنتون میباشد .این سبب شده که  ایجاد مشکل وکمبود صنوف درسی وکارگاههای کار عملی  مواجه  برای این پوهنځی  شده است. هیچ نوع منابع مالی ثابت درچوکات تشکیل این  پوهنځی وجودندارد وسایل ومواد قرطاسیه هرسال به صورت  ربع واراز طریق بخش اداری پوهنتون هرات تهیه میگردد.                            

بخش علمی واکادمیک

برنامه های علمی (نصاب درسی ومواد درسی )دیپارتمنتها باسیستم کریدت عیاربوده وبا مرام و اهداف پوهنځی مطابقت دارد.

  پوهنحی ازطریق آمرین دیپارتمنتها، کمیته ارزیابی لکچرنوتها، شورای علمی ،کمیته نظارت برتطبیق سیستم کریدت ، استادان راهنما ودراین اواخر کمیته تضمین کیفیت، آموزش ووضعیت درسی محصلان را ارزیابی ، و نیازمندهای آنها راتشخص نموده ودرحل مشکلات شان تاحد توان کارهای را انجام داده است. به طورمثال: دیپارتمنت ها در هردوهفته یکبار جلسه استادان رادایرواز چگونگی برنامه های درسی، خود رامطلع ساخته وبرای اطمینان هرچه بیشتر ازصنوف درسی نیز باز دید مینمایند.

   پوهنځی درراستای بهبود کیفیت علمی به طور منظم کارمیکند، چنانچه پروگرامهای درسی وعلمی ، دربخش عملی ونظری دراول هرسال توسط کمیته چند نفری متشکل ازآمرین دیپارتمنتها واستادان مربوط بررسی گردیده وتحقیقات جدیدی نیز به آن اضافه میگردد. همچنین ارزیابی محصلان به اساس تستهای مانند: تطبیقات ، امتحان صنفی، کارخانگی ، کنفرانس وامتحان نهایی صورت میگیرد.برنامه های دوره لیسانس تقریبا درسطح مناسب قرارداشته وپوهنحی درتلاش است تابا معیارهای کشور های همجوارخود راعیارسازد.

 

 

 

بخش انکشاف نصاب درسی ومفردات درسی پوهنځی هنرهای زیبا

برنامه های علمی به شمول نصاب درسی،آموزش ووضیعت درس وبهبود وکیفیت درس محصلان ،به طورمنظیم مطابق به اهداف بوده وتحقیقات جدیدهمه ساله به آن اضافه میگردد.

  1-کلسترسازی کریکولم ها با پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل

2-  ارائه پالیسی پلان توسط استاد به محصلین

3-  ارائه ماخذ معتبر برای محصلین نظر به پیشرفت زمانی

4- ارائه کتابخانه هنری برای محصلین

دربخش انکشاف

پوهنځی درامور جامعه وانکشاف سهیم بوده که ازجمله :ارائه طرحهای درنقاط مختلف شهر ساخت طرح وآرم برای موسسات دولتی وغیردولتی، تدویر کورسهای آموزشی ومراکز هنری که توسط استادان وفارغان این پوهنځی ایجادمیگردد،میتوان شاهداین ادعاباشد.

           استادان این پوهنځی دربخش تحقیق وعرضه خدمات ،تحقیقاتی راکه روی آبدات تاریخی ونقوش آن ،مانند : مطالعه کاشی کاری وکتبه ها درمجتمع گازرگاه ، مکتب هنری هرات ، ارائه طرحهای مختلف درجهت زیبایی شهر انجام داده اند، میتواند به انکشاف ملی واجتماعی موثرباشد.

1-ایجاد دیپارتمنت مینیاتور درسال 1381

2-  ایجاد دیپارتمنت گرافیک درسال 1391

3-   ایجاد کمیته تضمین کیفیت پوهنحی درسال 1391

4-  ایجاد کمیته امتحانات پوهنحی درسال 1390

5-  تقررمدیراجرائیه دیپارتمنتها درسال 1391

6- افزودی تعداد  اساتید هردیپارتمنت

7- افزودی تعدادمحصلین به هر دیپارتمنت

8- سیستم تدریس بامعیارات سیستم کریدت

دربخش ظرفیت سازی

1-اعزام دوارده تن استادان به بورسیه دوره ماستری

2- بالا بردن سطح فکری هنری مردم

 3- بلندبردن سطح درس به شیوه های مختلف

تعداداستادانیکه به ماستری ودکتورا اعزام شده اند.

نوع بورسیه

مجموعه

ذکور

اناث

سال

پوهنځی

شماره

ماستری

2

2

 

1387

هنرهای زیبا

1

ماستری

1

 

1

1388

هنرهای زیبا

2

ماستری

9

5

4

1392

هنرهای زیبا

3

ماستری

2

1

1

1394

هنرهای زیبا

4

 

14

8

6

 

 

مجموعه

 

 

تعداد استادانیکه تقررحاصل نموده اند

ملاحظات

مجموعه

ذکور

اناث

سال

پوهنځی

شماره

 

1

 

1

1371

هنرهای زیبا

1

 

1

1

 

1374

هنرهای زیبا

2

 

1

1

 

1375

هنرهای زیبا

3

 

1

1

 

1378

هنرهای زیبا

4

 

1

1

 

1380

هنرهای زیبا

5

 

4

4

 

1381

هنرهای زیبا

6

 

1

 

1

1383

هنرهای زیبا

7

 

1

1

 

1384

هنرهای زیبا

8

 

2

1

1

1385

هنرهای زیبا

9

 

2

1

1

1386

هنرهای زیبا

10

 

3

 

3

1387

هنرهای زیبا

11

 

1

1

 

1390

هنرهای زیبا

12

 

1

 

1

1391

هنرهای زیبا

13

 

1

 

1

1392

هنرهای زیبا

14

 

3

3

 

1393

هنرهای زیبا

15

 

3

1

2

1394

هنرهای زیبا

16

 

1

1

 

1395

هنرهای زیبا

17

 

28

 

 

 

 

مجموعه

 

تعداد استادانیکه ترفیع علمی نموده اند

مجموعه

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهنځی

شماره

16

 

 

1

4

11

هنرهای زیبا

1

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه

 

 

تعداد اساتیدی که جهت اشتراک درپروگرامهای کوتاه مدت به خارج ازکشور سفرنموده اند

مجموعه

ذکور

اناث

پوهنځی

شماره

1

1

 

هنرهای زیبا

1385

4

3

1

هنرهای زیبا

1386

 

 

 

هنرهای زیبا

1389

1

1

 

هنرهای زیبا

1390

 

 

 

هنرهای زیبا

 

7

5

2

 

مجموعه

 

 

 

 

تعداد محصلان جذب شده

مجموعه

ذکور

اناث

سال

دیپارتمنت

پوهنځی

شماره

8

6

2

1367

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

1

7

7

 

1368

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

2

31

21

10

1369

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

3

35

25

10

1370

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

4

رخصتی بوده است

1371

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

5

29

8

21

1372

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

6

10

8

2

1373

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

7

37

30

7

1374

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

8

7

7

 

1375

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

9

6

6

 

1376

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

10

8

8

 

1377

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

11

7

7

 

1378

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

12

4

4

 

1379

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

13

26

17

9

1380

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

14

49

34

15

1381

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

15

9

3

6

مینیاتور

29

15

14

1382

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

16

15

7

8

مینیاتور

42

23

19

1383

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

17

21

8

13

مینیاتور

63

37

26

1384

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

18

29

12

17

مینیاتور

77

50

27

1385

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

19

34

13

21

مینیاتور

85

34

51

1386

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

20

41

17

24

مینیاتور

85

68

22

1387

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

21

41

18

25

مینیاتور

100

68

32

1388

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

22

60

21

39

مینیاتور

69

27

42

1389

نقاشی -خطاطی

هنرهای زیبا

23

63

24

39

مینیاتور

132

60

72

1390

نقاشی

هنرهای زیبا

24

 

 

 

50

32

18

مینیاتور

26

14

12

گرافیک

122

54

68

1391

نقاشی

هنرهای زیبا

25

33

11

22

مینیاتور

50

30

20

گرافیک

85

27

58

1392

نقاشی

هنرهای زیبا

 

                       

 

 

26

38

15

23

مینیاتور

64

33

31

گرافیک

49

12

37

1393

نقاشی

هنرهای زیبا

27

8

6

2

مینیاتور

47

33

14

گرافیک

32

22

10

1394

نقاشی

هنرهای زیبا

28

27

14

13

مینیاتور

51

19

32

گرافیک

34

27

7

1395

نقاشی

هنرهای زیبا

29

21

14

7

مینیاتور

54

14

40

گرافیک

2092

 

 

 

مجموعه

 

 

تعداد فارغان پوهنحی

ملاحظات

فارغان

سال

مجموع

اناث

ذکور

 

5

2

3

1370

سال 1371 پوهنتون هرات تعطیل بوده است

1371

 

 

 

 

1372

 

7

1

6

1373

 

6

 

6

1374

 

6

 

6

1375

 

3

 

3

1376

 

2

 

2

1377

 

2

 

2

1378

 

2

 

2

1379

 

4

1

3

1380

 

10

4

6

1381

 

10

8

2

1382

 

4

2

2

1383

 

13

5

8

1384

 

14

7

7

1385

 

23

15

7

1386

 

25

10

15

1387

 

32

11

21

1388

 

38

11

37

1389

 

26

13

13

1390

 

51

30

21

1391

 

40

28

12

1392

 

63

30

33

1393

 

34

22

12

1394

 

430

201

229

مجموع

 

دربخش امورمحصلان

پذیرش محصلان دراین پوهنځی به طور شفاف ازطریق امتحان کانکور عمومی وزارت تحصیلات عالی ونمره معیاری پوهنځی صورت میگیرد که میتوان آنها رابه دوکتگوری تقسیم کرد.

یک عده محصلان ازمکاتب غیرمسلکی وتعداد ی ازمکاتب مسلکی مرکز وولایات به این پوهنځی معرفی میگردند. قابل یادآوری است که محصلان مکاتب مسلکی  ازطریق امتحان اختصاصی درچوکات کانکور عمومی صورت میگیرد.

     جهت رفع مشکلات علمی تدریسی محصلان  هرسال استادان ازطریق دیپارتمنتها برای هرصنف به صورت جداگانه تعیین میگردد تامحصلان برای رهنمایی به آنها مر1جعه نمایند

دربخش خدمات محصلان

پوهنځی به اساس لوایح ومقررات ،برنامه وخدمات خودرا برای محصلان واستادان  مطابق به قانون ارائه مینماید، ازجمله میتوان ازتنظیم وترتیب به موقع تقسیم اوقات، ترتیب وپالیسی پلان درسی مطابق به پروگرامهای درسی روز وگذاشتن کاپی آن به دسترس محصلان وتدویر نمایشگاهها نام گرفت وهمچنین موضوعات واهداف پوهنځی به موقع به اطلاع استادان ومنسوبین رسانیده که در مشوره باآنها تصامیم لازم اتخاذ میشود استادان ومنسوبین برای تامین صداقت وامانتداری علمی وراستکاری، فعلا خوشبختانه کدام مورد فساد اداری تمایز یا خویش گرایی در این پوهنځی وجود نداشته و پوهنځی برای جلوگیری از نفوذ آن فعالانه کارمیکند.

    مثال این ادعا نپذیرفتن هیچ نوع وسیله برای جذب وکامیاب نمودن غیر قانونی محصلان در دیپارتمنت میباشد.

      سیستم درجه بندی کورسها، به اساس لایحه سیستم کریدت تعین میشود واعطای دیپلوم بعداز طی مراحل اسناد  ازطریق پوهنځی ، پوهنتون ووزارت تحصیلات عالی به گونه شفاف صورت میگیرد.

   درارزیابی های که از طرف وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد، فعالیتها وکار کردهای پوهنحی ، شفاف ،عادلانه ومثبت ارزیابی گردیده است.

  برای شنیدن وحل مشکلات محصلان، پوهنځی دارای یک صندوق شکایات میباشد که آنها میتوانند ازطریق آن مشکلات وشکایات  خود را مطرح نمایند .

   پوهنحی فعلا به طور مستقلانه کدام ویب سایتی ندارد تامرام واهداف ، آثار هنری ، مقالات علمی وغیر مواردی راکه دراین پوهنځی موجود است. ارائه دهد؛ دراینده نزدیک کارروی ساختن ویب سایت را آغاز مینماید.

1- فراهم نمودن سالون برای دایرکردن نمایشگاه های انفرادی ازطرف محصلین.

2-طی مراحل به موقع امورات بعدازفراغت محصلین

3- به دسترس گذاشتن موادکاری برای محصلین بی بضاعت صنوف مختلفه

4- تعین استاد رهنما برای هرمحصل

دربخش لیلیه ها وخدمات رسانی

  محصلان این پوهنځی به خدمات نسبتا آسایشی چون لیلیه وبدل اعاشه از طرف پوهنتون و همچنین امکانات ومواد کاری اندک مانند: رنگ، برس، کنوس، کاغذ، پنسل  وغیره از طرف پوهنځی در اختیار دارند که محصلان از این روند راضی نمیباشند و از نبود امکانات و وسایل گرم کنننده و سرد کننده درفصل گرما وسرما وهمچین کمبود پاب آشامیدنی در پوهنځی بخصوص طبقه چهارم نیز شکایت دارند.

1-دیدن به موقع ازاعاشه وامور داخل لیلیه نظر به تقسیم اوقات تعین شده ازطرف ریاست پوهنتون

2- ارائه مکاتیب به دلیل مشکلات و پیشنهادات در داخل لیلیله به معاونیت مالی وادارای پوهنتون

بخش سیمینار ها وکنفرانس ها

مقاله های علمی استادان درکنفرانسهای بین الملی وملی پوهنځی هنرهای زیبا

   1-مقاله ( ویژه گی های کاری استاد کمال الدین بهزاد )کنفرانس بین الملی  سال 1388

   2-  مقاله (هرات درگذرگاه تاریخ) کنفرانس ملی 1389 

    3-  مقاله (مصلی هرات) کنفرانس ملی 1389

    4- مقاله (هنرمعماری اسلامی) سال 1384

     5- مقاله (بررسی هنرمینیاتوری درهرات) سال 1390

    6-  مقاله (بررسی هنرمعماری در هرات) سال1392

     7- تهیه مواد کاری دربخش ارائه سمینار ها ازقبل لب تاب پروجکتور وغیره، موادکاری لازم

      8- ارائه کنفرانسها توسط استادان

بخش تهیه ، تدارکات وخدمات

دراین بخش به عنوان زیرمجموعه ریاست محترم پوهنتون هرات، وابسته به اجراات پوهنتون بوده است. 

دربخش بهبود ظرفیت های انسانی:

1-ارسال محصلین به بورسیه های خارج کشور

2- ارسال محصلین به بورسیه داخل کشور (کابل پوهنځی هنرها)

3- ارائه کورسهای بعد از وقت در رخصتی ها برای پیشرفت محصلین

بخش محیط زیست و حفظ و مراقبت

ده ها اصله نهال غیرمثمر درمقابل تعمیر پوهنځی غرس شده است تعمیر پوهنځی باجدیت و امانت داری محافیظت شده است درصورت لزوم قسمت آسیب دیده ترمیم شده است.

1-ارائه چندین نمایشگاه به ارتباط آگاهی عامه از طریق آثارهنری محصلین

2-عنوان پروژهای صنفی برای محصلین به ارتباظ محیط زیست.

3- تنظیم هرچه بیشتر خدمات صحی داخل پوهنځی.

دست آورد ها ونتایج حاصل شده از اجراات

 1-زیربنا ها بهبود یافته است طوریکه : تمام پروگرامهای دیپارتمنت ها توسط اساتید پوهنځی هنرهای پوهنتون هرات وکابل کلسترسازی گردیده است.

2- افزایش ظرفیت پذیرش: پذیرش نظر به ضرورت هرسال بیشتر میشود و پوهنځی درین رابط تلاش میکند.

3- گسترش حوزه فعالیت:گسترش حوزه فعالیت دربخش های داخلی وبیرونی ،گذاشتن نمایشگاه هابه مناسبت های مختلف

جلب کمکهای مالی دونرها اشخاص و مؤسسات: جلب کمک های مالی و دونرها، اشخاص و مؤسسات دربخشی مواد کاری سفرهای کوتاه مدت استادان و محصلین در طی سه مرحله کمکهای صورت گرفته که قرار زیر است.PRT در سال 1390 خورشیدی از طرف تیم سلوانیا

مرحله اول : مواد وسایل کارگرافیکی

مرحله دوم: مواد وسایل کارگرافیکی

مرحله سوم : مواد وسایل کارگرافیکی

به تعداد پنجصد جلد کتاب ازجانب گویته انستیتوت به پوهنځی کمک شده است

خرید کتاب به ارزش (دوهزار ) دالر امریکائی توسط خانم کیکو ازچاپان کمک نموده است

خرید لوازم هنری توسط تیم J 9   ایتالیا در هرات برای محصلین سال 1394