زراعت

معرفی پوهنځی زراعت پوهنتون هرات

تاریخچه پوهنځی زراعت

پوهنځی زراعت پوهنتون هرات در سال 1368 هـ ش مطابق 1989 میلادی در چوکات پوهنتون هرات تأسیس شده و هدف از تأسیس این پوهنځی تربیه محققان و کارشناسان فنی و مسلکی در بخش زراعت، مالداری و باغبانی به منظور خدمت گذاری در امر تعمیم و انکشاف زراعت عصری پایدار، اصلاح حیوانات و نباتات، تنظیم و بهره برداری از ثروت های طبیعی (جنگلات، چراگاه ها، مراتع و حیات وحش) کشور به شوه علمی، مجادله علیه امراض و آفات حیوانی و نباتی، اصلاح، تصنیف و سروی خاک، امور آب و آبیاری و زهکشی، اصلاح و بلند بردن محصولات حیوانی و نباتی، معرفی حیوانات و نباتات اصلاح شده، پلان گذاری در عرصه اقتصاد زراعتی، مارکتنگ زراعتی، ذخیره و پروسس محصولات حیوانی و نباتی و بلاخره سورت و استندرد محصولات حیوانی و نباتی میباشد.

اهداف برآورده شده وظیفه ای

انواع فعالیت های اجرا شده وظیفوی

1-    تهیه وسایل سمعی و بصری

2-    تهیه وسایل زراعتی

3-    خریداری حیوانات آزمایشگاهی.

4-    تهیه وسایط نقلیه

5-    افزایش ساحه فارم تحقیقاتی

در بخش ساختمانی و تجهیزات

1-   یک باب تعمیر با تمام امکانات

2-   لابراتوار های مجهز با تمام وسایل لابراتواری در هر یک از دیپارتمنت ها

3-   کتابخانه مجهز با حدود بیش از 6000 جلد کتاب

4-   کلنیک حیوانی و نباتی مجهز با وسایل تشخیص امراض

5-   فارم تحقیقاتی مجهز نباتی و حیوانی برای انجام کار های عملی محصلین

6-   گلخانه های عصری برای پرورش نباتات باغی( گل ها، سبزیجات و میوه جات)

7-   کتابخانه الکترونیکی

8-   کمپیوتر لب مجهز با داشتن 70 پایه کمپوتر با انترنت فعال

9-   استیشن القاح مصنوعی

10-      مرکز مطالعات ایکولوژی و محیط زیست.

در بخش علمی و اکادمیک

1-   داشتن هفت دیپارتمنت فعال از جمله: دیپارتمنت علوم حیوانی، اگرانومی، باغداری ،حفاظه نباتات، توسعه و اقتصاد زراعتی، خاکشناسی و جنگلات و منابع طبیعی

2-   جذب کدر علمی برای دیپارتمنت های باغداری، توسعه و اقتصاد زراعتی، حفاظه نباتات، خاکشناسی و جنگلات و منابع طبیعی.

3-   اجرای فعالیت های علمی و تحقیقاتی

4-   اعزام استادان جهت ارتقاء ظرفیت به دوره ماستری و دکتورا

5-   ایجاد توامیت های علمی با پوهنتون های داخلی و خارج کشور.

6-   معرفی و اعزام استادان و محصلان به بورس های تحصیلی کوتاه مدت و بلند مدت.

7-   دایر کردن کنفرانس ها

بخش انکشاف نصاب درسی و مفردات درسی

1-    تدریس مطابق به کاریکولم جدید و معیاری

2-    چاپ و تهیه کتب درسی و ممد درسی معیاری

3-    داشتن طرز العمل لابراتواری برای اجرای فعالیت های لابراتواری

4-    تاسیس کتابخانه الکترونیکی

5-    موجودیت کمیته های امتحانات، نظم و دسیپلین، تحقیقات، تضمین کیفیت، بورسیه ها و نشرات.

بخش انکشاف:

بخش ظرفیت سازی

1-     پروگرام ها و سیمینار های ارتقاء ظرفیت برای استادان و محصلین.

2-     استفاده از امکانات و وسایل سمعی و بصری.

بخش کلنیکها و خدمات آن

1-     موجودیت کلینیک نباتی

2-     ارائه مشوره دهی برای دهاقین در بخش های مختلف زراعتی

3-     ارائه خدمات در بخش تداوی امراض نباتی، آفات و گیاهان هرزه

4-     ارائه خدمات لابراتواری

تعداد استادانیکه به ماستری و دکترا اعزام شده اند

شماره

اسم

سال

ذکور/ اناث

نوع بورسیه

1

عبدالظاهر حبیبی

1352

ذکور

ماستری از کشور لبنان

2

محمد علم غوریار

1390

ذکور

دکتورا از ساساری ایتالیا

3

عبدالله حلیم

1390

ذکور

دکتورا از ساساری ایتالیا

4

محمد عثمان کریمی

1390

ذکور

دکتورا از ساساری ایتالیا

5

محمد یوسف جامی

 

ذکور

ماستری از ایران

6

عبدالله فایز

1391

ذکور

دکترا از هندوستان

7

عبدالستار فاضلی

1391

ذکور

دکتورا از هندوستان

 

عبیدالله غفوری

 

ذکور

ماستری از ایران

 

محمد نظیم سکندری

1391

ذکور

ماستری از هندوستان

 

رامین نظریان

1391

ذکور

دکتورا از ایران

 

محمد یوسف امینی

1393

ذکور

مصروف دکتورا در جاچان

 

محمد قاسم جامی

1391

ذکور

مصروف دکتورا در ایران

 

احمد جاوید پویش

1391

ذکور

مصروف دکتورا در هندوستان

 

محبوب شاه سلطانی

1390

ذکور

دکتورا از هندوستان

 

عبدالواسع امیری

1385

ذکور

ماستری از هندوستان

 

احمد فرید رحمانی

1385

ذکور

ماستری از هندوستان

 

احمد شاه محمدی

1391

ذکور

مصروف دکتورا در امریکا

 

ایمل ثبات

1388

ذکور

ماستری از هندوستان

 

شکیلا مولوی زاده

1388

اناث

ماستری از تایلند

 

محمد مهدی محقی

 

ذکور

دکتورا از ایران

 

 

تعداد استادانیکه تقرر حاصل نموده اند

شماره

اسم

سال

اناث

ذکور

مجموعه

ملاحظات

1

عبدالظاهر حبیبی

1354

 

×

 

 

2

عبدالرحیم امید

1369

 

×

 

 

3

محمد علم غوریار

1372

 

×

 

 

4

عبدالله حلیم

1373

 

×

 

 

5

محمد عثمان کریمی

1373

 

×

 

 

6

محمد یوسف جامی

1376

 

×

 

 

7

عبدالله فایز

1376

 

×

 

 

8

عبدالستار فاضلی

1376

 

×

 

 

9

عبیدالله غفوری

1377

 

×

 

 

10

محمد نظیم سکندری

1380

 

×

 

 

11

رامین نظریان

1382

 

×

 

 

12

محمد یوسف امینی

1383

 

×

 

 

13

محمد قاسم جامی

1383

 

×

 

 

14

احمد جاوید پویش

1383

 

×

 

 

15

محبوب شاه سلطانی

1384

 

×

 

 

16

عبدالواسع امیری

1384

 

×

 

 

17

احمد فرید رحمانی

1384

 

×

 

 

18

احمد شاه محمدی

1384

 

×

 

 

19

محمد مهدی محقی

1385

 

×

 

 

20

عبدالله معصومی

1390

 

×

 

 

21

شکیلا مولویزاده

1391

×

 

 

 

22

ایمل ثبات

1391

 

×

 

 

23

نصیر احمد ساحل

1391

 

×

 

 

24

راهبه جامی

1391

×

 

 

 

25

محمد معروف حبیبی

1391

 

×

 

 

26

بصیر احمد رحیمی

1391

 

×

 

 

27

وحید احمد محمدی

1392

 

×

 

 

28

احمد فواد انتظاری

1392

 

×

 

 

29

قدرت الله رحمتی

1393

 

×

 

 

30

احمد شفیق فشنجی

1393

 

×

 

 

31

فرحناز عزیزی

1393

×

 

 

 

32

وحیدالله رحمانی

1393

 

×

 

 

 

 

تعداد استادانیکه ترفیع علمی نموده اند

شماره

 

پوهیالی

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

پوهنوال

پوهاند

1

عبدالرحیم امید

 

 

 

 

 

×

2

عبدالظاهر حبیبی

 

 

 

×

 

 

3

محمد یوسف جامی

 

 

 

×

 

 

4

عبیدالله غفوری

 

 

 

×

 

 

5

عبدالله فایز

 

 

×

 

 

 

6

عبدالستار فاضلی

 

 

×

 

 

 

7

محمد عثمان کریمی

 

×

 

 

 

 

8

محمد علم غوریار

 

 

×

 

 

 

9

عبدالله حلیم

 

 

×

 

 

 

10

محمد نظیم سکندری

 

 

×

 

 

 

11

رامین نظریان

 

 

×

 

 

 

12

محمد یوسف امینی

 

 

×

 

 

 

13

محمد قاسم جامی

 

×

 

 

 

 

14

احمد جاوید پویش

 

×

 

 

 

 

15

محبوب شاه سلطانی

 

×

 

 

 

 

16

عبدالواسع امیری

 

×

 

 

 

 

17

احمد فرید رحمانی

 

 

 

×

 

 

18

احمد شاه محمدی

 

 

×

 

 

 

19

محمد مهدی محقی

 

 

×

 

 

 

20

عبدالله معصومی

×

 

 

 

 

 

21

شکیلا مولویزاده

 

×

 

 

 

 

22

ایمل ثبات

 

×

 

 

 

 

23

نصیر احمد ساحل

×

 

 

 

 

 

24

راهبه جامی

×

 

 

 

 

 

25

محمد معروف حبیبی

×

 

 

 

 

 

26

بصیر احمد رحیمی

×

 

 

 

 

 

27

وحید احمد محمدی

×

 

 

 

 

 

28

احمد فواد انتظاری

×

 

 

 

 

 

29

قدرت الله رحمتی

 

×

 

 

 

 

30

احمد شفیق فشنجی

×

 

 

 

 

 

31

فرحناز عزیزی

×

 

 

 

 

 

32

وحید احمد رحمانی

×

 

 

 

 

 

 

تعداد استاتیدی که جهت اشتراک در پروگرامهای کوتاه مدت به خارج از کشور سفر نموده اند

شماره

اسم

اناث

ذکور

ملاحظات

1

عبدالرحیم امید

 

×

ایران، ایتالیا، سوریه، آمریکا و هند

2

عبدالظاهر حبیبی

 

×

کوریای جنوبی

3

محمد یوسف جامی

 

×

آمریکا،ایتالیا

4

محمد یوسف امینی

 

×

تایلند

5

محبوب شاه سلطانی

 

×

آمریکا

6

محمد علم غوریار

 

×

ترکیه

7

عبدالله حلیم

 

×

تایلند، پاکستان

8

محمد عثمان کریمی

 

×

سوریه، پاکستان

9

عبید الله غفوری

 

×

امریکا

10

عبدالواسع امیری

 

×

آلمان،ایران،امریکا

11

محمد نظیم سکندری

 

×

هند ،ایتالیا

12

بصیر احمد رحیمی

 

×

امریکا

13

وحید احمد محمدی

 

×

امریکا

14

عبدالله معصومی

 

×

امریکا ،هند

15

احمد فواد انتظاری

 

×

امریکا

16

قدرت الله رحمتی

 

×

امریکا

 

وحیدالله رحمانی

 

×

امریکا

 

راهبه جامی

×

 

ایران

 

 

تعداد محصلان جذب شده

شماره

سال

ذکور

اناث

مجموع

ملاحظات

1

1381

137

-

137

 

2

1382

100

-

100

 

3

1383

168

-

168

 

4

1384

200

-

200

 

5

1385

150

 

 

 

6

1386

160

-

 

 

7

1387

160

5

165

 

8

1388

191

9

200

 

9

1389

236

4

240

 

10

1390

185

11

196

 

11

1391

102

18

120

 

12

1392

213

17

230

 

13

1393

 

 

201

 

 

 

تعداد فارغان پوهنحی زراعت

شماره

سال

ذکور

اناث

مجموع

ملاحظات

1

1381

5

-

5

 

2

1382

15

-

15

 

3

1383

28

-

28

 

4

1384

52

-

52

 

5

1385

67

-

67

 

6

1386

89

1

90

 

7

1387

103

5

108

 

8

1386

98

9

107

 

9

1389

109

4

113

 

10

1390

87

11

98

 

11

1391

137

18

155

 

12

1392

170

17

187

 

13

1393

156

15

171

 

14

1394

134

10

144

 

 

 

بخش امور محصلان:

          در بخش خدمات محصلان

1-    فراهم نمودن فضا های تحقیقی معیاری.

2-    امکان استفاده از کتابخانه و انترنت برای محصلان.

3-    امکانات فعالیت های ورزشی.

4-    استفاده از لابراتوار ها

5-    سهم دهی محصلان در کار های عملی

در بخش لیلیه ها و خدمات رسانی

1-    معرفی محصلان به لیلیه مرکزی پوهنتون.

2-    معرفی جهت استفاده از بدل اعاشه از طریق پوهنتون.

در بخش سیمینار ها و کنفرانس ها:

1-    موجودیت امکانات از قبیل پروجکتور جهت ارائه سیمینار ها.

2-    موجودیت سالن های معیاری جهت ارائه سیمینار ها.

3-    معرفی محصلان به ورکشاپها وفعالیت های آموزشی بیرونی.

4-    سهیم ساختن محصلان در روز های مزرعه.

در بخش تهیه و تدارکات:

1-    رهنمائی گروپ های معین محصلان از طریق اساتید رهنما.

2-    اعزام محصلان به سیر های علمی از طریق دیپارتمنت ها.

در بخش بهبود ظرفیت های انسانی:

1-    انتخاب محصلان نخبه.

2-    ارتقاء ظرفیت اساتید.

3-    تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها و کنفرانس ها به اساس تقویم اداری دانشکده.

در بخش محیط زیست:

1-    انکشاف پارک مقابل پوهنحی و باغچه های اطراف

2-    فراهم بودن فضای تفریحی و مطالعه در اوقات فراغت برای محصلان.

دست آورد ها و نتایج حاصل شده از اجراات:

1-    ارتقاء ظرفیت استادان ( 12 داکتر و8 نفر ماستر)

2-    پوهنحی صاحب یک باب تعمیر مدرن با امکانات مطلوب و نیز فارم تحقیقاتی و آموزشی و کلنیک نباتی و حیوانی می باشد.

3-    افزاش ظرفیت پذیرش: پذیرش محصلان در هر سال به حدود 300 نفر رسیده است.

4-    گسترش حوزه فعالیت: فعلا دارای 7 دیپارتمنت از بخش های زیر میباشد:

-        علوم حیوانی

-        اگرانومی

-        باغداری

-        حفاظه نباتات

-        توسعه و اقتصاد زراعتی

-        خاکشناسی

-        جنگلات و منابع طبیعی

5-    جلب کمکهای مالی دونر ها، اشخاص و موسسات: از طریق تامین روابط با پوهنتون پوردو امریکا، دفتر هلپ آلمان، پوهنتون ساساری ایتالیا، کشور هندوستان، دفاتر USAID، دفاتر ، PHDP، CRS، UNODC، FAO، TFBSO، PRT ،EEP و پروگرام SAAF توانسته خدمات و کمک های زیادی را در قسمت افزایش امکانات و افزایش ظرفیت های استادان و محصلان استفاده نماید.

 

توقعات برآورده شده مرتبط به اهداف

1-   اعمار تعمیر پوهنحی زراعت

2-   تجهیز لابراتورا ها

3-   تجهیز کتابخانه

4-   تاسیس کلینیک حیوانی و نباتی

5-   احداث فارم تحقیقاتی و آموزشی داخل فاکولته زراعت

6-   احداث گلخانه

7-   تاسیس کتابخانه الکترونیکی

8-   تاسیس کمپیوتر لب

9-   تاسیس استیشن القاح مصنوعی برای اصلاح حیوانات

10-    اجرای فعالیت های علمی و تحقیقاتی

11-    اعزام استادان جهت ارتقاء ظرفیت به دوره ماستری و دکتورا

12-    ایجاد توامیت های علمی با پوهنتون های داخلی و خارج کشور.

13-    اعزام محصلان و استادان به بورس های تحصیلی کوتاه مدت و بلند مدت به حیث ادمین (مدیر تخنیکی) معرفی می شوند.