تعلیم و تربیه

بسم الله الرحمن الرحیم

     پوهنځی تعلیم وتربیه در سال( 1336) هجری شمسی (1957) میلادی بنام دارالمعلمین در این خط باستان افتتاح گردید و از همان تاریخ تا کنون هزاران معلم مسلکی به جامعه معارف افغانستان تربیه و تقدیم نموده است.

    این نهاد تحصیلی در سال (1972) مطابق سال (1351) ه ش به موسسه عالی تربیه معلم ارتقا یافت و در سال 1365 معادل سال 1986 به انستیتوت پیداگوژی با داشتن سه پوهنځی علوم طبیعی، علوم اجتماعی و زبان ها برای تربیه نسل جوان به سویه لیسانس شروع به فعالیت نموده در سال 2003 تحت نام ریفورم وزارت محترم تحصیلات عالی به پوهنځی تعلیم وتربیه تبدیل و جزئی از پوهنتون هرات شد.

    پوهنځی تعلیم وتربیه در سال (1395) دارای دوازده دیپارتمنت فارغده به نام های دیپارتمنت ریاضی، کیمیا، بیالوژی، فزیک، زبان و ادبیات دری، زبان وادبیات پشتو، زبان و ادبیات انگلیسی، تعلیمات مسلکی، مشاوره، تاریخ، جغرافیه و تربیت بدنی.

دردیپارتمنت ها 4000 نفر محصل مشغول تحصیل اند که از جمله 44 فیصد ذکورو56   فیصد اناث میباشند.
    پروسه تدریس شان توسط 67 نفر استاد پیشبرده میشود که از جمله 29 نفر اناث و 44 نفر ذکور و از جمله استادان 3 پوهاند 1 نفر پوهنوال 2 نفر پوهندوی، 10 نفر پوهنمل، 6نفر پوهنیار، 23 نفر پوهیالی و 7 نفر نامزد پوهیالی میباشند.

   پوهنځی تعلیم وتربیه دارای سه باب لابراتوار بنام کیمیا، فزیک و بیالوژی یک باب کتابخانه به کمیت 7000 جلد کتاب یک مرکز مسلکی استادان و مرکز آموزش کمپیوتر و انگلیسی می باشد که برای استادان و محصلان خدمتگذاری میکند.

   سیستم درسی اش کریدیت است. دفاع مونوگراف برای هر محصل الزامی است در اخیر لازم میدانم تا از کمیسیون محترم تدوین این مجموعه ( که درمعرفی پوهنځی تعلیم وتربیه) زحمتکشی نموده صمیمانه تشکر وقدر دانی نمایم.

با احترام

پوهاند محمد جمعه حنیف

رئیس پوهنځی تعلیم وتربیه

 

 

 

معرفی پوهنځی تعلیم وتربیه

    این نهاد تحصیلی در سال 1336 معادل (1957) م بنام دارالمعلمین در این خطه باستان پا به عرصه وجود گذاشت و از همان تاریخ تا کنون هزاران معلم مسلکی به جامعه معارف افغانستان تربیه وتقدیم نموده است. این نهاد آموزشی در سال(1351) ه ش معادل (1972) م به موسسه عالی تربیه معلم ارتقا یافت در سال (1365) ه ش معادل به (1986) م به انستیتوت پیداگوژی ارتقا یافت این نهاد تحصیلی  با داشتن سه پوهنځی بنام های علوم طبیعی، علوم اجتماعی و زبان ها به تربیه نسل جوان به سویه لیسانس شروع به فعالیت نمود در سال 2002 معادل به (1381ه ش ) به پوهنځی تعلیم وتربیه تغیر نام یافت. این پوهنځی فعلا دارای دوازده دیپارتمنت فارغده به نام های:

1-    دیپارتمنت ریاضی

2-    دیپارتمنت فزیک

3-    دیپارتمنت کیمیا

4-    دیپارتمنت بیالوژی

5-    دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

6-    دیپارتمنت پشتو

7-    دیپارتمنت انگلیسی

8-    دیپارتمنت تعلیمات مسلکی

9-    دیپارتمنت مشاوره

10-  دیپارتمنت تاریخ

11-  دیپارتمنت جغرافیه

12-  دیپاریتمنت تربیت بدنی می باشد.

   پروسه فعالیت آموزش این دیپارتمنت توسط 67 نفر استاد مسلکی و متجرب به زمینه های علمی متنوع انجام میگیرد و به دوازده دیپارتمنت فوق الذکر حدود 4000 محصل مشغول فراگیری تحصیل می باشند.

پوهنځی تعلیم وتربیه دارای امکانات وسیع آموزشی از قبیل کتابخانه عمومی، کتابخانه اختصاصی در دیپارتمنت ها، لابراتوار ها در رشته های ساینس، مرکز آموزش زبان انگلیسی وکمیپیوتر و همچنان مرکز IT می باشد پوهنځی تعلیم وتربیه دارای ساحه سبز، صنوف پخته اساسی، سیستم آب و برق منظم است. همچنان پوهنځی تعلیم وتربیه دارای پلان انکشافی پنج ساله اکشن پلان تقویم اکادمیک جلسات پلان بهبود آموزش و پالیسی پلان ها در هر مضمون است.

 

اهداف پوهنځی تعلیم و تربیه

     پوهنځی تعلیم وتربیه اهداف زیر را بخاطر تربیه نسل جوان کشور عزیز ما بحیث معلمین متجرب و مسلکی دنبال می نماید.

1-    ارتقا ظرفیت علمی و مسلکی استادان به درجات تحصیلی بلند

2-    معیاری ساختن نصاب های آموزشی با معیارهای ملی و بین المللی

3-    آماده ساختن وسایل مدرن آموزش بخاطر بهبود کیفیت آموزش و بلند رفتن مهارت محصلان

4-    ایجاد پروگرام ماستری در چوکات پوهنځی

5-    ایجاد دیپارتمنت های جدید

6-    ارتقا پوهنځی به پوهنتون تعلیم وتربیه

7-    بلند بردن موقف اجتماعی پوهنځی در بین جامعه

رسالت پوهنځی تعلیم وتربیه

     پوهنځی تعلیم وتربیه خواهد توانست:

1-    انکشاف مسلکی و تحقیقی استادان ومحصلان خویش را به معیار های ملی و بین المللی عیار سازد

2-    سویه تحصیلی استادان خویش  را به سطح ماستر و داکتر ارتقا  بخشد.

3-    توامیت های علمی و اکادمیک خویش به پوهنتون های داخلی و خارج بر آورده سازد.

4-    نصاب های تعلیمی خود را معیاری سازد.

5-    مشارکت اجتماعی بخاطر تقویت ظرفیت اکادمیک و فزیکی پوهنځی جذب نماید.

6-    سطح آگاهی کارمندان خویش را اعم از استادان و کارمندان اداری با متودولوژی به حد لازم ارتقا و به حد خود کفائی برساند.

7-    پروگرام ماستری  را در چوکات پوهنځی تعلیم وتربیه میسر نماید.

8-    پوهنځی تعلیم وتربیه نظر به ضرورت محیط و منطقه و انکشافات خود پوهنځی باید به پوهنتون تعلیم وتربیه ارتقا یابد.

9-    معلمین ورزیده قبل از خدمت و داخل خدمت به جامعه تقدیم کند.

10-  زمینه آموزش و تدریس به تکنالوژی مدرن آموزشی مساعد سازد.

امکانات پوهنځی

     پوهنځی تعلیم وتربیه نظر به امکانات زیر دارای انکشاف عالی خواهد بود.

1-    موجودیت کادر تدریسی متجرب ومسلکی سابقه دار

2-    موجودیت تعداد زیاد استادان جوان که بهترین الگو برای انکشاف اند.

3-    موجودیت ساحه وسیع که امکان ارتقا پوهنځی به پوهنتون را مساعد میسازد.

4-    علاقمندی زیاد جوانان و جذب اضافه 1500 نفر دختر وپسر سالانه از کانکور عمومی، اختصاصی و شبانه.

5-    موجودیت لابراتوارها کتابخانه و مرکز IT .

6-    اعتماد مردم بر قدرت تاریخی این پوهنځی.

چالش های پوهنځی تعلیم وتربیه

1-    موجودیت لیسه تجربوی داخل پوهنځی.

2-    اکثر استادان به سویه لیسانس اند.

3-    نداشتن تعمیر کتابخانه که یکی از نیاز های اساسی محصلان می باشد.

4-    دسترسی نداشتن به انترنت.

5-    کمبود کارمندان اداری خدماتی و استادان نظر به تعداد محصلان.

این پوهنځی بر علاوه دیپارتمنت های دوازده گانه دارای کمیته های متعدد زیر میباشد.

1-    شورای علمی

2-    کمیته امتحانات

3-    کمیته توزیع بورس ها

4-    کمیته نظم و دسپلین

5-    کمیته حل منازعات

6-    کمیته محیط زیست

7-    کمیته تضمین کیفیت

8-    کمیته امناء

9-    کمیته تحقیق و نشرات

می باشد.

       معرفی هر یک از کمیته های فوق الذکر و دیپارتمنت های پوهنځی بطور علیحده توضیح و تشریح خواهد گردید وهم چنان سیستم درسی پوهنځی به سیستم کردیت بوده و نصاب درسی شان مرکزی است.

شورای علمی پوهنځی

طبق ماده 26 قانون تحصیلات عالی به منظور انجام بهتر امور علمی و تحقیقی پوهنځی شورای علمی به ترکیب زیر در پوهنځی ایجاد میشود.

1-    رئیس پوهنځی به حیث رئیس شورا

2-    معاون پوهنځی به حیث عضو

3-    آمرین دیپارتمنت ها به حیث اعضا

4-    دو نفر از اعضای کادر علمی هر دیپارتمنت از طریق انتخابات آزاد سری و مستقیم به حیث اعضا در صورتی که تعداد اعضای دیپارتمنت ها از پنج نفر کمتر نباشد در غیر آن هر دیپارتمنت یک نفر به حیث عضو.

وظایف و صلاحیت های شورای علمی پوهنځی

1-    طرح و ترتیب تشکیل اکادمیک

2-    طرح پلان ها و برنامه ها درسی و پروژه های تحقیقی

3-    پیشنهاد و ثبت رتبه علمی و ترفیع علمی اعضای کادر علمی

4-    پیشنهاد تقرر و انفکاک اعضای کادر علمی

5-    توسعه کمیته های اختصاصی داخلی

6-    پیشنهاد تاسیس، توسعه، تجربه، الحاق و ادغام یا القای دیپارتمنت ها

7-    ارزیابی از فعالیت های اکادمیک دیپارتمنت در اخیر هر سمستر

8-    پیشنهاد ایجاد روابط با موسسات علمی داخلی و خارجی

9-    تعیین کمیته به منظور تشخیص کاندیدان بورس های تحصیلی، برنامه های آموزشی محافل علمی و تحقیقی

10-  طرح و تصویب طرزالعمل های داخلی

11-  شورای علمی میتواند از صلاحیت خویش به کمیته های داخلی استقلال دهد

در شورای علمی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات اساتید زیر عضویت دارند.

1-    پوهاند محمد جمعه حنیف رئیس

2-    پوهنوال عبدالله زلال معاون

3-    پوهاند نجیب الله فریور

4-    پوهندوی قاهره رسولی عضو

5-    پوهنمل عبدالخلیل کهدستانی عضو

6-    پوهنمل بصیر احمد کریمی عضو

7-    پوهنمل محمد اسماعیل صدیقی عضو

8-    پوهنمل فریدون اخلاص عضو

9-    پوهنمل قدسیه مستور عضو

10-                       پوهنیار فیروزه صابرعضو

11-                       پوهنیار زبیر عزیزی

12-                       پوهیالی هلینا حنیف عضو

13-                       پوهنیار شهناز تیموری عضو

14-                       پوهیالی اکبر خان اندر عضو

15-                       پوهیالی عبدالطیف جاوید عضو

16-                       پوهنیار عنایت الله عنایت عضو

17-                       پوهنیار احمد تیموری عضو

18-                       پوهیالی عبدالاله بهنام عضو

شورای علمی طبق پلان در ماه یک جلسه می نماید. جلسات روی اجندای مشخص و اساسی بوده، توسط منشی شورا ثبت میگردد. پروتوکول جلسات به دیپارتمنت ها و به ریاست پوهنتون خبر داده میشود.

معرفی کمیته تضمین کیفیت

مقدمه

     واضح و روشن است که این کمیته بخاطر وضاحت و روشنی هر چه بهتر و خوبتر برای بهبود کیفیت در پوهنځی ها و پوهنتون های افغانستان است که خوشبختانه این کمیته از همان آغاز در سطح پوهنځی تعلیم وتربیه عرض اندام نموده و فعالیت های خویش را کماکان در سطح پوهنځی و دیپارتمنت های یازده گانه خویش هموار ساخته است و طبق دستور العمل های کمیته اصلی  تضمین کیفیت پوهنتون وظایف خویش را انجام داده و در تطبیق آن خود را ملزم میداند.

اهداف کمیته تضمین کیفیت

-         تهیه یک پلان عملیاتی مبنی بر نقاط ضعف تهدید ها و فرصت ها برای تمام معیار های 12 گانه تضمین کیفیت و اعتبار دهی

-         نظارت از تطبیق پلان عملیاتی در تمام سطوح

-         تهیه و تطبیق نو آوری ها و برنامه های جدید که منجر به ارتقای کیفیت میگردد

-         تدویر محافل برای تطبیق پلانها و برنامه های تضمین کیفیت

-         تهیه اسناد مسیر یابی traking Document  در فارمت استندرد

-         تدویر محافل برای تطبیق پلان ها و برنامه های تضمین کیفیت در نهاد تحصیلی

وظایف کمیته تضمین کیفیت

-         نظارت و بررسی از تمام امور نشراتی و تهیه گزارش رسمی

-         نظارت و بررسی از تحقیقات علمی

-         نظارت و بررسی از امور تدریسی بخصوص تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس

-         نظارت و بررسی از امتحانات نهایی و تطبیق طرزالعمل امتحانات نهایی

-         نظارت و بررسی در شفافیت تقرر و ترفیعات علمی در طول سال

اعضای کمیته تضمین کیفیت در سطح پوهنځی

1-    پوهنوال عبدالله زلال

2-    پوهنمل بصیر احمد کریمی

3-    پوهنمل قدسیه مستور

4-    پوهیالی فرید احمد فایز

و همه آمرین دیپارتمنت ها

معرفی کمیته امتحانات

   مشخص است که نورمهای علمی و اکادمیک در سطح تحصیلات عالی افغانستان باید شفاف باشد با پیروی از همین اصل بخاطر نحوه اخذ مناسب بهتر امتحانات، عدالت و شفافیت لازم بوده تا کمیته های امتحانات در سطح پوهنتونها و پوهنځی ها ایجاد گردد که پوهنځی تعلیم وتربیه نیز با در نظر گرفتن همین موضوع کمیته را در سطح پوهنځی ایجاد نمود تا این کمیته بخاطر منسجم ساختن بهتر روند امتحانات همکاری لازم و مستمر را در داخل پوهنځی انجام دهد.

وظایف کمیته امتحانات

-         بررسی از نظم امتحانات در سطح پوهنځی .

-         همکاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات طبق لوایح و مقررات.

-         نظارت از جریان امتحانات و گزارش دهی از چگونگی امتحانات به شورای علمی پوهنځی و پوهنتون.

-         اطمینان از تطبیق نحوه سوالات امتحان مطابق به پروگرام درسی تدوین شده.

اهداف کمیته امتحانات

-         شفافیت و عدالت بهتر در امتحان.

-         تنظیم و هماهنگی بهتردیپارتمنت ها.

-         برگزاری امتحانات با شیوه مناسب و خوب.

شهرت اعضای کمیته امتحانات

1-    پوهنوال عبدالله زلال معاون پوهنځی مسوول کمیته امتحانات

2-    پوهیالی محمد فرید فایز استاد تعلیمات مسلکی عضو کمیته امتحانات

3-    پوهنمل محمد اسماعیل صدیقی استاد جغرافیه و تاریخ عضو کمیته امتحانات

4-    پوهنیار الحاج زبیر عزیزی استاد ریاضی عضو کمیته امتحانات

5-    پوهیالی غلام ربانی رشیق استاد زبان و ادبیات دری عضو کمیته امتحانات

6-    پوهیالی عبدالوهاب یارمند استاد زبان و ادبیات انگلیسی عضو کمیته امتحانات

7-    پوهیالی سراج احمد ژواک استاد زبان وادبیات پشتو عضو کمیته امتحانات

8-    پوهیالی شفیق احمد کهدستانی استاد دیپارتمنت کیمیا عضو کمیته امتحانات

9-    پوهیالی عبدالهادی امین استاد دیپارتمنت تربیت بدنی عضو کمیته امتحانات

لایحه کمیته نظم و دسپلین

       پوهنتون ها و مراکز تحصیلات عالی حریم  آموزشی، مراکز تحصیل علم و دانش ومعرفت می باشند. حفظ سلامت اخلاقی اجتماعی و رعایت شئونات اسلامی وعلم اندوزی در این محیط اکادمیک لازمی و الزامی بوده محصلان مکلف اند در طول زمان تحصیل با حفظ نظم ودسپلین عالی مقررات انظباطی را رعایت کرده وعملی که خلاف شئون و حیثیات این مراکز بزرگ علمی باشد  انجام ندهند. بنآ پاسداری از جایگاه رفیع محیط علمی آموزشی و پژوهشی وکمک به سالم نگهداشتن آنها از جمله اهداف والایی هستند که پرداختن به آن از وظایف عمده محصلان و عموم استادان و کارمندان خدماتی است. لذا نگهبانی از نظم وانظباط یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر کم توجهی به آنها چه بسا این فرایند پر ارزش را از اهداف اصلی آن منحرف میسازد.

   از آنجائیکه هدف اصلی پوهنتون ها انسان سازی است عملکرد کمیته های انظباطی را باید با توجه به اثرات مستقیم و جنبی آن در راستای این هدف تنظیم و هدایت کرد واز طرف دیگر سالم سازی فردی را مد نظر قرار داد. از یک جهت باید انتظار تاثیر گذاری سریع و برقراری فوری نظم را داشت و از جهت دیگر آثار دراز مدت و نفوذ ریشه دار در دل وجان فراگیران و حفظ حرمت حریم ها را از یاد نبریم.

وظایف کمیسیون نظم و دسپلین

1-    رسیده گی به تخطی های عمومی محصلان

2 رسده گی به تخلفات آموزشی مثل تقلب در جلسه امتحان فرستادن شخص دیگر به جای خود در امتحان و ارتکاب هر عملی که موجب اخلال یا وقفه در پروگرام های پوهنتون شود.

3 رسیده گی به تخلفات دینی، تخلفات سیاسی و یا امنیتی، عضویت در گروه های محارب یا مفاسد یا ملحد، توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ایجاد بلوا و آشوب در محیط پوهنتون

4 رسیده گی  به تخلفات اخلاقی از قبیل استعمال مواد مخدر یا شرب، خمر یا قمار، عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیر معمول با شئون پوهنتون و یا آرایش مبتذل داشتن رابطه نامشروع وانجام عمل منافی عفت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی حریم های آموزشی عالی و اکادمیک ، که با استعداد ترین جوانان کشور را برای کسب تخصص و آموزش عالی پرورش میدهند تا وطن خویش را در ابعاد اجتماعی فرهنگی مدیریتی به سوی رفاه و ترقی سوق دهند.

    استادان و دانشجویان به عنوان قشر پیشآهنگ جامعه ی خویش مسئولیت دارند که در پهلوی تدریس و آموختن علوم تخصصی تبارز دهنده ی کرکتر های سالم اجتماعی نیز باشند.

   رعایت نظم اکادمیک و حفاظت شاخصه های کرکتر اکادمیک یکی از الزامات اساسی در محیط پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی به شمار میرود. هر گونه رفتاری که باعث اختلال نظام اکادمیک، نقض حقوق دیگران و امنیت گردد غیر قابل قبول است و باید که در قبال آن تصامیم جدی اتخاذ گردد.

   بنا بر این لازم است که مسایل مربوط به عدم رعایت نظم اکادمیک و نقض اصول های شناخته شده در محیط پوهنتون ها و نهاد های تحصیلی به شکل یک لایحه ی رهنمود های ذیل مورد اجرا قرار گیرد، تا هم شفافیت و هماهنگی در تصمیم گیریها موجود باشد وهم از تصامیم سلیقه ای در چنین موارد جلوگیری گردد.

تخلفات بزرگ                                                                   

ماده اول

  رشوه ستانی، اختلاس، تجاوز جنسی، استفاده ی نامشروع از موقف، دزدی و دیگر اعمال جرمی اعمالی اند که بر علاوه ی سپردن آن به مراجع عدلی و قضایی کشور می توانند که باعث اخراج موقتی و یا دایمی شخص از محیط اکادمیک گردند.

ماده ی دوم

  تصویب مجازات در مورد تخلفات ذکرشده در فوق از طرف شورای علمی موسسه ی تحصیلی مربوطه صورت میگیرد که آیا اخراج موقتی باشد یا دایمی.

ماده سوم

  متخلف حسب احوال در ماده ی سوم این لایحه با ملاحظه ی جدی بودن تخلف و تکرار قرار ذیل تادیب میگردد.

توصیه، اخطار، تنزیل موقف، تبدیلی و اخراج از تحصیل و وطیفه به تصویب شورای علمی موسسه

ماده چهارم:

   سواستفاده از آثار علمی وفکری مولفین دیگر مانند: نقل همه یا یک بخش از آثار دیگران به نام خود در تهیه ی وظایف خانگی، نوشتن مقالات، مونوگراف ها، رساله ها، تیزسهای ماستری ودکتورا ویا تالیفات کتب درسی و تهیه ی مواد درسی.

1-  استعمال نظریات، مفکوره ها وتجارب دیگران بدون استیذان مولف و یا بدون معرفی منبع و یا مآخد و استعمال آن با تغییر جملات و یا عبارات دیگر.

2- ارائه احصائیه و معلومات غیر دقیق و ساختگی از نتایج تحقیقات علمی و وظایف سپرده شده ی اکادمیک.

3- هر ساخته کاری و تقلب و حق تلفی در نتایج امتحانات، تصرف در اسناد رسمی، تعدیل ویا تبدیل نمرات مضامین (کم کردن یا اضافه کردن قصدی) ساخته کاری در امضا مسئولین موسسات تحصیلی و سایر اعمالیکه غرض کسب امتیاز و استفاده ی نامشروع به کار میروند.

4 جعل اسناد، اغفال، تقلب وفریبکاری اسناد و یا استفاده بدون مجوز از اسناد مدارک ووسایل پوهنتون به قصد سو استفاده.

5 هر نوع اقدام و عمل نقل از قبیل تبادله ی سوالات با دیگران، قبل و یا در جریان امتحان و یا انتقال سری و پنهانی وسایل تخنیکی و مخابراتی و نشراتی غرض نقل کردن به شخص دیگر، تا به عوض کس دیگر امتحان بدهد.

6  در امتحان به عوض شخص دیگر ویا اجازه دادن به شخص دیگر تا به عوض کس دیگر امتحان بدهد.

7 استفاده ی غیر قانونی از وسایل کمپیوتری و الکترونیکی غرض راه یافتن به معلوماتی که صرف مربوط به موسسه و یا یک شخص معین میگردد.

8 سو استفاده از امکانات و وسایل تکنولوژی معلوماتی مربوط به فاکولته ها، ادارات و پوهنتون ها از قبیل دسترسی به سایت های مبتذل و مغایر شئونات اسلامی و فرهنگی و یا ایجاد و اشاعه ی

انها.

کمیته محیط زیست

    هر محیطی که در آن حیات جریان داشته باشد محیط زیست گفته میشود در محدوده پوهنځی تعلیم وتربیه به شمول دو لیسه اناث و ذکور تجربوی از صبح تا شام ده هزار نفر به سر میبرند که یک محیط مزدحم را معرفی مینماید. درین محیط کوچک خورد و نوش، قرطاسیه باب، رفت وآمد استفاده از فضای سبز برای تفریح و غیره صورت میگیرد؛ بنا لازم است کمیته ای به منظور ایجاد فضای سالم و عاری از آلوده گی ها ایجاد شود که به اساس فیصله شورای علمی پوهنځی تعلیم وتربیه در کنار دیگر کمیته ها، کمیته حفظ محیط زیست پوهنځی تعلیم وتربیه ایجاد گردیده است.

معرفی کمیته محیط زیست

     پوهنځی تعلیم وتربیه در شروع هر سال تعلیمی شورای علمی پوهنځی را دایر و کمیته های مختلف پوهنځی را بازنگری و اعضای آن را به اتفاق آرا تعیین مینماید چون محیط زیست بیشتر مربوط به دیپارتمنت های جغرافیه بیولوژی و کیمیا است طبعا اعضای آن بیشتر از همین دیپارتمنت ها تعیین میشود. از آنجائیکه حفظ  محیط زیست برای هر انسان ساکن کره زمین ضروریست لذا تدریس مضمون محیط زیست نیز در افغانستان پوهنتون شمول گردیده است.

 

 

اهداف کمیته محیط زیست

    هدف از ایجاد کمیته محیط زیست ایجاد فضای سالم و عاری از هر نوع آلوده گی در محدوده پوهنځی تعلیم وتربیه و بیرون از ساحه آن میباشد.

وظایف کمیته محیط زیست

    وظیفه کمیته محیط زیست پوهنځی تعلیم وتربیه آن است که طی جلسات ماهوار خود برای بهبود محیط سالم در پوهنځی فیصله های  را به عمل می آورد و در فصول مختلف سال آنها را عملی می نماید.

1-    بالابردن سطح آگاهی دانشجویان و اعضای پوهنځی تعلیم وتربیه از طریق ایجاد برنامه های آموزشی

2-    ایجاد روحیه کارهای رضاکارانه به منظور صفایی صنوف درسی و محیط های پیش روی صنف ها

3-    ایجاد فضای سبز وهمکاری دانشجویان در حفظ آن.

4-    سمنت کاری پیاده رو های صحن و پوهنحی.

5-    تاکید بر نصب زباله دانی ها در صنوف و صحن پوهنځی و تخلیه به موقع آنها.

6-    تاکید بر پاک کاری جوی های داخل پوهنځی.

7-    ایجاد فضای آرام و عاری از سر وصدا های بلند.

8-    ایجاد فضای عاری از هنجار های اخلاقی.

9-    اشتراک در سیمینار های محیط زیست.

10-  ایجاد کنفرانس ها وسیمینار ها در باره محیط زیست.

اعضای کمیته محیط زیست

1-    رئیس

2-    معاون

3-    عضو

کمیته نصاب تعلیمی

   کمیته نصاب تعلیمی یکی از کمیته های فعال این پوهنځی بوده در ساحه ترتیب و تنظیم نصاب های تعلیمی فعالیت دارد این کمیته متشکل از 13 عضو می باشد که رئیس پوهنځی رئیس کمیته و  یکنفر منشی از طرف اعضا تعیین میگردد و هر عضو از یک دیپارتمنت نماینده گی میکند.

شرایط عضویت به کمیته نصاب تعلیمی

1-    استادانیکه دارای رتبه های علمی بلند و تجارب کافی در قسمت ساختن نصاب داشته باشند.

2-    سابقه کاری شان از ده سال کمتر نباشد.

اهداف کمیته نصاب

-         نصاب تحصیلی هر دیپارتمنت مطابق به معیارهای ملی وبین المللی داشته باشد.

-         نصاب همه جانبه و به زندگی استفاده شده بتواند.

-         نصاب تعلیمی پوهنځی در امر ارتقای ظرفیت علمی محصلان کمک نماید.

-         نصاب تعلیمی پوهنځی تعلیم وتربیه به نصاب ها تعلیمی مکاتب افغانستان مطابقت داشته باشد و تکمیل کننده نصاب های معارف باشد.

-         نصاب مهارت مسلکی محصلان را بلند برده بتواند.

اعضای کمیته نصاب تحصیلی

1-    پوهاند محمد جمعه حنیف رئیس کمیته

2-    پوهنوال نجیب الله فریور

3-    پوهنوال عبدالله زلال

4-    پوهنمل عبدالخلیل کهدستانی

5-    پوهندوی قاهره رسولی

6-    پوهنمل قدسیه مستور

7-    پوهنمل محمد اسماعیل صدیقی

8-    پوهنمل مسعود مسعودی

9-    پوهنمل بصیر احمد کریمی

10-       پوهنیار محمد زبیر عزیزی

11-       پوهنیار رحیم بخش فقیریار

12-       پوهیالی سراج احمد ژواک

13-       پوهیالی عبدالطیف جاوید

فعالیت هاو دستآورد های شورای محصلان نخبه

                    ·ساخت یک طرزالعمل و مشخص نمودن وظایف شورا.

                    ·تقسیم وظایف شورا به شش کمیته ( کمیته خدمات، کمیته علمی- فرهنگی، کمیته ترویج صلح و دادخواهی، کمیته صحت روانی، کمیته مالی و ارتباطات و کمیته ورزش و محیط زیست)، ساخت لایحه برای هر یک از کمیته ها و تقسیم اعضا به کمیته ها.

                    ·ایجاد کمیته های عمومی نماینده گان محصلان پوهنحی ها برای هر چه فراگیر نمودن خدمات و فعالیت های شورا برای محصلان.

                    ·برگزاری محافل معارفه و خوشامدگویی برای محصلان هر پوهنحی بصورت جداگانه و آشنایی محصلان با محیط پوهنتون، پوهنحی های مربوطه شان و آشنایی با سیستم کریدت.

                    ·نشر و چاپ مجله محصلان پوهنتون هرات برای اولین بار توسط شورای محصلان نخبه تحت نام گاهنامه نخبگان که مطالب این مجله شامل مقالات و تحقیقات محصلان پوهنحی ها و آگاهی محصلان از فعالیت ها و برنامه های شورا می باشد.

                    ·برگزاری مسابقات ورزشی برای محصلان ذکور و اناث.

                    ·افتتاح یک دفتر با تمام امکانات اداری به همکاری ریاست عمومی پوهنتون هرات در تعمیر این ریاست.

                    ·ایجاد مرکز تخصصی مشوره دهی برای محصلانیکه از مشکلات تخصصی یا اختلالات یادگیری متاثر اند.

                    ·اشتراک در چندین کنفرانس ارتباط به برنامه های محصلان در مرکز کشور.

                    ·نشست با مسوولین و مقامات بلند دولتی و اشتراک در محافل متعدد برای انتقال مشکلات و خواسته های محصلان.

                    ·سهم گیری در کار های خیر خواهانه و بشر دوستانه که مبلغ بالغ بر 150000 افغانی کمک های مالی محصلان جمع آوری و برای حوادثی چون آسیب دیده گان زمین لرزه در بدخشان و غیره اختصاص داده شده است.

                    ·نصب صندوق های پیشنهادات در تمام پوهنحی ها و رسیده گی و انتقال مشکلات محصلان به مراجع مربوطه.

                    ·سهم گیری اعضای شورا در قسمت محیط سبز و نظافت داخلی پوهنتون.

                    ·اخذ تقدیر نامه از جانب وزارت تحصیلات عالی برای تک تک اعضا شورا.

                    ·اخذ تقدیر نامه از جانب معینیت امور جوانان برای هر یک از اعضای شورا.

                    ·اخذ تقدیر نامه از جانب مقام ولایت هرات.

                    ·برگزاری محافل بسیار بزرگ و مجلل به مناسبت جشن روز محصل و تقدیر از محصلان نخبه و اول نمره های پوهنحی ها.

                    ·برگزاری سمینار ها و کنفرانس های تحقیقی توسط محصلان و برای محصلان.

                    ·برگزاری سمینار های ( مدیریت زمان، مدیریت منازعه، فن سخنرانی، مهارت های حل مشکل، کمک های اولیه و حقوق شهروندی، مدیریت استرس، ارتباط بین فردی، قدرت دیدگاه و ارتباط مؤثر) برای محصلان.

                    ·برگزاری یک حشر بزرک پاک کاری صحن پوهنتون هرات که نزدیک به 4 هزار محصل در این برنامۀ بزرگ اشتراک نموده بودند.

                    ·برگزاری سمینار پروپوزل نویسی و سی وی نویسی برای محصلان صنوف سوم و چهارم.

                    ·معرفی حدوداً 90 محصل اناث به دوره های کارورزی به ادارات مختلف دولتی ولایت هرات.

                    ·راه اندازی نمایشگاه عکس و کمپاین امضا تحت عنوان ( صلح و زنده گی ).

                    ·برنامه ریزی محافل فراغت محصلان و کمک در کاهش سطح مصارف شان تا حدود 5 ملیون افغانی.

                    ·ارتباط با مؤسسات و نهاد های دولتی و غیر دولتی برای اخذ کمک مالی برای برنامه ها و فعالیت های شورا.

                    ·معرفی محصلان در نمایشگاه ها و سمینار های مختلف در سطح ولایت هرات.

                    ·ساخت صفحه فیسبوک ( شورای محصلان نخبهء پوهنتون هرات) که نزدیک به 4000 اشتراک کننده دارد، که از این صفحه برای آگاهی دهی محصلان از برنامه ها و فعالیت های شورا و رسیده گی به مشکلات و پیشنهادات شان استفاده می شود.

اهداف و چارچوب فعالیت های شوراي محصلان نخبۀ پوهنتون هرات

شوراي محصلان نخبه پوهنتون هرات برای اولین بار به ابتکار ریاست پوهنتون هرات و در چارچوب معاونیت امور محصلان تشکیل شد. اعضای این شورا متشکل از نمایندگان محصلان پوهنحی های پوهنتون هرات می باشند. از هر پوهنحی چهار نماینده، دو نماینده پسر و دو نماینده دختر، عضو این شورا هستند. این شورا به منظور دستیابی به اهداف ذیل شکل گرفته است:

-        تشکیل یک میکانیزم و مرجع مشخص نمایندگی از محصلان.

-        هدفمند ساختن فعالیت های علمی و فرهنگی محصلان.

-        فراهم سازی زمینه برای رشد و ارتقای مهارت های اجتماعی محصلان.

-        ایجاد زمینه برای ارائه خدمات و تسهیلات به محصلان توسط محصلان.

-        گسترش روحیه کار جمعی، ارتقای فرهنگ صلح دوستی و ترویج احترام به همه فرهنگ ها.

شورا از طریق تنظیم فعالیت های خویش در چارچوب کمیته های ذیل اهداف فوق را پیگیری می کند:

1. کمیته خدمات محصلان  2. کمیته علمی-فرهنگی  3. کمیته ترویج صلح و داد خواهی  4. کمیته مالی و ارتباطات  5. کمیته صحت روانی  6. کمیته ورزش و محیط زیست

فعالیت های عمده کمیته خدمات محصلان

 آشناسازی محصلان نوشمول، ارائه خدمات شغلی و حرفه ای، و ارائه خدمات لیلیه.

فعالیت های کمیته علمی- فرهنگی

تشکیل و برگزاری ورکشاپ ها و سیمینار های علمی و آموزشی در موضوعات مختلف، راه اندازی و مدیریت چاپ و نشر مجله و وبسایت برای آگاهی تمام محصلان از عملکرد و کارکردهای شورا و معرفی نخبه ها و اول نمره های پوهنحی ها از اين طریق، همکاری با محصلان در معرفی جنبه های گوناگون زندگی علمی در پوهنتون، تامین برنامه هاي علمي، اجتماعي و فرهنگي براي محصلان.

فعالیت های کمیته ترویج صلح و داد خواهي

کاهش خشونت، ترویج فرهنگ صلح دوستی، تحمل و همدیگر پذیری، نهادینه سازی تنوع قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در بین محصلان، اطلاع رساني در مورد حقوق و مكلفيت هاي محصلان، و پيگيري خواست ها و مطالبات محصلان از مجرا هاي قانوني.

فعالیت های کمیته مالی و ارتباطات

ايجاد يك صندوق و بودجه در هرپوهنحی  و در مجموع براي شورا و مصرف آن جهت خدمت به محصلان و ارتقای ظرفيت آنان، برقراری ارتباط با موسسات و نهادی های دولتی و غیر دولتی و جلب کمک های مالی این نهادها.      

فعالیت های کمیته صحت روانی

     تلاش در راستای ایجاد فضای شاد در پوهنتون، اطلاع رسانی در مورد مشکلات روانی، راه اندازی ورکشاپ هایی در زمینه بیماری های روانی و رسیدگی به مشکلات روانی وافسردگی های روحی محصلان.

فعالیت های کمیته ورزش و محیط زیست

راه اندازي مسابقات مختلف ورزشي در پوهنتون و همچنين مسابقات ورزشي با موسسات دولتي و غير دولتي و تشويق از ورزشكاران و ورزش دوستان در مناسبت هاي مختلف، حفظ و استفاده دوامدار از منابع طبیعی پوهنتون و ایجاد فضای سبز در محیط پوهنتون.

شورا برای ارائه خدمات به محصلان تشکیل شده، بنابراین برای مؤثریت فعالیت های آن نیازمند همکاری و همیاری تمام محصلان عزیز می باشیم. امیدواریم با فشردن دست یکدیگر در تحقق اهداف شورا به پیش رویم.

نوت: براي معلومات بيشتر ميتوانيد در وبسايت رياست پوهنتون هرات صفحه ما را دريافت نمائيد www.hu.edu.af

و همچنین از طریق صفحه فیسبوک شورا ... ( شورای محصلان نخبۀ پوهنتون هرات )

فعاليت هاي كميته خدمات محصلان بصورت فشرده شامل 3 بخش آتي ميباشد.

آشنا سازی محصلان نوشمول

   پوهنتون محیط نو برای نوشمولان به حساب می آید، مواجه شدن با هر محیط نو منجر به ایجاد اضطراب ونگرانی می گردد كه محصلان ارشد این اضطراب وتشویش ها را تجربه کرده اند. بخشی از این اضطراب ها طبیعی است، که ناگزیر هر فردی آنها را تجربه می کند . اما بخش دیگر آن ناشی ازعدم آشنایی با پوهنتون و نداشتن اطلاعات کافی درباره سیستم درسی، رویه های اداری وغیره است.  تصویر اولیه نوشمولان ازپوهنتون مبتنی بر اطلاعات غلط ونادرست است که از دیگران دریافت کرده اند. از آنجایی که مرجع معتبر وموثق برای راهنمایی وارایه اطلاعات درست به متقاضیان ورود به پوهنتون وجود ندارد، ناگزیر بر اطلاعاتی که اطرافیان دراختیار آنها قرار می دهند تکیه کنند، که اکثر آنها نادرست وغلط می باشد.  به همین دلیل تصور نوشمولان از پوهنتون وسیستم درسی غیر واقعی وگاه بدبینانه و یا هم بسیار خوشبینانه است. باتوجه به این مسایل راهکاری نیاز است تا این مشکلات به حداقل کاهش یابد ومجرایی برای راهنمایی نوشمولان وجود داشته باشد.

ارایه خدمات لیلیه

   جایی که بعضی ازمحصلان اكثریت وقت خود را بعد از فضاهای صنفی در آنجا سپري  میکنند به اصطلاح لیلیه است، این محصلان در آنجا نیازهایی دارند  که باید اين نیازهای شان مرفوع گردد، مثل برنامه هاي ورزشی وآموزشی وغیره که از طرف شورا و به هماهنگي رياست پوهنتون برای شان فراهم ساخته میشود. 

ارايه خدمات شغلی و حرفه ای

   فعالیت های این بخش معطوف به آماده سازی محصلان  برای ورود به دنیای کار است. آموزش های پوهنتوني به تنهایی برای کاریابی وموقیعت دربازار کار کافی نیست.درکنار آموزش رشته ای، محصلان به دانش ومهارت های دیگر نیازمندند .این آموزش ها از سوی پوهنتون دراختیار محصلان  قرار نمی گیرد، همچنین زمینه برای تقویت مهارت های عملی نیز وجود ندارد، بنابر این ارایه خدمات شغلی وحرفه ای برای محصلان سال آخر بسیار مهم وحیاتی می باشد. 

کمیته اهداف فوق را با اجراي برنامه هاي زير پيگيري ميكند:

1. برگزاري محافل معارفه برای جدید المشولان قبل از آغاز دروس.

2. معرفی پوهنحی مربوط  و سيستم كردیت براي جديدالشمولان.

4. معرفی شورا و آگاهي محصلان از فعاليت هاي آن.

5. بررسی منظم و دوامدار ازوضعيت محصلین درلیله.

6. برگزاری برنامه هاي آموزشي و ورزشی در داخل ليليه.

7. ایجاد هماهنگی بین لیلیه و پوهنتون.

8. برگز اری ورکشاپ ها و سيمينار ها درزمینه مهارت های کاریابی مانند: خلص نویسی، سوانح نویسی، مهارت های مصاحبه وغیره.

9. شناسایی چالش های کاریابی وارایه پيشنهادات برای رفع آنها به مقامات ذیصلاح.

کمیته علمی فرهنگی:

   کمیته علمی، فرهنگی شورای محصلان نخبه پوهنتون هرات برای اولین بار در سال 1391 در چوکات فعالیت های یک شورا ایجاد و آغاز به کار نمود.

- تلاش در راستای شگوفائی استعداد های نهفته  محصلان .

- ایجاد زمینه برای ارائه خدمات و تسهیلات به محصلان .

- هدفمند ساختن فعالیت های علمی و فرهنگی محصلان.

- فراهم کردن زمینه برای آگاهی هرچه بیشتر مشکلات و موانع سر راه محصلان .

فعالیت های عمده کمیته علمی و فرهنگی :

   تشکیل و برگزاری سیمینار ها و ورکشاپ های علمی و آموزشی در موضوعات مختلف، راه اندازی و مدیریت چاپ مجله و وبسایت برای آگاهی هرچه بیشتر محصلان از عملکرد و کارکرد های کمیته های ششگانه شورای محصلان نخبه، معرفی نخبه ها و اول نمره های پوهنځی ها از این طریق ،همکاری با محصلان درمعرفی جنبه های گوناگون علمی در پوهنتون، تامین برنامه های علمی و فرهنگی و اجتماعی برای محصلان، راه اندازی برنامه های تلویزیونی جهت آگاهی محصلان از فعالیت ها و کارکرد های شورا و... ، ایجاد و راه اندازی کتابخانه الکتریکی از طریق این کمیته . 

کمیته ترویج صلح و داد خواهی برای ایجاد فضای صلح ودوستی،برادری،برابری،همدیگر پذیری وحمایت از حقوق محصلان تشکیل شده وفعالیت های خویش را در تحت مواد ذیل انجام می دهد:

۱. ایجاد فضای صلح ودوستی در بین محصلان با از بین بردن تبعیضات قومی،نژادی،لسانی،مذهبی و غيره.

۲. بر خورد وجلوگیری از مسایل که باعث بر هم زدن نظم محیط علمي و آموزشي گردد.

۳. فراهم نمودن جوی که محصلان بدون هیچ مسئله ای جز لیاقت به تمام امتیازات دست پیدا کنند.

۴. حمایت از محصلان تا هیچ ظلمی صورت نگیرد.

۵. ایجاد فضای احترام متقابل بین محصلان واساتید.

۶. دفاع از حقوق محصل در امتحانات پوهنحي ها.

۷. پیگیری مشکلات محصلان و دریافت راه حل کار ساز.

۸. ایجاد فضای که محصل بصورت آزاد بدون هیچ نوع واهمه ای تمام مشکلات که از طرف پوهنحي،اساتید و غيره برایش ایجاد شده است بیان نموده تا اینکه بر حسب قانون پاسخ گوئی و اصلاحات صورت گیرد.

۹. بررسی جدی مشکلات محصلان طبقه ای اناث که ناشی از مزاحمت های بی مورد می باشد.

۱۰. ایجاد صندوق پيشنهادات و شکایات در هر پوهنځی .

۱۱.ایجاد فضای همکاری و تعاون در بین محصلان برای اخذ نتیجه ای بهتر.

۱۲. کمیته اهداف فوق را با دایر نمودن سیمینار ها ،پخش برگه و پیگیری بصورت عملی در سطح پوهنتون اجرا می کند.

کمیته صحت روانی

   برهمه گان واضح و مبرهن است که ورود محصلان به محيط پوهنتون باشور و علاقه زاید الوصفی همراه است زیرا پوهنتون به عنوان محیط مطمئن در پرورش استعداد ها و تولید دانش و فراهم ساختن زندگی سالم ونشاط انگیز و تربیت کادرهای متخصص ورزیده با اندیشه و رفتار سالم میتوان در حیات علمی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی جامعه نقش بسیار سازنده داشته باشد، که برهیچ کس پوشیده نیست. بلی پوهنتون فضائی اجتماعی خاص است که محصلان در این مکان علمي و آموزشي به کسب دانش پرداخته و با تلاشهای خستگی ناپذیر اساتید فرهیخته و اندیشمند در فرا گیری دانش سخت کوشا بوده و ازاین طریق به زندگی فردای جامعه آماده گی میگيرند تا به صفت کارگزاران بخش های مختلف امور جامعه نقش خود را ادا نمایند، بناٌ ایجاب می نماید تا از سلامت جسمی و روانی کامل برخور دار باشند. به قول معروف «عقل سلیم در تن سالم است».

   «کمیته صحت روانی شورای محصلان نخبه پوهنتون هرات» لازم میداند که برای محصلان، این آینده سازان جامعه محیطی دور از اضطراب و فشار های روانی مهیا سازد تا ایشان زندگی پوهنتونی خود را در یک جو سالم سپری نمایند. بنا براین بهداشت روانی مجموعه اقداماتی است که به منظور تشخیص، تامین  و ارتقای سلامت روانی و اجتماعی محصلان استادان و کارکنان خدماتی پوهنتون که ارتباط با محصلان دارند تحت نظر اين کمیته که جدیداً آغاز  به فعالیت کرده است  پیش برده میشود.

ضرورت تاسیس کمیته صحت روانی:

کثرت انبوه جمیعت محصلان در پوهنځی های پوهنتون.

آسیب پذیری دانشجویان از نظر صحت روانی.

رسیدگی به مشکلات روانی وافسردگی های روحی محصلان.

ایجاد وحدت، هماهنگی، تعاون و همکاری بین محصلان .

ایجاد محیط سالم علمی آموزشی .

عرضه خدمات صحت روانی.

کمیته ورزش و محیط زیست با در نظر گرفتن اهمیت ورزش و حجم فعالیت برگزاری مسابقات ورزشی و همچنین اهمیت دادن به محیط زیست پوهنتون تاسیس گردیده است.

اهداف کمیته ورزش و محیط زیست:

1.      رشد ورزش در جامعه به خصوص جامعه پوهنتونی.

2.      ایجاد انگیزه برای رقابت های سالم بین محصلان.

3.      فراهم نمودن تفریحات سازنده.

4.      رشد شخصیت و کشف استعداد ها.

5.      سهم دادن طبقه اناث در فعالیت های ورزشی.

6.       بوجود آوردن جوی پر از نشاط و انگیزه برای اشتراک در مسابقات ورزشی.

7.      حفظ و استفاده دوامدار از منابع طبیعی پوهنتون.

8.      پاکیزه گی محیط پوهنتون.

9.      ایجاد فضای سبز در محیط پوهنتون.

10.  ارایه کنفرانس ها و تحقیقات زیست محیطی.