ادارۀ عامه

معرفی پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات

معرفی و تاریخچه پوهنحی

پوهنتون هرات منحیث یک مرکز علمی پویا و متحرک با درک  ضرورت فعلی افغانستان به نیروی های متخصص، درامر حکومت داری و مدیریت  با تقدیم پیشنهاد نمبر1987مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ و طرح ایجاد پوهنځی اداره و پالیسی به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی توانست افتخار تأسیس اولین پوهنځی اداره و پالیسی را در سطح تحصیلات عالی افغانستان حاصل نماید و این پوهنځی به اساس حکم و منظوری نمبر2945/2310  مقام محترم وزارت تحصیلات عالی از اوایل سال 1391 بحیث پوهنځی مستقل تحت نام اداره و پالیسی عامه طی محفل شانداری  با حضور محترم دوکتور عبیدالله عبید وزیر محترم تحصیلات عالی و هیئت همراه شان ، والی هرات و هیئت رهبری ، استادان و محصلان  پوهنتون هرات  و روسای ادارات دولتی و متنفذین و علما رسماً افتتاح و شروع به فعالیت نمود و محترم پوهنمل سید فرهاد شهیدزاده یک تن از بنیان گذاران این پوهنحی به عنوان اولین رئیس این پوهنحی رسماً از جانب وزیر تحصیلات عالی معرفی گردید.

این پوهنځی هم اکنون همانند سایر پوهنځی های پوهنتون هرات از صنف اول تا صنف چهارم؛ محصل داشته که برای اولین بار در سطح کشور در سال ۱۳۹۳؛ محصلان این رشته را به بازار کار کشور تقدیم نموده است.

اهداف پوهنحی اداره و پالیسی عامه

·        پاسخدهی به نیازهای تعلیمی  نسل جوان کشور و خواسته هایشان از طریق انکشاف توانایی های علمی و مسلکی آنان؛

·        تربیه کادرهای  متخصص در زمینه های حکومتداری، سیاستگذاری و مدیریت، مطابق با نیازهای جامعه افغانی و معیارهای بین المللی؛

·        آموزش و خلق دانش نوین اداره و مدیریت؛

·        دستیابی به اصل شایسته سالاری و رفع مشکلهای ناشی از فساد اداری؛

·        کشف چالش ها و پرابلم های اداره سالم در افغانستان و ارائه راهکارها و مشوره های علمی به نهادهای دولتی و عامه و سیاستگذاران از طریق تحقیقات میدانی و ساحوی؛

·        دستیابی به اهداف حکومت داری خوب در افغانستان خصوصاً تحکیم حاکمیت قانون؛

·        بهبود کیفیت درسی مطابق با معیارهای بین المللی از طریق اصلاح و تجدید نصاب درسی؛

·        توسعه و انکشاف دانش اداره و حکومت داری از طریق ارائه سمینارهای علمی - تحقیقی و ارائه مقالات علمی تحقیقی؛

·        تضمین کیفیت و دستیابی به معیارهای علمی بین المللی؛

·        تربیه کادرها با فرهنگ آکادمیک ( عقلانیت، تخصص گرایی، شایسته سالاری، انکشاف شخصیت ها، ارتباطات و پایبندی به ارزش های ملی و اسلامی).

تعداد استادان بر حال این پوهنځی

شماره

نام

رتبة علمی

درجة علمی

ملاحظات

۱

سید فرهاد شهیدزاده

پوهندوی

ماستر

 

۲

احمد فیروز جهانی

پوهیالی

لیسانس

 

۳

هادی خردورز جویا

پوهیالی

لیسانس

 

۴

ویدا سالار

پوهیالی

لیسانس

 

۵

مینا هاشمی

پوهیالی

لیسانس

 

۶

نیلوفر وقفی

پوهیالی

لیسانس

 

۷

محمدغوث فرحان

پوهیالی

لیسانس

 

۸

محمد امید جامی

پوهیالی

لیسانس

 

۹

محمد آصف عطایی

پوهیالی

لیسانس

 

۱۰

محمد شعیب بارکزی

پوهیالی

ماستر

 

۱۱

عبدالولی سلیمانی

پوهیالی

ماستر

 

مجموع اعضای کادر علمی

۱۱ تن

 

 

تعداد محصلان این پوهنځی

این پوهنحی هم اکنون در تمامی صنوف اعم از صنف اول تا صنف چهارم محصل داشته و تعداد آماری آنان در جدول زیر درج گردیده است.

تعداد محصلان بر حال پوهنځی

شماره

صنف

تعداد ذکور

تعداد اناث

مجموع

ملاحظات

۱

اول

۹۱

۶۸

۱۵۹

 

۲

دوم

۶۰

۳۴

۹۴

 

۳

سوم

۱۱۰

۵۳

۱۶۳

 

۴

چهارم

۹۲

۳۱

۱۲۳

 

مجموع

۵۳۹

 

 

 

چکیدة فعالیت های اجراء شده

فعالیت های این پوهنځی را میتوان در دو جهت، چهارچوب بندی نمود.

الف – فعالیت های علمی – آکادمیک

فعالیت های علمی – آکادمیک پوهنځی در سه بخش مجزا طور زیر تخلیص شده است.

۱ – سمینارها و کنفرانس های علمی

این دانشکده به ادامه رسالت اصلی خویش که همانا تربیة کادر ورزیده علمی در راستای اداره عامه سالم می باشد؛ بر خویش لازم می داند که از طریق برگزاری سمینارهای علمی و آکادمیک و ارائه مقالات علمی به تولید علم بپردازد. بدین منظور سمینارهای علمی زیر از جانب استادان این پوهنحی دایر گردیده و تعدادی نیز در حال راه اندازی است.

-         ارائه مقالة علمی تحت نام حکومتداری خوب در کشور صربیا توسط محترم پوهنمل سید فرهاد شهیدزاده.

-         ارائه مقالة علمی تحت نام تأثیرات نظام اقتصاد بازار آزاد طول یک دهه گذشته در کشور مجارستان (هنگری) توسط محترم پوهیالی فیروز جهانی

-         برگزاری سمینار علمی – آکادمیک اصلاحات در اداره عامه در سطح پوهنتون هرات با همکاری استادان پوهنتون پوتسدام کشور جرمنی.

-         برگزاری سمینار علمی – آکادمیک پلانگذاری استراتژیک برای رؤسا و آمرین دیپارتمنت های پوهنحی های مختلف پوهنتون هرات با همکاری استادان پوهنتون پوتسدام کشور جرمنی.

-         سمینار علمی اجراآت اداری و مدیریت ارتباطات – محترمه استاد وقفی

-         سمینار علمی حقوق شهروندی – محترم استاد هادی خردورز جویا

-         سمینار علمی و آموزش؛ رهبری؛ حکومتداری خوب و مدیریت تدارکات دولتی برای کارکنان و آمرین نواحی مختلف شاروالی هرات – محترم استاد هادی خردورز جویا

-         سمینار علمی و آموزشی حقوق بشر و خشونت های جنسیتی -  محترمه استاد سالار رحیمی

-         سمینار علمی حکومتداری خوب برگزار شده در سطح بلند پایة مقام های ولایت – استاد جمشیدی.

 

 

 

سمینار علمی پلانگذاری استراتژیک برای رؤسا و آمرین دیپارتمنت ها پوهنحی های مختلف پوهنتون هرات

 

سمینار علمی اصلاحات در اداره عامه برگزار شده در سطح پوهنتون هرات

 

۳ – ایجاد دیپارتمنت ها و کمیته ها

اداره پوهنحی به منظور تخصصی کردن دانش اداره و حکومتداری سالم و ساخت و ساز پالیسی ها برای ادارات دولتی و عامه کشور بطور کارآمد؛ دیپارتمنت ها و کمیته های مختلف کاری را ایجاد و تأسیس نموده است. دیپارتمنت های سه گانه این پوهنحی عبارت از آمریت دیپارتمنت اداره عامه؛ آمریت دیپارتمنت پالیسی عامه و آمریت دیپارتمنت مدیریت انکشاف و همچنان کمیته های مختلف کاری از قبیل: کمیتة پلانگذاری استراتژیک- کمیتة خدمات محصلان – کمیتة تحقیقات علمی و امور فرهنگی – کمیتة امتحانات – کمیتة بورسیه ها – کمیتة نظم و دسیپلین – کمیتة تضمین کیفیت می باشد.

۳ – ارتباطات آکادمیک و تؤامیت ها

ارتباطات پوهنحی را می توان در سطوح مختلف بررسی نمود.

در سطح پوهنتون هرات

پوهنحی اداره و پالیسی عامه به عنوان یک پوهنحی مستقل در سطح پوهنتون هرات با پوهنحی های مختلف از جمله حقوق و علوم سیاسی؛ اقتصاد؛ انجینیری؛ علوم اجتماعی؛ شرعیات و علوم اسلامی؛ ادبیات و علوم بشری و سایر پوهنحی ها ارتباط دارد.

در سطح ولایت هرات

پوهنحی در سطح ولایت هرات با نهادهای مختلف از قبیل مؤسسات محترم تحصیلات عالی خصوصی؛ مقام محترم ولایت؛ شورای محترم ولایتی؛ کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری (زون غرب)؛ ریاست محترم شاروالی؛ ریاست محترم مستوفیت؛ ریاست محترم اقتصاد؛ کمیسیون محترم مبارزه با ارتشاء و فساد اداری؛ و همچنان مؤسسات بین المللی از قبیل مؤسسة محترم جی آی زید (GIZ)؛ مؤسسة محترم هلیپ جرمنی (HELP)؛ مؤسسة محترم ایتالین کارپوریشن (Italian cooperation) مؤسسة محترم یو ان دی پی (UNDP/ASGP)؛ دیدبان شفافیت یا Integrity Watch) و سایر نهادهایی که در راستای حکومتداری خوب فعالیت دارند.

در سطح کشور

پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات در سطح ملی با تمامی پوهنحی های اداره و پالیسی عامه پوهنتون های مختلف کشور و به طور کلی وزارت محترم تحصیلات عالی وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری ارتباط و تؤامیت دارد.

در سطح بین المللی

این پوهنحی با نهادهای مختلف در بیرون از مرزهای کشور ارتباط آکادمیک داشته که تعدادی از آن نهادها عبارت از انستیتوت ادارة عامه آنکارا – کشور جمهوری ترکیه (TODAEI)؛ انستیتوت ادارة عامه دهلی – کشور هندوستان؛ دانشگاه پوتسدام کشور جرمنی؛ مرکز بین المللی کنفرانس های اداره عامه؛ آکادمی مبارزه با فساد اداری کشور اتریش می باشد.

 

 

 

 

 

 

تصاویری از صنوف درسی و کوچینگ های علمی این پوهنحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب – فعالیت های اداری

-         ایجاد و تأسیس کتابخانة اختصاصی اداره و پالیسی عامه.

-         ایجاد آرشیو و مرکز بایگانی به منظور حفظ بهتر اسناد اداری ، سوانح استادان و محصلان.

-         ایجاد مرکز انترنیشیپ یا کارورزی برای محصلان سال چهارم.

-        راه اندازی جریده دیواری به منظور انتشار مقالات و نوشته های محصلان.

-        راه اندازی مرکز انترنت به منظور فراهم سازی زمینة تحقیقات علمی استادان و محصلان.

نصاب درسی یا کریکولم

نصاب درسی پوهنځی اداره و پالیسی عامه برای مقطع لیسانس در هشت سمستر درسی ، چهارچوب چهارسال آموزشی و به تعداد 138 کریدت بر اساس لایحۀ کریدت وزارت تحصیلات عالی افغانستان ساخته شده است. محتویات نصاب درسی این پوهنځی به نسبت میان رشته ای بودن رشته اداره و پالیسی  از جانب کمیته متشکل از استادان و متخصصین علوم سیاسی؛ حقوق ، اقتصاد و اداره و مدیریت پوهنتون هرات  با درنظر داشت ضروریات بازار کار افغانستان (چی در سکتور دولتی و خصوصی ) معیارهای اکادمیک بین المللی، خصوصیات کلتوری و اجتماعی افغانستان ترتیب و تنظیم گردید و  بعد از منظوری ریاست انسجام امور اکادمیک در پوهنتون هرات  تطبیق گردید. مضامین درسی این دانشکده به نسبت میان رشته ای بودن دانش اداره و پالیسی عامه بر حسب لایحه کریدت افغانستان  شامل کتگوری های ذیل می گردد:

1-           مضامین تخصصی به سه بخش عمده  تقسیم می شود شامل :  اداره عامه، علوم سیاسی، مدیریت عامه 2-  مضامین اساسی : رشتۀ حقوق، اقتصاد و جامعه شناسی .3-  مضامین مهارت ها شامل  :کامپیوتر، زبان انگلیسی، مهارت های رهبری و ارتباطات .4-  مضامین پوهنتون شمول : تاریخ معاصر افغانستان و ثقافت اسلامی (با رویکرد اداره عامه) دسته بندی گردیده است.

 

 

 

ارکان و چهارچوب اساسی کریکلوم و نصاب درسی پوهنحی

مضامین اداره عامه

اساسات اداره عامه

تئوری های سازمان های عامه

اداره عامه افغانستان

اخلاق فساد اداری

مدیریت عامه

اساسات اداره و مدیریت

مالیه عمومی

مدیریت منابع بشری

مدیریت استراتژیک

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت پروژه

 

 

مضامین علوم سیاسی

مبانی علم سیاست

حکومت داری

پالیسی سازی

حکومت های محلی

نظام سیاسی افغانستان

 

 

مضامین تخصصی – 47%

 

 

 

 

 

مضامین اساسی – 15 %

 

مهارت ها – 26 %

 

مضامین کار عملی – 6 %

 

مضامین اسلامیات – 6 %

 

مضامین مهارت ها و کار عملی   شامل روش تحقیق، ارتباطات، کارهای عملی و انترنشیپ، انگلیسی، کامپیوتر 

 

مضامین اساسی   شامل مبادی حقوق، حقوق اساسی عمومی – اقتصاد عامه – مبادی اقتصاد – جامعه شناسی

مضامین اسلامیات   اقتصاد اسلامی، نظام سیاسی اسلام، الگوهای مدیریتی در اسلام، جهان بینی اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار کلی نصاب تحصیلی پوهنحی اداره و پالیسی عامه

 

ظرفیت سازی

اداره پوهنحی تا حد ممکن سعی بر آن داشته است تا زمینة ظرفیت سازی علمی - آکادمیک را برای استادان و محصلان خویش فراهم آورد. به این منظور زمینة اشتراک استادان به ورکشاپ ها و سیمنارهای علمی و کوچینگ ها در داخل و خارج کشور فراهم شده است از قبیل:

کوچینگ آموزشی اداره و پالیسی عامه در انستیتوت اداره عامه دهلی – هندوستان ( در سه دوره ).

کوچینگ آموزشی اداره و پالیسی عامه در انستیتوت اداره عامه آنکارا – کشور ترکیه ( در سه دوره ).

کوچینگ و سمینار علمی روش تحقیق در کابل – مرکز کشور.

کوچینگ آموزشی و سمینار آموزشی علوم سیاسی در کابل – مرکز کشور.

همچنان این پوهنحی سعی داشته است با توجه به رسالت خویش سمینارهایی را در سطح پوهنحی های پوهنتون هرات برای رؤسا و آمرین دیپارتمنت های مختلف ارایه بدارد. به این منظور سمینار علمی تحت نام ( چگونگی ساخت پلانگذاری استراتژیک ) در سمستر خزانی ۱۳۹۳ از طرف اداره این پوهنحی دایر گردید.

 

ساختار تشکیلاتی پوهنحی اداره و پالیسی عامه

 

 

ریاست

شورای علمی پوهنحی

کمیتة پلانگذاری استراتژیک

کمیتة تضمین کیفیت

کمیتة خدمات محصلان

کمیتة تحقیقات علمی

کمیتة امور فرهنگی

کمیتة امتحانات

 

کمیتة بورسیه ها

 

کمیتة نظم و دسیپلین

 

معاونیت

دیپارتمنت مدیریت انکشاف

دیپارتمنت پالیسی عامه

دیپارتمنت اداره عامه

مرکز انترنشیپ یا کارورزی

مدیریت کتابخانه

مدیریت عمومی تدریسی

مدیریت اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات محصلان

در بخش خدمات محصلان اداره پوهنحی نیز سعی دارد تا زمینة رشد آنان را فراهم سازد. بدین منظور تلاش اداره همواره بر سهیم سازی محصلان در دروس روزمره و مشوره آنان در قبال تصامیم اتخاذ شده از جانب اداره بوده است. در این راستا کمیتة خدمات محصلان این دانشکده هر ماه تشکیل جلسه داده که در آن تعدادی از استادان و محصلان اشتراک نموده و در موارد مختلفی به بحث و مباحثه می پردازند.

فارغان پوهنحی

پوهنتون هرات افتخار آن را دارد که از رشتة اداره و پالیسی عامه در سال ۱۳۹۳ برای اولین بار در سطح کشور فارغ داده است. بدین اساس، اولین دورة فارغان رشتة اداره و پالیسی عامه در سال ۱۳۹۳ از پوهنتون هرات می باشد. همچنان این پوهنحی به تعداد ۲۴۴ تن محصل را در دورۀ دوم عمر خویش در سال ۱۳۹۴ فارغ نموده است که از آن میان به تعداد ۱۵۹ تن از محصلان ذکور و به تعداد ۸۵ تن دیگر محصل اناث بوده اند.

لیلیه و خدمات رسانی

دانشکده دارای لیلیه منحصر به خود نبوده و لیلیه عمومی پوهنتون هرات برای محصلان این رشته در صورت تکمیل شرایط نیز قابل استفاده می باشد. همچنان هرگاه محصلان نخواهند در لیلیه عمومی بود و باش داشته باشند می توانند با طی مراحل نمودن پروسیجر اداری؛ بدل اعاشه خویش را بطور نقدی از اداره مؤظف در پوهنتون هرات دریافت نمایند.

تدویر برنامة ماستری و دکتورا

اداره پوهنحی در راستای برنامة ظرفیت سازی خویش سعی دارد تا زمینة برگزاری دورة ماستری و دکتورا را برای استادان پوهنځی فراهم نماید. بدین منظور پوهنځی توانسته است که تفاهمنامة آکادمیک را با انستیتوت اداره عامه شهر آنکارا – ترکیه امضاء نماید و بدین ترتیب سالانه تعدادی از استادان را به برنامة ماستری و دکتورا معرفی بدارد. به تبع این قرارداد آکادمیک دو تن از اساتید این پوهنځی هر یک پوهیالی عبدالولی جمشیدی و پوهیالی احمد شعیب بارکزی از مرکز انستیتوت اداره عامه ترکیه واقع در پایتخت آن کشور فارغ شده و برای دوره های بعدی نیز استادان هم در مقطع دوکتورا و هم در مقطع ماستری کاندیدا هستند.

 

ارتباط با پوهنځی

پل های ارتباطی با اداره پوهنحی به قرار زیر است:

شماره تماس رئیس پوهنځی               +93(0) 79 966 8880

ایمیل آدرس اداره                   herat_pa_faculty@yahoo.com

صفحه کاربران فیسبوک        Herat Public Administration Faculty