معاون علمی پوهنتون هرات معرفی شد

پوهنیار عبدالله یمایی استاد پوهنحی اقتصاد، حسب پیشنهاد پوهنتون هرات و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به عنوان معاون علمی پوهنتون هرات امروز رسما به همکاران معرفی شد.

پوهندوی دوکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات از کارکرد پوهنوال محمد حسن فرید معاون اسبق پوهنتون هرات به نیکی یاد نموده و تلاش‌های شان را ستود. دوکتور فایز معاون علمی جدید تبریک گفته آرزوی موفقیت و بهروزی را به موصوف استدعاء نمود.

پوهنیار عیدالله یمایی معاون علمی پوهنتون هرات از حسن نظر هیئت رهبری پوهنتون هرات، مقام وزارت تحصیلات عالی و مقام ریاست جمهوری ستایش نموده وعده بهبود وضعیت و رسیدن به موفقیت‌های بزرگ  پوهنتون هرات را به همکاران داد. وی افزود: روی سه هدف بزرگ که همانا، تحصیل، تحقیق و رسیدن به پویایی است تلاش خواهم کرد.

در بخشی از همین برنامه از کارکرد پوهنمل محمد ناصر معین رئیس اسبق پوهنحی انجینیری ستایش نموده و موصوف را به عنوان سرپرست پوهنحی اقتصاد معرفی نمودند.

 پوهنمل نور سعید جامی به صفت مسوول پوهنحی انجینیری نیز معرفی شدند.