دیدار استادان پوهنحی انجینییری با رئیس پوهنتون هرات

پوهندوی دوکتور عبدالله فایز، رئیس پوهنتون هرات با رئیس و اعضای کادر علمی پوهنحی انجینییری روز دو شنبه دیدار و گفتگو نمودند.

هدف این دیدار، همکاری بیشتر با پروژه های انکشافی در سطح ولایت و پوهنتون هرات، ایجاد کمیته تسریع روندکاری و نظارت از پروژه ها عنوان گردیده است.

پوهنمل محمد ناصر معین رئیس پوهنحی انجینییری نیز وعده همکاری در مورد مسایل مورد نیاز به هیئت رهبری داد.