اعلان 35 بست در پوهنځی های مختلف پوهنتون هرات

به تعداد (35) بست به اساس پلان انكشاف موسسوي وتوزيع بست هاي كادر علمي براي سال 1392  بطوري شفاف و عادلانه قرار ذیل توزيع گرديده است:

 1. پوهنځی (شرعیات) ديپارتمنت (فقه و قانون) تعداد (2) بست، دیپارتمنت (تفسیر وحدیث) تعداد (2) بست، دیپارتمنت (ثقافت اسلامی) تعداد (1) بست برای سال (1392) بار اول

 2.  پوهنځی (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (حقوق خصوصی) تعداد (1) بست، دیپارتمنت (حقوق عینی و ملکیت ها) تعداد (1) بست برای سال (1392) بار اول

 3. پوهنځی (ستوماتولوژی) دیپارتمنت (جراحی) تعداد (2) بست، دیپارتمنت (داخله) تعداد (1) بست، دیپارتمنت (اطفال) تعداد (1) بست برای سال 1392  بار اول

 4. پوهنځی (ادبیات و علوم بشری) دیپارتمنت (جامعه شناسی) تعداد (1) بست، دیپارتمنت (پشتو) تعداد (1) بست، دیپارتمنت  (انگلیسی) تعداد (1) بست  برای سال 1392 بار اول

 5. پوهنځی اداره عامه و پالیسی های عامه دیپارتمنت (مدیریت انکشاف) تعداد (2) بست برای سال 1392 بار اول

 6. پوهنځی (هنرهای زیبا) دیپارتمنت (گرافیک) تعداد (2) بست برای سال 1392 بار اول

 7. پوهنځی  (انجینری) دیپارتمنت  (ارکیتکچر) تعداد (2) بست برای سال 1392، بار اول

 8. پوهنځی  (تعلیم وتربیه) دیپارتمنت (تعلیمات مسلکی) تعداد (2) بست ، دیپارتمنت (بیولوژی) تعداد (1) بست، دیپارتمنت (کیمیا) تعداد (1) بست ، دیپارتمنت (پشتو) تعداد (1) بست، دیپارتمنت (تربیت بدنی) تعداد (1) بست، دیپارتمنت (تاریخ) تعداد (1) بست برای سال 1392 بار اول

 9. پوهنځی (ساینس) دیپارتمنت (فزیک) تعداد (1) بست برای سال 1392 بار اول

 10. پوهنځی (زراعت) دیپارتمنت (توسعه اقتصادی زراعتی) تعداد (1) بست، دیپارتمنت (باغداری) تعداد (1) بست برای سال 1392 بار اول

 11. پوهنځی (کمپیوترساینس) تعداد (2) بست برای سال 1392 بار اول

 12. پوهنځی (طب) دیپارتمنت (صحت عامه توبرکلوز) تعداد (1) بست، دیپارتمنت (عقلی وعصبی) تعداد(1) بست، دیپارتمنت (اناتومی) تعداد (1) بست برای سال 1392 بار اول

 

بدين وسيله موضوع به شما نگاشته شد تا بست های متذكره  را از تاريخ 26/ 4 /1392 الي 26/5 /1392 به اعلان گذاشته ممنون سازيد.

واجدين شرايط درخواست هاي خود را الی مدت یک ماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

با احترام

پوهندوی دکتور عبدالظاهر محتسب زاده

رئیس عمومی پوهنتون هرات