اسناد

عنوان
گفتگوی اختصاصی با پوهنیار عبدالرحمن شیرزاد استاد پوهنځی کامپیوتر ساینس پوهنتون هرات در باره وضیعت کنونی سیستم خدمات کتابداری و معیاری شدن کتابخانه ها
محتوايات: به طور کلی، هدف سیستم مدیریت کتابخانه جایگزین کردن سیستم (تکنالوژی عصری) به جای سیستم سنتی و کاغذی و ازکار افتاده درحال استفاده در کتابخانه های پوهنتون هرات بوده که کارکنان کتابخانه را قادر به انجام تمام وظایف محوله شان به شیوه بسیار موثر میکند.
مشاهده جزئیات
تبدیل سیستم سنتی و کاغذی سیستم کتابخانه به دیجیتال آنلاین به عنوان مثال در پوهنتون هرات
محتوايات: این مقاله علمی و تحقیقی به عنوان یک راهنمای خلاق برای ایجاد انگیزه و آموزش کاربران در قدرت و ضرورت در ایجاد و اجرا سیستم الکترونیکی و دیجیتالی کتابخانه در نظر گرفته شده است.
مشاهده جزئیات
کتابچه راهنمای کاربری فارسی سیستم کتابخانه پوهنتون هرات
محتوايات: دسترسی داشتن به کتابخانه هائی با منابع زیاد به عنوان یک گام برجسته به منظور توسعه اطلاعات برای جویندگان دانش شناخته شده و نقش حیاتی در آموزش و تحقیق دارد.
مشاهده جزئیات