پوهنحی زراعت پوهنتون هرات

اعلان کاریابی؛

 

پوهنحی (زراعت) دیپــــــارتمنت (توسعه و اقتصاد زراعتی) تعداد (یک) بست برای بار دوم در سال 1396 به اعلان می‌سپارد. متقاضیان سر از تاریخ 23/3/1396 الی 7/4/1396 درخواست دهند.

واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری یا دوکتورا (ارجحیت با داوطلبان ماستر و دوکتور)درخواست هاي خود را الی مدت 15 روز به رياست پوهنتون هرات بسپارند.