اعلانات

 • آگاهی برای متقاضیان برنامه کمیونتی کالج پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات!

  رده : عمومی

  برای نخستین بار کمیونتی کالج اداره تجارت پوهنتون هرات (Business Administration Community College Program ) که به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) از طریق برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) و به همکاری...

 • اعلان کاریابی پوهنحی ساینس و تعلیم و تربیه!

  رده : عمومی

  پوهنحی ساینس یک بست دیپارتمنت فزیک و پوهنحی تعلیم وتربیه (یک) بست دیپارتمنت تاریخ را در سال 1396 به اعلان می‌سپارند. متقاضیان می توانند از تاریخ 26/4/1396 الی 26/5/1396 در خواستی‌های شان را به ریاست پوهنتون هرات بسپارند. واجدين...

 • اعلان کاریابی پوهنتون هرات/ پوهنحی اداره و پالیسی عامه

  رده : عمومی

  پوهنحی (اداره و پالیسی عامه) دیپارتمنت (مدیریت انکشاف) تعداد (یک) بست را در سال 1396 به اعلان می‌سپارد. متقاضیان می‌توانند از تاریخ 19/4/1396 الی 19/5/1396 درخواستی هایشان را به ریاست پوهنتون هرات بسپارند. واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس،...

 • اعلان کاریابی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ولایت نیمروز فلیال پوهنتون هرات

  رده : عمومی

  بست‌های اعضای کادر علمی پوهنحی تعلیم وتربیه ولایت نیمروز دیپارتمنت (ریاضی) تعداد (سه) بست؛ دیپارتمنت (فزیک) تعداد (سه) بست؛ دیپارتمنت (کیمیا) تعداد (سه) بست؛ دیپارتمنت (بیولوژی) تعداد (سه) بست؛ استاد (ثقافت اسلامی) تعداد (یک)...

 • پوهنحی زراعت پوهنتون هرات

  رده : عمومی

  اعلان کاریابی؛ پوهنحی (زراعت) دیپــــــارتمنت (توسعه و اقتصاد زراعتی) تعداد (یک) بست برای بار دوم در سال 1396 به اعلان می‌سپارد. متقاضیان سر از تاریخ 23/3/1396 الی 7/4/1396 درخواست دهند. واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری یا...

 • پوهنحی ساینس پوهنتون هرات؛

  رده : عمومی

  اعلان کاریابی پوهنحی (ساینس ) دیپارتمنت (ریاضی) تعداد (یک) بست برای بار اول در سال 1396 به اعلان می‌سپارد. متقاضیان میتوانند سر از تاریخ 23/3/1396 الی 23/4/1396 در خواست دهند. واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا...

 • سه بست از پوهنحی‌های کامپیوتر ساینس و اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات

  رده : عمومی

  کاریابی! -پوهنحی (کامپیوترساینس) دیپارتمنت(سافت ویر انجینرینگ) تعداد(یک)بست و دیپارتمنت(دیتابس) تعداد (یک) بست؛ 2-پوهنحی (اداره و پالیسی عامه) دیپارتمنت(مدیریت انکشاف) تعداد(یک) بست برای بار دوم در سال 1396 به اعلان...

 • آگاهی امتحان سمستر بهاری!

  رده : عمومی

  حسب فیصله شورای علمی پوهنتون هرات، امتحان نهایی سمستر بهاری 1396 به تاریخ 12 سرطان برگزار می‌شود. البته این فیصله در صورتی قابل تطبیق است که تغییری در تقویم امتحانات از سوی مقام وزارت تحصیلات عالی رونما نگردد. پوهنحی‌های...

 • بست پوهنحی شرعیات!

  رده : عمومی

  پوهنحی (شرعیات) دیپارتمنت (ثقافت) تعداد (یک) بست برای بار اول در سال 1396 به اعلان می‌سپارد. متقاضیان می توانند سر از تاریخ 23/2/1396 الی 23/3/1396 به ریاست پوهنتون هرات مراجعه نموده در خواست دهند. درخواست کنندگان...

 • بست‌های پوهنحی‌های طب و زراعت

  رده : عمومی

  اعلان کاریابی بست‌های پوهنحی‌های طب و زراعت 1- پوهنحی (طب) دیپارتمنت (داخله) تعداد (دو) بست و دیپارتمنت (اناتومی) تعداد (یک) بست 22- پوهنحی (زراعت) دیپارتمنت (توسعه و اقتصاد زراعتی) تعداد (یک) بست، دیپارتمنت (حفاظه نباتات) تعداد...

صفحه 1 از 8