اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات 

21 May, 2020

پوهنحی (شرعیات و علوم اسلامی) دیپارتمنت (فقه وقانون) کُد (28-32-B3-08-01-14) تعداد (یک) بست برای بار مجدد در سال 1399 به اعلان می‌سپارد. متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند. ویب سایت وزارت تحصیلات عالی https://hu.edu.af/prs/news