اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات

19 May, 2020

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات

پوهنحی (شرعیات و علوم اسلامی) دیپارتمنت (فقه وقانون) کُد (28-32-B3-08-01-14)تعداد (یک) بست برای بار مجدد در سال 1399 به اعلان می‌سپارد. متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.
ویب سایت وزارت تحصیلات عالی:http://mohe.gov.af/prs